Arrangerer klimatilpasningsdager

 
Arrangerer klimatilpasningsdagerBildet: ¬Arrangøren mener at de beste løsningene på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en praktisk, helhetlig tilnærming og i et samspill mellom alle disipliner som er involvert. Derfor samles deltakere fra alle disipliner.
De fleste har fått med seg at overvann er en utfordring. Men få har fått med seg dybden i utfordringene og hva disse rommer. Dette er dessuten ikke noe en enkeltperson eller –fag kan løse. De ulike disiplinene må løse dette i fellesskap.

Derfor arrangerer Storm Aqua, i samspill med Klima 2050 og de øvrige selskapene i Skjæveland Gruppen, Klimatilpasningsdagene. De gjennomføres på Clarion Hotel Air på Sola, 12. og 13. september.
Det er god påmelding til arrangementet, men det er fortsatt ledige plasser.

– Klimatilpasningsdagene er en møteplass hvor deltakerne får kjennskap til den nyeste kunnskapen, utveksler erfaringer og knytter kontakter. Vi ønsker at alle deltakerne skal reise herfra med lærdom som de kan anvende i sitt daglige arbeid, beskriver Per Møller Pedersen.
Han er daglig leder i Storm Aqua, og har ansvaret for gjennomføringen av Klimatilpasningsdagene.

– Overvann bør være en integrert del av alt arbeid knyttet til infrastruktur. Det må ivaretas helt fra planleggingen av utbygginger, til bygging og videre inn i drift og vedlikehold. For å lykkes med dette må vi starte med å snakke sammen, og bygge en felles forståelse for utfordringer, behov, muligheter og løsninger. Det er noe av det vi arbeider med gjennom Klimatilpasningsdagene, forklarer han.

Innhold og mål
Foredragene består av syv hovedbolker (se egen faktaboks). Gjennom disse temaene henvender arrangementet seg til alle faggruppene som involveres i arbeid knyttet til overvannsdisponering. Innenfor de ulike temaene presenteres det nyeste og mest vesentlige, slik arrangørene oppfatter det.
– Uten mål er det vanskelig å vite om en beveger seg i riktig retning, eller ei. Derfor bruker vi tid på å stake ut retningen. I den forbindelse blir det veldig spennende å få lære om det som skjer i Kina, gjennom foredraget Sponge City Construction in China, samt det som gjennomføres i Stavanger, i forbindelse med UNaLab-prosjektet, understreker Møller-Pedersen, og viser til foredrag som kommer.

PÅMELDING OG PROGRAM

Endringene må ledes
I løpet av arrangementet belyses utfordringene og mulighetene innen vann i landskap, naturbaserte løsninger og tekniske løsninger.
– Disse ulike disiplinene må i tillegg settes sammen. Derfor zoomer vi mot slutten inn på det som handler om samspill og å samle faktorer inn i systemer.
For å løse klimautfordringene må vi også gjennomføre endringer i måten vi organiserer oss på, forståelsen for utfordringene og muligheter, samt måten vi arbeider på. Som ved enhver annen endringsprosess preges også denne av med- og motkrefter. Endringer fordrer at noen må stake ut kursen, mener han.

Se praktisk på det
I Norge har folk flest i hovedsak forbundet overvannsutfordringer med for mye vann. I sommer lærte også menigmann at utfordringen like gjerne er for lite nedbør.
– Vann er både en utfordring og en uvurderlig ressurs. For å håndtere utfordringene må vi ta i bruk nye metoder. Noen av disse finnes allerede. Treplantekum og regnbed er noen muligheter. Vi må også se hvordan nedbør kan benyttes til nyttige formål som for eksempel spyling, rengjøring og i produksjon, understreker arrangøren.

Det er derfor Klimatilpasningsdagene konsentrerer seg om praktiske løsninger for disponering av overvann. De beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannshåndtering. Og går det som arrangøren vil, reiser alle deltakerne derfra med lærdom de kan anvende i sitt daglige arbeid.

Klimatilpasningsdagene ble også arrangert i 2016 og 2017. Arrangørene mener at en helhetlig tilnærming er forutsetningen for å løse overvannsutfordringene. Derfor inneholder programmet syv hovedbolker, hvor temaene griper inn i hverandre. Noen hovedgrupperinger og tema er de samme som tidligere, men spissingen, vinklingen og foredragene er nye.

Fakta: 
Programmet består av syv tematiske moduler og en ekskursjon:
• Overvannsdisponering og klimatilpasning
• Drivkrefter, visjoner og mål
• Overvann i det urbane landskap
• Naturbaserte løsninger
• Tekniske løsninger
• Innovasjon og samspill
• Overvannssystemer
• Ekskursjon
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår