Banebrytende biogassprosjekt i Sverige

 
Banebrytende biogassprosjekt i SverigeBildet: Anlegget kan produsere 75–80 GWh flytende biogass i året, hvilket tilsvarer det årlige drivstofforbruket til 200 lastebiler. Foto: Gasum
Gasum åpner biogassanlegget i Nymölla – det første i Sverige som produserer flytende biogass av prosessvann, fra Stora Ensos papirfabrikk.

Av Bjørn Laberg

Samarbeidet mellom energiselskapet Gasum og leverandør av fornybare materialer, Stora Enso, har ført til et banebrytende biogassanlegg i Nymölla i Sverige. Ved å konvertere prosessvann fra Stora Ensos papirfabrikk i Nymölla om til flytende biogass vil anlegget kunne produsere fornybart drivstoff til veitransport, industri og sjøfart. 

Bildet: Samarbeidet mellom energiselskapet Gasum og leverandør av fornybare materialer, Stora Enso, har ført til et banebrytende biogassanlegg i Nymölla i Sverige. Foto: Gasum

Planene startet i 2018

Dette samarbeidet er det første i sitt slag innen sirkulærøkonomi i Sverige. Anlegget, som er bygget og skal drives av Gasum, ble offisielt åpnes 27. april 2021. Planleggingen begynte i 2018, da de to selskapene signerte en avtale som tillot Gasum å bygge et biogassanlegg ved siden av Stora Ensos fabrikk i Nymölla i Sør-Sverige. Tre år senere er anlegget offisielt åpnet. Prosessvannet som genereres fra produksjonsprosessene på papirfabrikken, tas inn på det nye anlegget for å skille ut den organiske massen. Denne massen skal deretter gjøres om til biogass, som senere skal gjøres flytende. Biogass er et fornybart drivstoff som reduserer CO2-utslippene med opptil 90 % sammenlignet med konvensjonelle fossile drivstoff, som diesel, når det brukes i tungtransport. 

Gjensidig interesse

- Drivkraften bak dette banebrytende samarbeidsprosjektet var en gjensidig interesse for å redusere CO2-utslippene og skape noe verdifullt av avfall. Resultatet ble et anlegg som kan produsere 75–80 GWh flytende biogass i året, hvilket tilsvarer det årlige drivstofforbruket til 200 lastebiler. Etterspørselen etter renere drivstoff og transport er enorm, og dette anlegget vil legge til rette for at biogassproduksjonen kan nå den størrelsesordenen som kreves for å oppfylle behovene til sjøtransporten, tungtransporten og andre industrisektorer som ønsker å redusere karbonutslippene sine, sier Johanna Lamminen, administrerende direktør i Gasum.

Innovasjon og bærekraft

- Bærekraftig drift og ressursbruk er sentralt i virksomheten vår. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan nå disse felles målene og hjelpe kundene med å nå bærekraftmålene sine ved hjelp av produktene våre. Vi forsøker alltid å finne de mest innovative og bærekraftige løsningene, og samarbeid med likesinnede selskaper som Gasum er en naturlig konsekvens av dette. Vi har jobbet med dette prosjektet i tre år, og nå gleder vi oss til å åpne anlegget offisielt. Den totale investeringen i Nymölla-anlegget er nesten 450 millioner svenske kroner, hvorav Gasum står for 270 millioner og Stora Enso 50 millioner, sier Kati ter Horst, viseadministrerende direktør i Stora Enso Paper.

Viktig for mange sektorer

I tillegg har prosjektet fått et tilskudd på 121,5 millioner svenske kroner fra det svenske Naturvårdsverket, gjennom ordningen «Klimatklivet». Klimatklivet er en tilskuddsordning som støtter lokale og regionale innovasjoner som reduserer utslippene av CO2. Åpningen av biogassanlegget bidrar til at produksjonen av biogass i Sverige når et industrielt nivå. Økningen i produksjon er viktig for mange sektorer, for eksempel tungtransport, sjøtransport og industri, som for øyeblikket har stor etterspørsel etter drivstoff som kan redusere CO2-utslippene. Samarbeidsprosjektet i Nymölla er et godt eksempel på at ulike industrier og sektorer kan samarbeide for å redusere utslippene.

Bildet: Den flytende biogassen lagres i store tanker, før den hentes og transporteres med Gasums lastebiler til blant annet fyllestasjoner over hele landet. Foto: Gasum

FAKTA:

• Stora Ensos fabrikk i Nymölla produserer 340 000 tonn papirmasse og 485 000 tonn trefritt kontorpapir hvert år. 

• Gasums biogassanlegg ligger på fabrikkområdet og er koblet til fabrikkens eksisterende prosessvannanlegg.

• Prosessvannet fra fabrikken behandles i en anaerob reaktor der det organiske innholdet gjøres om til metan – altså biogass. 

• Det behandlede prosessvannet, som nå har et 50–60 % lavere innhold av organiske forbindelser, føres tilbake til papirfabrikkens aerobe spillvannsanlegg.

• Den produserte biogassen oppgraderes og gjøres flytende. I kondenseringsprosessen kjøles biogassen ned til –162 grader Celsius, hvor den går over til flytende form. 

• Den flytende biogassen lagres i store tanker, før den hentes og transporteres med Gasums lastebiler til blant annet fyllestasjoner over hele landet.

Gasum-gruppen har cirka 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum er et finsk, statseid selskap.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår