Søker totalentreprenør til nye Måndalen skule

 
Søker totalentreprenør til nye Måndalen skuleBildet: Måndalen skule i Rauma kommune, slik Kibsgaard-Petersen sivilarkitekter AS, ser for seg den nye skolen.
AKTUELLE PROSJEKTER: Rauma kommune søker totalentreprenør til prosjektering og bygging av nye Måndalen skule.

Av Bjørn Laberg

Eksisterende skole skal rives, utenom gymbygget / B-bygget som skal beholdes som det ligger i dag, med mindre tiltak. Renoveringen av gymbygget er i hovedsak oppussing av overflater, med noen mindre ombygninger og utbedring av teknisk anlegg.

Nybygget skal etableres først og elever og lærere flyttes over i nybygg før en starter på rivning. Prosjektet er planlagt gjennomført uten midlertidige skolelokaler. Nybygget er planlagt løst med en to etasjer bygningskropp med teknisk rom på tak. Bygget er planlagt som et arealeffektivt bygg på en relativt flat tomt, bygget har et areal på ca. 2.200 m2 BTA.

Litt fra konkurransegrunnlaget:

• Bygget er godt egnet for prefabrikkering og det bør gå hurtig å få etablert tett bygg med rasjonelle spenn, dette sikret minst mulig forstyrrelser mot skole i drift.

• Fasaden er planlagt som bærende prefabrikkerte betongelement, med gjennomgående vindusbånd. Yttersjiktet på betongelementet fjernes i sin helhet i vindusbåndet slik at det imellom vinduene varieres med alternativ fasadekledning.

• Som del av totalentreprisen skal det detaljprosjektertes og legges om nødvendig omfang av VA-ledninger for å etablere nybygget. Det må i tillegg etableres en kulvert/rørtrase for både VA-ledning og eksisterende bekk som går gjennom tomten.

• Det skal leveres en komplett varmepumpeløsning basert på varmeopptak fra energibrønner. Prøveboring er ikke utført, og det må derfor gjennomføres en termisk responstest som grunnlag for dimensjonering av borehull.

• Det skal leveres minimum to ventilasjonsaggregat. Ett som betjener undervisningsareal/SFO og ett som betjeneransattareal og «offentlige» areal, om amfi. Det skal benyttes elektrisk varmebatteri i ventilasjonsanleggene.

• Det skal leveres tilbud på et skybasert SD anlegg for bygget med ekstern server som driftes og vedlikeholdes av leverandør. Anlegget skal fritt kunne utvides for senere å ha mulighet for å implementere andre bygg i kommunen.

Verdi: cirka 50 millioner kroner
Tilbudsfrist: 25. september

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Rauma kommune

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.


 

Last gjerne også ned våre rapporter. Rapportene er basert på data registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase. Disse inneholder detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår