To dager med klimatilpasninger i Stavanger

 
To dager med klimatilpasninger i StavangerBildet: Overvannshåndtering er et av hovedtemaene under konferansen i Stavanger. Foto: Getty Images
KLIMATILPASNINGSDAGENE 2021: Det handler om praktisk tverrfaglighet og samspill for robuste og bærekraftige overvannsløsninger når 120 fagfolk samles til konferanse tirsdag og onsdag.

Av Odd Borgestrand

Det er fjerde gang initiativtaker og konferanseansvarlig Per Møller-Pedersen i Storm Aqua AS på Sandnes inviterer til Klimatilpasningsdagene. Dette gjør han ut fra et sterkt miljøengasjement, kombinert med egen forretningsvirksomhet. Med på laget er også Klima 2050.

- Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering. Vi knytter temaene mot en byggeprosess og belyser overvannsdisponering i de ulike fasene, sier Møller-Pedersen, som har fått med seg en rekke fageksperter i de ulike seksjonene de to neste dagen. 
 
Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene
er landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, ansatte i kommuner som jobber spesielt inne-areal og plan, kommunalteknikk og drift, utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning.

- Samarbeidet med aktører i forskningsprogrammet Klima 2050 gir oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et program som vi mener kan være nyttig og interessant for våre målgrupper. Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig til å bidra til diskusjon og samspill rundt de enkelte tema, sier Møller-Pedersen videre. 

Det er et imponerende program deltakerne får med seg fra den hybride konferansen i Stavanger, og først ute var Frøydis Sjøvold i Multiconsult. Multiconsult har gjennomført et oppdrag for Statens Vegvesen for å se på hvordan klimatilpasning tolkes og implementeres i prosjekter gjennom regelverk, normaler og veiledere. 

Statens vegvesen har ansvaret for at vegnettet tilpasses et endret klima, og jobber derfor med å implementere dagens kunnskap om klima og klimatilpasning i pågående og framtidige vegprosjekter. Vegvesenet mener de viktigste utfordringene på vegnettet er økt risiko for flom og erosjon, økt risiko for skred, og skred på nye steder. Videre må drenskapasiteten økes. Det er et generelt behov for bedre vedlikehold og større krav til beredskap.   

Klimatilpasningspilotene skal ta for seg hvordan regelverket tolkes og anvendes på vegprosjekter. Pilotprosjektene tok for seg veistrekninger i Ramfjord i Troms, Flatmark i Romsdalen og strekningen Elverum-Løten.  Sjøvold understreket blant annet viktigheten av at klimatilpasningene kom tidlig inn i planfasen, og at dette må implementeres i framtidige veiledere.

Monica Reinertsen i Asplan Viak tok for seg Fylkeskommunal prosessveileder for naturbaserte løsninger for klimatilpasning og deretter fulgte Elisabeth Schjølberg fra Multiconsult opp med kommunale arbeidsprosesser for urban planlegging.

Berit Time i SINTEF Community holdt et foredrag om verdien av pilotprosjekter. Gjennom pilotprosjekter blir det en anledning til å forsterke utviklingen i kunnskapsfronten, mente hun. Ofte knyttes det masteroppgaver og PhD oppgaver til pilotprosjektene. Hun mente var viktig å se betydningen av å etablere pilotprosjekter i alt fra bachelor og master oppgaver til PhD og Postdoc oppgaver.

Kunnskapsdeling og utfordringer

• Hanne Rønneberg i Sintef Community tok for seg samspill for å dra fordel av kunnskapsutviklingen til å skape innovasjoner som ikke bare er attraktive innenlands, men som også har et betydelig eksportpotensial. 

• Kim Paus ved NMBU tok en gjennomgang av naturbaserte løsninger. I veileder for overvannshåndtering i mange kommuner trekkes frem naturbaserte løsninger som foretrukne løsninger. Dette har stimulert leverandørindustrien til å komme på banen med mange og nyttige løsninger. 

• Stian Bruaseth ved Sintef Community vil senere i dag fortelle om resultatene av en workshop i mai 2021, der ble det satt søkelys på hva som er de største utfordringene for VA-sektoren i Norge når det gjelder digitale løsninger og implementering av disse. Det ble også belyst hvilke behov som eksisterer og hvor behovet for digitale løsninger er størst.

• Rådgiver VA i COWI, Erik Mølmann vil ta for seg hvilke utfordringer økt risiko for skybrudd og store vannmengder vil føre med seg. -Denne sommer har vi sett mange eksempler på fatale konsekvenser. Det er viktig å ta med seg lærdom fra den siste tids skybruddsepisoder, sa han og vil komme med eksempler på planer for håndtering av skybrudd og hvordan kommunene kan være bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer.

Konferansen fortsetter i morgen med et nytt, tettpakket program. Blant foredragsholderne er 
Kaja Gjertsen Rogstad fra Sweco, som tar for seg overvannshåndtering i planfasen
Tomas Bøhler Torsen fra Erichsen & Horgen følger opp med overvannshåndtering i prosjekteringsfasen. Det blir en egen seksjon med overvann som en ressurs, der foredragsholderne Mathew James Burns og Wei Xu fra universitetet i Melbourne forteller om sine erfaringer. I denne seksjonen bidrar også Sondre Meland fra NIVA og Serpil Edebali fra Konya Teknik University i Kenya.

De siste seksjonene tar for seg drift og vedlikehold. Oppmerksomheten rundt nye overvannsløsninger er stor og de implementeres i mange byggeprosjekter. Forutsetningen for at de kan opprettholde sin langsiktige funksjon, er at de blir driftet og vedlikeholdt. Derfor blir det stilt spørsmål ved om denne jobben utføres godt nok. Blant foredragsholderne her nevner vi Per Møller-Pedersen fra Storm Aqua, Ivar Tangerud Haga fra Multiconsult, Arne Jørgensen fra Sandnes kommune, Jon Røstum fra Volue og Edvard Sivertsen, SINTEF.

Det hevdes at kunnskap er lett å bære, og med tanke på det omfattende innholdet i denne konferansen er det greit å vite. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår