Energikrav trigger innovasjon

 
Energikrav trigger innovasjonIllustrasjonsbilde / Shutterstock
Stadig strengere energikrav utfordrer måten vi designer bygningsinstallasjoner. Men nye utfordringer gir også store muligheter for innovasjon.
Av Kari Thunshelle, SINTEF Byggforsk

De siste årene har krav til bygninger økt. Vi har fått nye standarder for passivhus, både når det gjelder boliger og yrkesbygg. Nye TEK15 sikter mot passivhusnivå, og EUs bygningsdirektiv setter som mål at alle nye bygg er nullenergi innen 2020.

Tverrfaglighet blir viktig
Denne utviklingen innebærer at morgendagens bygninger vil ha et drastisk redusert behov for romoppvarming. Samtidig vil tappevannsbehovet, som er avhengig av oss brukere og ikke bygget i seg selv, utgjøre en stor del av bygningens energibehov. For å ivareta inneklimaet, samtidig som man holder energibehovet nede, trengs det dessuten nye ventilasjonsløsninger. Alt dette gir spennende muligheter for innovasjon i bransjen. De store forskningsprogrammene, som EUs Horisont 2020 og Norges forskningsråds ENERGIX, sikter mot smarte byer og nærområder.  Overskuddsenergi fra et bygg kan brukes som tilskudd til et annet, eller lade de elektriske kjøretøyene i garasjen. Solceller på et bygg med stor overflate i forhold til energibruk, kan for eksempel benyttes som energi til et annet bygg med energibehov. Tverrfaglighet blir stadig viktigere, med automasjon, IKT og smartteknologi som viktige stikkord.

Lavt oppvarmingsbehov gir grunnlag for forenkling
Et svært lavt oppvarmingsbehov gjør det mulig å tenke at ventilasjonen alene kan dekke oppvarmingsbehovet, slik at det lokale varmeanlegget kan fjernes eller forenkles. Gjennom forskningsprosjektet For Klima og med Miljøhuset GK, Norges første kontorbygg på passivhusnivå, ser vi på mulighetene for å dekke varmebehovet med ventilasjon alene, samtidig som man ivaretar et godt inneklima og fornøyde brukere. Siden varmebehovet er så lite, vil nødvendig overtemperatur være forholdsvis liten sammenlignet med tidligere. Velfungerende behovsstyring og ventilegenskaper vil også være viktig. God dokumentasjon er viktig før byggeiere vil ta skrittet fullt ut, men her ligger det en stor mulighet for vesentlige besparelser i investerings- og driftskostnader. Samme utvikling vil vi også se for boliger, hvor vi beveger oss mot forenklede systemer.

Energikrav gir mulighet for nytenkning
Strengere krav til energibruk utfordrer ventilasjonsbransjen. Lav SFP, effektiv varmegjenvinning og behovsstyring er vi allerede godt i gang med, men også her er det mulig å strekke seg lenger. Vi kan ikke lenger bare tenke forbedring, vi må tenke annerledes. Ventilasjonsprinsippene benyttet i Powerhouse Kjørbo viser hvordan man kan tenke innovativt og forenkling; hvordan opprettholde godt inneklima og likevel bruke mindre energi. Effektiv, behovsstyrt ventilasjon og minimert behov for kanaler, spjeld og automatikk gjennomføres ved hjelp av fortrengningsventilasjon og med trappekjerne som ventilasjonssjakt. Behovsstyring og nye konsepter vil vi se mer av.

Behov for tilstøtende forskning
Samtidig som vi sparer inn på energibruken er det er det viktig å holde fokus på å ivareta et godt inneklima. Det er god komfort og bra luftkvalitet vi skal levere, men på en så smart og energivennlig måte som mulig. Våre lavenergiløsninger må være basert på dokumentert godt inneklima. Også byggematerialenes rolle er viktig, både i forhold til termisk masse, fukt, miljøegenskaper og ikke minst avgassing; vet vi egentlig nok om alle materialene vi omgir oss med?

Med fortetting vil byggenes plassering i forhold til hverandre, termisk masse, strømingsforhold mellom dem og forurensningsbelastning også påvirke hvor godt byggene fungerer og hvor god luftkvalitet vi kan oppnå i byggene våre. God dokumentasjon av materialer og komponenter med teknisk godkjenning/produktsertifikat og EPDer vil bli stadig viktigere. Med TG, EPDer og miljøegenskaper knyttet opp til building SMART-teknologi vil vi etter hvert også kunne stille miljøkrav til byggene våre, ikke bare kronebeløp og energikrav. Her er det behov for tilstøtende forskning som både tar opp i seg energikrav, inneklima og miljøkrav.


 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår