VA-senter mangler finansiering

 
VA-senter mangler finansieringBildet: Rådgiver og gruppesekretær Einar Melheim presenterte en første skisse for hvordan kompetansesenteret kan bygges ut. Undervisningsbygg på 500 kvadratmeter og et testfelt på 15 dekar er visjonen. Foto: Odd Borgestrand
Det faglige innholdet i et framtidig kompetansesenter for ledningsteknologi begynner å ta form, men finansieringen er det store spenningsmomentet.

Av Odd Borgestrand

Etter tre måneders arbeid kunne to arbeidsgrupper tirsdag avlegge sin første statusrapport til styringsgruppa, som ledes av avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV og assisterende direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, som prosjektleder.

Sigurd Grande i Oslo VAV hadde et håp om at kompetansesenteret ved NMBU på Ås kan starte opp allerede i 2018, men tiden går raskt og dette forutsetter også en statlig finansiering av senteret. Finansieringen er foreløpig det mest kritiske elementet i det arbeidet som nå legges ned av en rekke fagpersoner innen norsk vannbransje.

Arbeidsgruppa med fokus på drift av ledningsnett og lekkasjesøk, under ledelse av virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen, mener kompetansesenteret skal rettes inn mot fire målgrupper. Disse er offentlige og private operatører som arbeider med drift på nettet, forvaltere som representerer eierne og dessuten studenter, leverandører, rådgivere og entreprenører.

Arbeidsgruppa har også prioritert seks ulike kompetanseområder:
Systemforståelse med generell nettkunnskap, installasjoner og effektiv innsamling og å kunne bruke innsamlete data. Lekkasjer på vannledningsnettet med deteksjon og utbedring. Installasjoner på vannlednings- og avløpsnettet og optimal drift av vannlednings- og avløpsnettet.

Arbeidsgruppe 2 har tatt for seg nyanlegg, inklusiv NoDig-metoder, ledet av seniorrådgiver Per Øystein Funderud fra Asker kommune. Denne gruppa har pekt ut totalt seks målgrupper: Ledningseiere med forvaltere, prosjektledere, byggeledere og administrative ledere innen juridiske og politiske områder.
Den andre målgruppa er utførende med entreprenører, NoDig-eksperter og rørleggere. Videre er tilsynsmyndigheter, rådgivere, produsenter og leverandører, undervisning- og FoU blant målgruppene.

Aktuelle kompetanseområder som denne gruppa har sett nærmere på er prosjektforberedelse, prosjektgjennomføring, FoU med utdanning, forskning, produktutvikling og metodeutvikling. Myndighetsutøvelse og tilsyn er også inkludert, da arbeidsgruppa mener offentlige etater også har et klart behov for kompetanseheving. Testfelt er viktig, men synliggjøring av kompetanse er også en viktig del av senterets funksjon. Fasiliteter til å ta imot kursdeltakere må også på plass med tanke på kost og losji, mener gruppeleder Per Øystein Funderud.

Styringsgruppa var svært fornøyd med de foreløpige rapportene som ble lagt fram. Her var det et sterkt fokus på klimatilpasning og møte med en digital framtid i norsk vannbransje. Det ble også understreket at de ulike arbeidsgruppene og fagmiljøene samordner sitt videre arbeid og blir med videre som referansegrupper. Sigurd Grande advarte mot å legge planer for mer enn et senter for ledningsteknologi.
– Tar vi oss vann over hodet er det en fare for at vi drukner, var bildet han benyttet.

De første skissene for et framtidig senter ble presentert under møtet. Helt ferske skisser til undervisningsbygg på 500 kvadratmeter og et uteareal for testfelt på 15 dekar ble presentert som en visjon. Rørinspeksjon Norge ble utfordret til å konkretisere behovet for testområde, der arbeidsgruppenes innspill også legges inn i en ny behovsvurdering. Det er ikke gjort noen konkrete avtaler om lokalisering med Ås kommune eller Campus Ås, men dette er et arbeid som nå blir intensivert.

Et forsiktig anslag antyder 20 millioner kroner i etableringskostnader for det nye senteret. Til tross for aktiv lobbyvirksomhet er det ingen tydelige politiske signaler om at disse millionene er på vei til Ås. Ledelsen ved NMBU, Norsk Vann og leder for styringsgruppa for kompetansesenteret, Sigurd Grande, skal møte ledelsen i Innovasjon Norge og senere Kunnskapsdepartementet med tanke på å sikre prosjektmidler.

– Dersom vi ikke lykkes med å sikre prosjektmidler vil det bli meget krevende å realisere senteret, sier Sigurd Grande.
– Forretningsmodellen for prosjektet er foreløpig svak, og her har vi en stor og viktig jobb å utføre, mener prosjektleder Yngve Wold.

Forskningsrådet kan være en aktuell bidragsyter gjennom sin satsing på nasjonal infrastruktur.  

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår