Søker totalentreprenør til utvidelse av renseanlegg

 
Søker totalentreprenør til utvidelse av renseanleggIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Ålesund kommune inviterer til konkurranse om totalentreprise på prosessutstyr, elektro, og automasjon for utvidelse av Breivika renseanlegg (RA5).

Av Bjørn Laberg

Eksisterende Breivika renseanlegg skal rives og det skal etableres nytt renseanlegg på samme tomt for å møte primærrensekravene.

Eksisterende renseanlegg på RA3 Larsgården og RA 5 Breivika tilhørende Ålesund kommune tar imot kommunalt avløpsvann. Begge anleggene har tekniske mangler og tilfredsstiller ikke krav om primærrensing. Larsgården har i dag tilknyttet ca. 4 600 personekvivalenter (pe), mens RA5 Breivika har ca. 6 800 pe tilknyttet.

Renseanlegget Larsgården RA saneres, og avløpsvannet fra Larsgården skal føres til Breivika RA. På sikt skal Ålesund kommune bygge et nytt hovedrenseanlegg, og Breivika skal gjøres om til pumpestasjon. Anlegget skal dimensjoneres for 15500 pe.

Hovedkomponentene på det nye anlegget RA5 Breivika vil være:
• Innløpsarrangement
• Rister med tilhørende ristgodsutlasting
• Sandfang med tilhørende sandutlasting
• Utjevningsbasseng
• Hovedrensetrinn
• Avvanningsmaskin(er)
• Forberedelse for fremtidig pumpestasjon

Det er en forutsetning at prosessløsningen i størst mulig grad baserer seg på bruk av prefabrikkerte prosessenheter. Unntak gjøres for følgende funksjoner:
• Utjevningsbasseng
• Pumpevolum slam
• Utløpskum

Planlagt oppstart for prosjektering er i januar 2021, med byggestart i mars 2022. Etter planen skal anlegget står klart for prøvedrift i februar 2022. 

Tilbudsfrist: 30. september 2020

Kilde Byggfakta SMART / ByggeNorge / TendSign / Norconsult

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.


 

Last gjerne også ned våre rapporter. Rapportene er basert på data registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase. Disse inneholder detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår