Rambøll sertifisert etter FN's 17 bærekraftsmål

 
Rambøll sertifisert etter FN's 17 bærekraftsmålBildet: Vibeke Riis, direktør for Miljø & helse og Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge med bærekraftsertifikatet. Foto: Rambøll
Som første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, har Rambøll Norge blitt sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål.

Bærekraftssertifiseringen er gjennomført av Bureau Veritas, et av verdens ledende revisjonsselskaper, og Rambøll er vurdert etter innsatsen virksomheten gjør for å påvirke FNs 17 bærekraftsmål og de 169 delmålene. Revisjonen har gjennomgått nåværende status i organisasjonen med hensyn til hvordan FNs bærekraftsmål er inkludert i strategi, styringssystem, prosjekter og leverandører.

Ikke bare i strategien

- Denne sertifiseringen har gitt oss en verifisering på at bærekraft ikke bare er noe som står i den overordnede strategien vår, men at det i tillegg er nedfelt i handlingsplaner, aktiviteter og arbeidsprosessene i våre prosjekter. Som rådgiver er det vårt utgangspunktet at vi alltid skal synligjøre og foreslå bærekraftige løsninger for våre kunder. Dette er inspirerende for våre medarbeidere, det er viktig for vår virksomhet og det er ikke minst avgjørende for samfunnet vi lever i, sier Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge, i en pressemelding.

I tiden frem mot revisjonen har Rambøll systematisert og dokumentert sitt arbeid med de 17 bærekraftsmålene og de 169 mer konkrete delmålene. Hvert fagområde i Rambøll har analysert og kartlagt hvilke tjenester og løsninger som påvirker de ulike delmålene, sett dette i sammenheng med hvilke mål som er utfordrende for Norge som land og hvilke områder markedet og selskapets kunder er mest opptatt av.

En solid plattform for videre arbeid

- Tilbakemeldingene fra revisor er svært positive og inspirerende. For oss er rådene om hvordan vi skal bli enda bedre det aller viktigste. Nå har vi konkrete tilbakemeldinger på områder vi kan styrke oss. Det gir oss en solid plattform og inspirasjon for vårt videre bærekraftige arbeid for samfunnet, for våre kunder og for oss selv, sier Vibeke Riis, direktør for Miljø & helse i Rambøll Norge og ansvarlig for Rambølls handlingsplan for bærekraft

En del av Rambølls arv

- Bærekraft er en viktig del av Rambølls arv etter grunnleggerne Rambøll og Hannemann. Som pionerer og stiftere var de allerede i 1945 opptatt av bærekraft og etisk forretningsdrift, og denne arven har siden vært et fundament for vår virksomhet. I Rambølls handlingsplan for 2020 er det satt konkrete mål til kutt av virksomhetens egne klimagassutslipp, intern kompetanseheving og tydeliggjøring av arbeidsprosessene med hensyn til bærekraftsmålene. Hvor man kan gjøre bærekraftige valg i rådgiving og prosjektering skal være klinkende klart for alle medarbeidere i alle fag. Da vil våre kunder oppleve at vi gir tydelig og konstruktive råd som gir bærekraftige og lønnsomme prosjekter, sier Riis.

Sammenheng mellom mål og praksis

- Vi har opplevd et fantastisk engasjement i arbeidet med de 17 bærekraftsmål og tilhørende 169 delmål hos alle ansatte vi har møtt i Rambøll. Rambøll utmerker seg som en bærekraftig virksomhet. Det er en helt klar sammenheng mellom Rambøll-konsernets strategiske bærekraftsmål og hva man gjør i praksis. Reisen mot større forståelse og konkret anvendelse av de 17 verdensmål og relevante delmål er påbegynt og status viser at arbeidet er en naturlig del av Rambøll Norge, sier Ole Overgaard fra Bureau Veritas i en kommentar.

Konkrete løsninger som fremmer bærekraft

- Å fremme ansvarlig forbruk og produksjon er ett av de 17 bærekraftsmålene. Her kan virkelig Rambølls rådgivere og arkitekter ha reell effekt i kraft av de rådene og løsninger de tilbyr. Vår virksomhet har utviklet og tatt i bruk en løsning som heter Rehub – en webløsning hvor hensikten er å legge til rette for gjenbruk av materialer som det naturlige valget i byggeprosjekter, sier Thunes.

- Investeringer i infrastruktur og innovasjon er et annet av de 17 globale bærekraftsmålene, hvor særlig oppgradering til mer bærekraftig transportinfrastruktur er relevant for Rambøll. Som en av Norges største leverandører innen utvikling av løsninger for bærekraftig kollektiv transport, er Rambøll en pådriver for trafikksikkerhet, og benytter bærekraftsverktøy som CEEQUAL for å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane og broer, mener Ole-Petter Thunes.

Fakta:

Om bærekraft i Rambøll:

• Bærekraft inngår i Rambølls mål og strategi, og samfunnsansvar

• Som rådgiverselskap har Rambøll mulighet til å påvirke utformingen av samfunnet vårt, særlig når det gjelder hvordan vi bygger infrastruktur og bygninger, hvordan vi reduserer forbruk av ressurser, hvordan vi sparer energi og hvordan vi minimerer avfall.

• Rambøll har signert Grønnvaskingsplakaten fordi man ønsker at  rådgivningen til kunder skal gi en reell og dokumenterbar gevinst innenfor ett eller flere av bærekraftsmålene.

Om FNs 17 bærekraftsmål:

Bærekraftsmålene utgjør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forplikter alle FNs 193 medlemsland til helt å avskaffe fattigdom og sult i verden, redusere ulikheter, garantere god utdannelse og bedre helse til alle, samt sikre anstendige jobber og mer bærekraftig økonomisk vekst.
Alle land skal bidra – både rike og fattige. Selv om noen ser det som et regjeringsansvar alene å implementere FNs bærekraftsmål, er det viktig at også virksomheter engasjerer seg, er oppmerksom på målene, og samtidig ser det som deres ansvar å bidra. (Kilde: FN-sambandet)

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår