Bidrar til innovasjon i vannsektoren

 
Bidrar til innovasjon i vannsektorenForskere fra SINTEF og IWW på befaring sammen med Inrigo AS på demoanlegget ved Hoffselva i Oslo. Foto: SINTEF
Vannsektoren trenger nye løsninger for å håndtere overløpsvann i perioder med ekstremnedbør. SINTEF er på saken.

Dessin er et EU-prosjekt der man på fem forskjellige steder i Europa demonstrerer innovative løsninger for å motvirke vannknapphet og oppfylle vannrammedirektivets krav til vannkvalitet.

Vurderer ulike løsninger
I Norge er det Hoffselva i Oslo kommune som er demonstrasjonsområde. Her står vannkvalitet i fokus, og man vurderer ulike løsninger for lokal behandling av overløp fra avløpsnettet.

Hoffselva strømmer inn i et tett befolket område. Som et viktig naturlig element i det urbaniserte miljøet, tilbyr Hoffselva rekreasjonsområder som påvirkes av vannkvaliteten.

– Den største utfordringen i Hoffselva er dårlig vannkvalitet forårsaket av overløp fra avløpsnettet, spesielt ved kraftig regn. Forebyggende tiltak er påkrevet av vannrammedirektivet, og en fireårig reduksjonsplan er utarbeidet. Men det er usikkerhet rundt effekten av de foreslåtte løsningene, sier seniorforsker Herman Helness ved SINTEF Byggforsk.

Redusert utslipp fra overløpsvann vil kreve tiltak i lang tid framover. Separering av fellessystem og lokal håndtering av overvann vil være foretrukket i mange tilfeller. Det er likevel behov for løsninger for å redusere utslipp fra overløp man ikke kan legge ned.

Overløpsvann kan behandles lokalt
– I Dessin har vi demonstrert en løsning med filtrering av overløpsvann, og en løsning med lamellsedimentering. Anleggene blir overvåket og dataene kommuniseres til et sentralt kontrollsystem. Målet er å vise at man kan behandle overløpsvann lokalt på en effektiv måte som også kan forsvares kostnadsmessig, sier Helness.

Dessin har også utviklet metodikk for å vurdere bærekraften av løsningene og effekten av disse på verdiene vi får fra naturmiljøet, eller økosystemtjenester, i demonstrasjonsområdet. Langs Hoffselva er det spesielt påvirkningen på verdien av rekreasjonsområdet som har vært studert. I dette arbeidet er også beboerne i området blitt involvert gjennom målinger og observasjoner på utvalgte steder langs Hoffselva.

– Flere innovasjoner er nødvendige for å beskytte økosystemer i urbane strøk og for å sikre stabil vannmengde og -kvalitet, sier Helness.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Messeguiden

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår