Tar akkreditert inspeksjon på alvor

 
Tar akkreditert inspeksjon på alvorBildet: James Tupper, Accredited Supervisor, har fått en liste over foretak som har bestilt akkreditert inspeksjon. Nå har turen kommet til Oslo Konserthus.
FAGARTIKKEL: Forskrift for miljørettet helsevern setter et krav om at alle bygg i Norge med kjøletårn og luftskrubbere installert skal risikovurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan hvert 5. år.

I Norge finnes det per i dag ingen akkrediterte inspeksjonsorganer for denne typen VVS installasjoner, og Folkehelseinstituttet henviser derfor til bruk av utenlandske bedrifter.
Kompa AS er et norsk rådgivningsselskap innenfor VVS bransjen og leverer blant annet rådgivningstjenester og opplæring innenfor legionellakontroll og vannbehandling.

- Etter stor etterspørsel etter akkreditert tilsyn fra våre kunder inngikk Kompa i 2019 samarbeid med et akkreditert selskap fra Storbritannia for å tilgjengeliggjøre denne tjenesten for våre kunder i Norge, forteller Hanne T. Skiri som er fagansvarlig for Legionellakontroll i Kompa.

Skiri forteller at Kompa koordinerer akkrediterte inspeksjoner for kundene, noe som forenkler jobben for norske eiere av kjøletårn og skrubbere, samt sikrer faglig samsvar mellom kontrollorganet og norsk regelverk.

Kjøletårn hos Oslo Konserthus

På Oslo Konserthus har teknisk sjef; Raymond Bjørningstad, gjort klar all nødvendig dokumentasjon. Bjørningstad har ansvar for at foretaket har på plass systematiske rutiner for helse, miljø- og sikkerhet samt vedlikehold av alle tekniske installasjoner på konserthuset.
Konserthuset har to kjøletårn installert, men som kun er i bruk ca. 6 måneder i året.
Bjørningstad forteller at anlegget er klassifisert som risiko 1. Dette fordi at, dersom det skulle oppstå et utbrudd av Legionella ville smittepotensialet vært stort, ettersom anlegget ligger midt i Oslo sentrum.
- Om det hadde vært en risiko for at vi hadde spredd Legionella i Oslo sentrum så hadde jeg ikke fått sove om natta. Derfor har vi etablert strenge rutiner for vannbehandling og legionellakontroll i våre anlegg, sier Bjørningstad.

Bildet: Teknisk sjef ved Oslo Konserthus, Raymond Bjørningstad

Ukentlige bakterieprøver

Dersom man har en innretning der forholdene for legionellavekst og spredning anses å være til stede skal man, ifølge FHI, innføre tekniske tiltak og etablere gode drifts- og vedlikeholdsrutiner for vannbehandling som sørger for å holde bakterievekst under kontroll. Hos Oslo Konserthus har de inngått en serviceavtale med et ekstern selskap om kontinuerlig vannbehandlingskontroll av anlegget deres. Avtalen går blant annet ut på ukentlige bakterievekstprøver, månedlige inspeksjoner og årlige risikovurderinger. Dette bidrar til at smitterisikoen ved deres anlegg holdes under kontroll og at Bjørningstad kan sove godt om natta.

Akkreditert inspeksjon fra Kompa AS

Etter det store utbruddet av legionellainfeksjoner i Østfold i 2005, ble det, for alle bygg med aerosoldannende enheter, innført krav om innhenting av vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan hvert femte år, eller ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer. Denne skal i tur fremlegges for kommunen. James Tupper inspiserer kjøletårn og luftskrubbere på forskjellige anlegg i Oslo og Viken. Fra Kompa har han fått en liste over foretak som har bestilt akkreditert inspeksjon, og nå har turen kommet til Oslo Konserthus.
Tupper forklarer at man kan finne legionellabakterier over alt hvor det finnes ferskvann i naturen. Derfor kan man være sikker på at; dersom det oppstår gunstige forhold for vekst i et anlegg, vil det før eller senere føre til at legionellabakterien etablerer seg.

Klar ansvarsfordeling

Gode driftsrutiner er derfor avgjørende for å sørge for at betingelsene for oppvekst- og spredning i anlegget er så ugunstige som mulig. Når Tupper kommer på inspeksjon ønsker han å se at det foreligger skriftlige drifts- og vedlikeholdsinstrukser og kontrollplaner. Det må gå tydelig frem hvem som skal utføre oppgavene, hvem som har ansvar for oppfølging, og det må være utarbeidet aksjonsplaner dersom det oppdages uakseptable resultater eller avvik i rutinene. Før Tupper klatrer opp til teknisk rom, så går han igjennom den nødvendige dokumentasjonen med Bjørningstad. Både driftsprosedyredokument, FDV dokument, sikkerhetsblad og risikovurderingsdokumentet er gjort klart og sammen går de igjennom de forskjellige områdene som må være på plass for at risikovurderingen skal kunne godkjennes.

Tar legionellakontroll på alvor

Oslo Konserthus har valgt et vannbehandlingsprogram fra en leverandør som hjelper dem med kartlegging, risikovurdering og analyseresultater. Bjørningstad skulle imidlertid ønske at organisasjonen kunne påta seg flere av oppgavene selv, og kun overlate risikovurderingen til fagfolkene. Inspektøren hadde behov for ettersending av ytterligere dokumenter, men etter en runde rundt på anlegget er Tupper optimistisk for den videre vurderingen.
- Oslo Konserthus er et godt eksempel på et foretak som har tatt legionellakontroll på alvor og Bjørningstad har sørget for at bedriften i størst mulig grad etterlever de krav forskriften setter for legionellakontroll og vannbehandling, avslutter Tupper.

Fakta om Legionella:

Legionella er en bakterie som finnes naturlig nesten overalt hvor det finnes ferskvann. Dersom den finner gode vekstvilkår, kan den etablere seg i store mengder. Det kan for eksempel skje om den kommer inn i vanninstallasjoner. Eksempler på vanlige installasjoner med risiko for Legionella er:

• Dusjanlegg
• Befuktningsanlegg
• Fontener
• Kjøletårn
• Luftskrubbere
• Faste og mobile vanninstallasjoner

Legionellabakterie spredt via luft kan forårsake alvorlig og potensielt dødelig lungebetennelse (Legionærsykdom) eller en mildere forkjølelseslignende sykdom (Pontiac feber) hos mennesker. Erfaringer fra Sarpsborg/Fredrikstad i 2005 kan tyde på at det under visse omstendigheter kan være nok med en meget lav smittedose, selv hos friske individer.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår