Sparer tid i byggesaker med digitalisering

 
Sparer tid i byggesaker med digitaliseringIllustrasjonsbilde: Kart, sikringssone rundt vann- og avløpsledninger Oslo kommune
Oslo kommune utvider den digitale byggesakstjenesten til også å omfatte vann- og avløp. – Dette kan virke som et lite steg, sier finansbyråd Robert Steen, men resultatet er at brukerne kan spare flere uker i hver byggesak.

Målet er at Oslo kommune skal være ledende på digitalisering.

– Grepet vi tar nå markerer slutten på at brukerne selv må være postbud mellom etater i innsamling av dokumenter for å løse sin egen sak. Det er fortsatt et stykke frem, men vi ønsker at Oslo skal gi brukerne sømløse grensesnitt mellom offentlige virksomheter – uavhengig av offentlig sektors organisering. Byggesak har vært en viktig pilot i vår satsing på å bli én, digital kommune, og tjenestene er i kontinuerlig utvikling. I 2017 ble vi den første kommunen som digitaliserte hele byggesaksforløpet for småhus, sier Steen.

- I den digitale rammesøknaden får du opp en liste med temakart som har betydning for eiendommen du skal bygge på. Nå gjør vi tilgjengelig et kart fra Vann- og avløpsetaten som viser sikringssonene rundt de kommunale vann- og avløpsledningene på eiendommen din, sier seksjonsleder Tone Løken i kundeseksjonen i Vann- og avløpsetaten.

I mange byggesaker må søkerne be om en forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten før rammesøknaden kan behandles i Plan- og bygningsetaten.
– Kartet er til god hjelp for dem som skal sjekke om de må be om en forhåndsuttalelse. De får nå enda mer relevant informasjon om eiendommen i den digitale rammesøknaden, sier Eirik Winnberg, prosjektleder for digitale tjenester i Plan- og bygningsetaten.

- Plan- og bygningsetaten ser at en del ikke legger ved forhåndsuttalelsen sammen med byggesøknaden. Det betyr at saksbehandlingen hos oss legges på vent mens søkeren skaffer de nødvendige papirene fra Vann- og avløpsetaten, sier Eirik Winnberg.

– Med den nye integrasjonen sjekker byggesøknadstjenesten om det er nødvendig med en uttalelse fra VAV på rammenivå, i så fall sendes forespørselen automatisk til oss i Vann- og avløpsetaten. Forhåndsuttalelsen kommer direkte inn til Plan- og bygningsetaten innen saksbehandleren er klar til å starte behandlingen av byggesøknaden. Hele denne prosessen kunne faktisk gi utsettelse på flere uker i saken, uavhengig av om søkeren hadde brukt tid på å skaffe uttalelsen på forhånd eller om saken ble satt på vent, sier Winnberg.

Nå kan vi få til en betydelig innsparing på tid. Det er positivt for alle parter, og søkerne slipper å skaffe forhåndsuttalelsen på egenhånd, forklarer seksjonsleder Tone Løken.

På sikt er det aktuelt å utvide løsningen mot andre etater i Oslo kommune som ofte gir uttalelser i byggesaker, samt å utvikle integrasjonen mot flere steg i byggesaksprosessen. Per i dag har Oslo kommune en komplett digital søknadsprosess for stegene rammesøknad for småhus, tilbygg, påbygg, fasadeendring, bruksendring, balkong- og loftsutbygging, og søknad om igangsettingstillatelse, endringstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for alle byggetiltak.

– Løsningen gir søkerne spørsmål som er relevante for den eiendommen de skal bygge på, sier Eirik Winnberg. – Ved å gjenbruke data som kommunen allerede har registrert om eiendommen, eliminerer løsningen unødvendige ledd for søkerne.  Dermed blir det enklere å sende inn komplette søknader. Som bonus kommer de digitale søknadene raskere frem til saksbehandler hos oss – og det kan jo være lurt å vite for søkerne. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår