Krever stans av ulovlig markedsføring

 
Krever stans av ulovlig markedsføringBildet: Jurist Magnus Ritland Taule i Forbrukertilsynet er kritisk til måten Rørleggervakta 24vvs as markedsfører seg på, og ber om svar på en rekke spørsmål innen i morgen. (Foto: Forbrukertilsynet)
Forbrukertilsynet krever at Rørleggervakta 24vvs as snarest mulig stanser det tilsynet mener er ulovlig markedsføring. Rørleggervakta 24vvs as har fått frist på seg til i morgen med å komme med sine synspunkter.

Av Odd Borgestrand

I et lengre brev til Rørleggervakta24 vvs as skriver Forbrukertilsynet at det er en rekke sider ved selskapets virksomhet tilsynet ønsker å få belyst. Forbrukertilsynets oppgave er blant annet å verne forbrukernes interesser gjennom å forebygge og stanse ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og annen praksis som er i strid med markedsføringsloven.

Ikke lokal rørlegger
Forbrukertilsynet reagerer på praksisen med å ha flere registrerte kontoradresser med lokale nummere rundt om i Norge som forbrukere finner gjennom søkesider som Google, 1881.no eller Gule Sider.
- Forbrukere som ringer får tilsynelatende inntrykk av at de er kommet til en lokal rørlegger og at de inngår avtale om selve rørleggertjenesten. I realiteten blir de derimot avkrevd betaling for å bli videreformidlet til en annen rørlegger som faktisk har tilhold i området. Dersom de faktiske forholdene er slik vi har fått opplyst, reiser dette flere spørsmål etter markedsføringsloven, skriver tilsynet i sitt brev.

Oppnår stort marked
Gjennom å stå oppført med adresse og telefonnummer i et stort antall byer og tettsteder i Norge oppnår Rørleggervakta 24vvs AS etter Forbrukertilsynet sin oppfatning tilfang fra forbrukere som tar kontakt for å få rørleggertjenester.
Tilsynet mener navnene som oppgis på søkesidene, for eksempel Rørleggervakta i Tromsø, Rørleggervakta i Trondheim eller Rørleggervakta i Kristiansand, etterlater et inntrykk av at forbrukere kommer til et selskap med lokal tilhørighet som kan tilby nødvendige rørleggertjenester. Realiteten er at selskapet ikke har lokal tilstedeværelse.

LES OGSÅ: Begeret fullt for Rørentreprenørene

Selskapet tilbyr heller ikke selv de tjenester som etterspørres, men tar betaling for å formidle henvendelsen fra forbrukeren til et annet selskap, som så tar seg betalt for å utføre tjenesten. Dette medfører etter tilsynet oppfatning at forbrukere villedes med hensyn til ytelsens hovedegenskaper.
Forbrukertilsynet ber om at Rørleggervakta 24vvs AS endrer markedsføringen av tjenesten, herunder oppføringer hos søketjenester og nummeropplysningstjenester, slik at det ikke gis inntrykk av at firmaet har lokal tilstedeværelse når dette ikke er tilfelle, samt at firmaet i all kontakt med forbrukere informerer klart og tydelig om hva slags tjeneste firmaet leverer.

Manglende prisinformasjon
Forbrukertilsynet er også kritisk til manglende informasjon om priser på selskapets nettsider.
- Selv om det er praktisk mulig gis det ingen opplysninger om prisene for de tjenester Rørleggervakta 24vvs AS tilbyr på firmaets nettside. Vi mener derfor at hjemmesiden www.24vvs.no ikke overholder de krav til prisinformasjon som følger av markedsføringslovens paragraf og forskrift om prisopplysninger, skriver tilsynet og ber om at Rørleggervakta 24vvs AS inntar lett synlig prisinformasjon og informasjon om tjenesten som firmaet tilbyr på 24vvs.no.

Tvil om gyldig avtale
Tilsynet minner også om at det etter markedsføringslovens bestemmelsen er forbudt å kreve betaling for tjenester «uten etter avtale». Forbrukertilsynet mener det hersker tvil om det faktisk er inngått gyldige avtaler mellom selskapet og forbrukerne så sant forbrukerne er blitt villedet til  tro at avtale er inngått om rørleggertjeneste av en lokal aktør, mens Rørleggervakta 24 vvs AS reelt sett bare ringer et annet rørleggerselskap på forbrukerens vegne.

I et slikt tilfelle oppstår det spørsmål om hvorvidt det er samsvar mellom tilbud og aksept, noe som selvsagt er en forutsetning for at det skal være inngått en gyldig avtale mellom partene. Forbrukertilsynet ber derfor om kommentarer til dette forholdet i det tilsvaret som skal være innlevert innen i morgen.

Angrerett
Tilsynet tar også opp spørsmål om angrerett. Når det inngås avtaler utenom faste forretningslokaler eller ved fjernsalg, eksempelvis telefon, har næringsdrivende en omfattende opplysningsplikt før avtalen inngås. Etter at avtale er inngått skal det gis en skriftlig bekreftelse på den inngåtte avtalen. Utgangspunktet etter angrerettloven er at angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, og dersom ikke den næringsdrivende opplyser om angreretten, utløper angrefristen først 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen.

Truer med sanksjoner
Forbrukertilsynet konkluderer med at markedsføringsloven er overtrådt i denne saken, og ber derfor Rørleggervakta 24 vvs as om at selskapet endrer eller stanser markedsføringen så snart som praktisk mulig, og sender Forbrukertilsynet svar i saken senest 4. april 2018. Tilsynet truer også med sanksjonsmuligheter, der blant annet overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt er blant sanksjonsmulighetene. Det er jurist Magnus Ritland Taule som har saken i Forbrukertilsynet.

VVS aktuelt har foreløpig ikke fått svar på sine henvendelser til Rørleggervakta 24vvs as for kommentarer til Forbrukertilsynets krav om endring eller stans i gjeldende markedsføring.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår