Fornyet tillit til styret i Rørinspeksjon Norge

 
Fornyet tillit til styret i Rørinspeksjon NorgeBildet: Fra venstre: Peer-Christian Nordby fra Olimb Rørfornying AS, Jan Helge Høvset fra Eskeland Electronics AS, Ståle Brodahl fra Ullensaker kommune, Reidar Kveine fra Bærum kommune, Trond Alm fra Tubus as, Sten Linholt fra Norva 24 Flagstad og forerst til h. Kenneth Skullerud fra Oslo kommune. Knut Andreas Myklebust-Vårvang fra Lillehammer kommune var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Odd Borgestrand
Årsmøtet i Rørinspeksjon Norge (RIN) nylig, fulgte nominasjonskomiteens innstilling. Alle de fire styremedlemmene som var på valg, fikk fornyet tillit for to nye år.

Av Inger Anita Merkesdal

Dermed er det et etter hvert erfarent styre, som går løs på oppgavene i RINs regi.

Rørinspeksjon Norge skal være en møteplass for alle aktører som jobber opp mot privat og offentlig vann- og avløpsnett. RIN arbeider for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll.

Nettverksbygging og kurs

Organisasjonen er en åpen arena for erfarings- og informasjonsutveksling, hvor nettverksbygging og kurs er helt sentralt. Gjennom sitt aktive arbeid ønsker RIN å bidra til et ledningsnett (offentlig og privat) som etableres, driftes og vedlikeholdes med minst 100-års levetid. I løpet av de neste 20 årene må det i Norge investeres om lag 320 milliarder kroner for å sikre god leveranse av drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann. Rørinspeksjon Norge har i nesten 30 år arbeidet for å heve kvaliteten på ledningsnettet og arbeidet knyttet til dette.

Konkret, målrettet innsats

– Jeg takker for fornyet tillitt og ser frem til å ta fatt på to nye år som styreleder for RIN. Sammen med de andre erfarne fagpersonene som sitter i styret, har vi mange spennende oppgaver å jobbe med fremover. Særlig vil jeg trekke frem videreutvikling av våre kurs, sier RINs styreleder Reidar Kveine i en kommentar etter valget.
Kveine arbeider i Bærum kommune og har ledet RIN siden 2019.

– I løpet av året vil endelig det nye trenings- og testfeltet i tilknytning til Vannsenteret på Ås stå ferdig. Vi i RIN ser virkelig frem til å legge hele eller deler av vår kursportefølje til dette senteret. Jeg er overbevist om at dette vil gjøre kursene våre enda bedre. Senteret gjør det mulig å få inn mer praktiske øvelser på kursene enn hva tilfellet er i dag. Ellers vil vi i styret selvsagt jobbe videre for å ivareta våre medlemmers interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnettet. Vi i RIN er også veldig spente på å se hvordan den nye vannstandarden vil bli seende ut når den blir lansert. Vi føler at vi har vært en av flere viktige bidragsytere i arbeidet med å få denne på plass. I RIN håper vi å finne igjen mange av våre innspill i den endelige versjonen, sier styrelederen i Rørinspeksjon Norge. 

- RINs trengs

Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeide med trygt drikkevann, fremlagt februar i år, bekrefter behovet for RINs innsats.
– Vi må fortsette med arbeidet som gjøres med fornyelse av vannlengingene, og øke fornyelsestakten. Jeg har tro på at vi kan klare å redusere lekkasjene om vi får til mer samarbeid mellom ledningseierne og det samarbeides på tvers, sa Kveine som en kommentar til rapporten i denne artikkelen. 

Første trinn realiseres på Ås

RIN har også fra 2014 arbeidet for etableringen av et nasjonalt senter for vanninfrastruktur, nettopp for å heve kvaliteten på arbeidet for å tette hullene, både i faktisk og overført betydning.
Vannsenteret, som Kveine refererer til, ble nevnt i rapporten fra Riksrevisjonen, og første trinn er nå i ferd med å realiseres på Ås. Byggelederen for test og demo-feltet, Trond Alm fra Tubus as, sitter også i RINs styre. De øvrige medlemmene er: Kenneth Skullerud fra Oslo kommune, Peer-Christian Nordby fra Olimb Rørfornying AS, Sten Linholt fra Norva 24 Flagstad, Jan Helge Høvset fra Eskeland Electronics AS, Ståle Brodahl fra Ullensaker kommune og Knut Andreas Myklebust-Vårvang fra Lillehammer kommune.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår