Innovasjon skaper store verdier i bygg- og anleggsbransjen

 
Innovasjon skaper store verdier i bygg- og anleggsbransjen
Innovasjon skaper betydelige verdier i bygg og anlegg viser ny rapport. Hver fjerde virksomhet rapporterer om at innovasjon har skapt verdi i form av reduserte kostnader og økte inntekter.

Enda flere rapporterer om mer effektive arbeidsprosesser og økt kvalitet i leveranser som følge av innovasjon. 

Det fremkommer av Innovasjonsbarometeret for bygg og anlegg som ble presentert for første gang i dag på MESH i Oslo. Bak Innovasjonsbarometeret står utleieselskapet Cramo.

– Vi opplever hver dag en bransje i rivende utvikling. De siste årene har digitale løsninger som samhandlingsplattformer, BIM, VR, robot-teknologi og sensorstyring for alvor inntatt byggeplassen. Dette kommer i tillegg til en rekke prosessforbedringer innen forretningsdrift og konstruksjonsteknikk. Med Innovasjonsbar ometeret ønsker vi å legge til rette for bredere forståelse av og dypere innsikt i hvordan bygg- og anleggsbransjen jobber med innovasjon, sier Bjørn Melheim, administrerende direktør i Cramo i en pressemelding.

8 av 10 mener at innovasjon er viktig

Innovasjonsbarometeret bygger på en undersøkelse utført av Norstat blant nærmere 200 virksomheter i bygg- og anleggsbransjen.

77 prosent av respondentene mener at innovasjon er viktig eller svært viktig. 32 prosent mener at det er svært viktig. Blant de aller største virksomhetene (over 150 ansatte) mener 93 prosent at innovasjon er viktig – og 64 prosent mener det er svært viktig. 40 prosent forteller også at de jobber systematisk og strukturert med innovasjon. Andelen for de største virksomhetene er 72 prosent.

– At nesten halvparten og omtrent tre fjerdedeler av de største bedriftene sier at de jobber systematisk og strukturert med innovasjon, forteller at innovasjon er svært viktig for å styrke selskapenes konkurransekraft, mener Melheim.

Bidrar til betydelige verdiskapning

23 prosent av virksomhetene sier at innovasjon har skapt verdi i form av reduserte kostnader og 27 prosent sier at det er skapt verdier gjennom økte inntekter.

43 prosent rapporterer om at innovasjon har skapt verdi i stor eller veldig stor grad gjennom mer effektive arbeidsprosesser. 44 prosent sier at innovasjon har økt kvaliteten i leveransene.

– Det vi er opptatt av er å blant annet identifisere innovasjonen som skjer blant etablerte virksomheter og verdien den skaper. Det kan handle om nye måter å gjøre ting på, nye leveranseformer eller andre smarte løsninger. Funnene i Innovasjonsbarometeret tyder på at verdiskapningen er betydelig og at verdiskapningen skjer innenfor flere dimensjoner, sier Melheim.

Interne forbedringer er viktigste driver for innovasjon

38 prosent sier at behovet for interne forbedringer er viktigste driver for innovasjon i virksomheten. 25 prosent oppgir økte eller nye inntekter som viktigste innovasjonsdriver. 23 prosent oppgir kundekrav som viktigste driver.

- Det at økte eller nye inntekter og kundekrav er topprangert som drivere, viser at bransjen endrer seg i takt med markedet. Som leverandør er man opptatt av å levere det kunden ønsker, og kundens krav er derfor sentralt for hvilke løsninger man foreslår. Innovasjonsbarometeret illustrerer dermed viktigheten av at bestillerne utfordrer leverandørene på nye løsninger eller nye leveranseformer i anbudsprosesser. Det kan bidra til å øke innovasjonsgraden ytterligere, sier Melheim.  

De store søker seg utenfor egen virksomhet

17 prosent av virksomhetene har søkt om og fått ekstern kapital eller finansiering til innovasjonsprosjekter. Blant de aller største (over 150 ansatte) er andelen 36 prosent.

23 prosent sier de samarbeider med eksterne miljøer som forskningsmiljøer, bransjeorganisasjoner, konsulentvirksomheter og startups, om innovasjonsprosjekter. Andelen som samarbeider med eksterne miljøer blant de aller største bedriftene er 39 prosent.

– Det er svært interessant at bedriftene i sitt innovasjonsarbeid i så stor grad søker og inviterer eksterne til samarbeid. Selv erfarer vi at det er et godt samarbeidsklima innad i bransjen for tiden, hvor kunde og leverandør i økende grad ser på hvordan de kan jobbe smartere sammen i prosjekter, sier Melheim.

(Kilde: Cramo)

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår