Verver medlemmer inn i ny forening

 
Verver medlemmer inn i ny foreningBildet: Daglig leder i VVP, Bjarne Haugland, er blant de som fronter den nye foreningen PDT Norge. (Skjermdump fra Teams)
Digitalisering, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner er en forutsetning for å lykkes. Det slår styret i foreningen PDT Norge fast. Nå inviterer foreningen til et vervingsmøte, åpent for alle interesserte.

Av Odd Borgestrand

Medlemsmøtet blir avholdt digitalt via TEAMS tirsdag 22.juni, og er åpent for alle interesserte. 

- På det åpne medlemsmøtet vil vi gi en bakgrunn for stiftelsen av PDT Norge, status i arbeidet og fortelle om hvilke planer vi har fremover, sier en av initiativtakerne og styremedlem Bjarne Haugland, som representerer VA og VVS-produsentene. 

Han er glad for at flere av medlemmene i VVP-Norge har signalisert at de vil bli med i foreningen. Blant de som allerede har meldt seg inn er Rørentreprenørene Norge og Boligprodusentenes Forening og Byggenæringens Landsforening, BNL. Haugland håper mange organisasjoner og foreninger kommer ned fra gjerdet etter informasjonsmøtet 22.juni.  Han mener det vil være naturlig at blant andre Norsk Vann og Maskinentreprenørenes Forbund blir med i foreningen.

Et felles løft

- Det er viktig at dette blir et felles løft for hele bygg-, eiendom- og anleggsnæringen, understreker Haugland overfor VVS aktuelt. 
PDT Norge skal også ha sterk forankring hos myndighetene, som lenge har etterlyst at bransjen må samle seg om en felles løsning. DiBK mener dette initiativet er helt i tråd med deres overordnede føringer.  Haugland viser til uttalelsen fra fagdirektør for Digitalisering hos DiBK, Kari Befring Bjørnstad, som har sagt at dette er et felles løft som alle vinner på og som kan styrke samarbeidet mellom byggenæringen og myndighetene. Hun mener dette er et viktig steg for å få til en digital verdikjede som styrker samhandling, og gir en innovativ og bærekraftig byggenæring. Kari Befring Bjørnstad sitter for øvrig i styret i den nyetablerte foreningen.

Digital samling

I dag er produktinformasjon for byggevarer i stor grad basert på papir eller pdf'er. Det finnes varedatabaser, men ulike varedatabaser og regneark bruker forskjellige datastrukturer og klassifikasjoner. Dette gjør det utfordrende og kostnadskrevende å oppdatere og forvalte informasjonen. Med bakgrunn i de varslede kravene fra myndigheter og kunder i hele næringen til standardisert, maskinlesbar produktinformasjon, har en arbeidsgruppe siden september 2020 jobbet for å utarbeide et beslutningsunderlag for å etablere en forvaltningsorganisasjon for produktdatamaler i Norge.

Privat og offentlig

Private bransje- og interesseorganisasjoner og foreninger innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, samt offentlige byggherrer og myndighetsorganer, kan opptas som ordinære medlemmer i PDT Norge. Som medlem i PDT Norge kan medlemmene påvirke det viktige arbeidet med å gi hele næringen en felles, uavhengig plattform hvor alle aktører kan få tilgang på omforente og nøytrale produktdatamaler, såkalte PDT’er. Det vil være muligheter for å engasjere seg i arbeidsgrupper hvor man kan påvirke hvilke egenskaper som er relevant for PDT’ene. Medlemmene  vil også få anledning til å teste ut og pilotere bruk av PDT’er. Alle medlemmer har også rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene skal betale en årlig medlemsavgift som fastsettes av årsmøtet. Medlemskontingenten er kr 50 000,- for 2021. På sikt vil det bli ansatt en daglig leder i foreningen.

Foreningen skal ikke tjene penger

Haugland understreker viktigheten av at dette skal være en ikke-kommersiell forening. Det vil etter hans, og styrets oppfatning, gjøre samarbeidet enklere. Her er det viktig at eksperter fra hele verdikjeden kan bidra med sin kompetanse og bruke resultatet av foreningens arbeid til å tjene pengene innenfor sin sektor. PDT Norge skal ikke drive en tjeneste som foreningen skal tjene penger på. Organisasjonene som stiftet foreningen er Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Norske Trevarer, Treindustrien, VA og VVS produsentene VVP og VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

Styret består Jøns Sjøgren Byggevareindustrien (leder) – Frank Jaegtnes Elektroforeningen – Trond Magnar Unhammer Norske Trevarer – Bjarne Hønningstad Treindustrien – Bjarne Haugland VVP – Jon Dehli, VKE – Kari Befring Bjørnstad Direktoratet for byggkvalitet (Dibk)

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår