Disse kommunene er best forberedt på ekstremvær

 
Disse kommunene er best forberedt på ekstremvær
Stavanger er Norges best klimatilpassede kommune. Det viser en stor nasjonal kartlegging som forsikringsselskapet If har gjennomført sammen med CICERO Senter for klimaforskning.

- Vi har undersøkt hvor godt forberedt norske kommuner er på ekstremværet som klimaforskerne mener vil bli vanligere i årene fremfor oss. Noen er flinke, men alt for mange har ikke startet dette viktige arbeidet, sier Ivar Martinsen, konserndirektør hos If.

Gjennom et omfattende spørreskjema har kommunene svart på hva de gjør for å tilpasse seg en villere og våtere værtype, med stadig hyppigere klimarelaterte skader.
- Kartleggingen viser at Stavanger er den kommunen som er best i klassen, sier seniorforsker i CICERO, Marit Klemetsen i en pressemelding.

I dag overrekkes rapporten «Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer» til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, under et arrangement på Arendalsuka.

Veilede og inspirere
Kartleggingen er gjennomført etter modell fra en svensk undersøkelse som første gang kom ut i 2015. Den norske versjonen skal veilede og inspirere norske kommuner til å komme i gang med det stadig viktigere klimatilpasningsarbeidet for å sikre både kommunens innbyggere og næringsvirksomhet.

Mens Stavanger er den kommunen som er best av alle, er Nedre Eiker kommune best blant kommunene med mellom 20 000 og 50 000 innbyggere. Nord-Odal er best blant de mellomstore kommunene, mens Sirdal kommune er kåret til den beste kommunen blant småkommunene.

99 kommuner besvarte undersøkelsen. Til sammen bor nesten halvparten av alle innbyggerne i Norge i disse kommunene.

Her kan kortrapporten lastes ned.

Her kan hovedrapporten lastes ned.

De beste har vært rammet av ekstremvær
- Det er en helt klar tendens i undersøkelsen at de kommunene som har vært utsatt for ekstremvær er langt mer opptatt av dette arbeidet enn kommuner som så langt har vært forskånet fra dette, sier Marit Klemetsen hos CICERO. – Dette betyr at mange kommuner først tar grep når de blir rammet og ikke jobber forebyggende.

- Nøkkelen til trygge lokalsamfunn finner vi hos kommunene. Vi håper at svarene i denne rapporten vil inspirere de som ikke har alle planer klare, slik at enda flere kommuner sitter med gode planer når vi spør igjen til neste år, sier Ivar Martinsen hos If.

Klimatilpasningstiltakene kan være alt fra tekniske tiltak (som vann og avløp), til administrative tiltak (som retningslinjer for hvor det er lov å bygge) og blågrønne tiltak (som grønne lunger, våtmark og vannspeil for å ta unna økt nedbør).

Store forskjeller på små og store kommuner
Rapporten viser at det er betydelig forskjeller mellom store og små kommuner. De store har gjennomgående kommet mye lengre i sitt klimatilpasningsarbeid.

- Kommuner som er kommet kort i arbeidet, deriblant mange små, bør i større grad søke hjelp og informasjon fra sentrale myndigheter for å forberede seg på ekstremvær. Både ekspertise og råd, men også ressurser må tilføres for å gjøre dem bedre i stand til å trygge lokalsamfunnene.

- Samtidig kan kommuner også i større grad samarbeide med andre kommuner med liknende utfordringer, sier seniorforsker i CICERO, Marit Klemetsen.

Hele syv av ti kommuner i den omfattende kommuneundersøkelsen oppgir at de allerede har opplevd ekstreme værhendelser i løpet av de siste ti årene. Den klart vanligste ekstremværhendelsen er økt nedbør. 70 prosent har blitt rammet av dette.

- På den negative siden er det nedslående å se at store kommuner som Oslo og Bergen ikke har kommet lengre i klimatilpasningsarbeidet. En skulle tro at for eksempel styrtregn og påfølgende millionskader skulle ha ført til økt fokus på dette, men det har ikke skjedd i tilstrekkelig grad, sier Martinsen.

Oslo har 11 kommuner foran seg på listen, mens Bergen har 19 foran seg.

Har bare så vidt begynt tilpasningen
Ifølge en annen rapport fra CICERO og Vestlandsforskning vil Norge i tiden som kommer mest sannsynlig oppleve kraftigere nedbør, flere og større regnflommer, stigende havnivå og flere jord-, flom- og sørpeskred. Det er med denne dramatiske utviklingen som bakteppe forsikringsselskapet If sammen med CICERO nå forsøker å synliggjøre utfordringer og behov i norske kommuner.

I denne nye undersøkelsen oppnår fire av ti kommuner en så lav totalkarakter i vurderingen at det kan tyde på at de bare så vidt har påbegynt klimatilpasningsarbeidet.

HER ER LISTEN OVER DE BEST KLIMATILPASSEDE KOMMUNENE
1. Stavanger, Rogaland (31 poeng)
2. Nedre Eiker, Buskerud (28 poeng)
2. Bærum, Akershus (28 poeng)
3. Kristiansand, Vest-Agder (25,5 poeng)
3. Arendal, Aust-Agder (25,5 poeng)
4. Larvik, Vestfold (25 poeng)
4. Nord-Odal, Hedmark (25 poeng)
5. Våler, Østfold (24 poeng)
6. Sirdal, Vest-Agder (23,5 poeng)
7. Søndre Land, Oppland (23 poeng)
7. Porsgrunn, Telemark (23 poeng)
8. Oslo (22,5 poeng)
9. Trondheim, Trøndelag (22 poeng)
10. Farsund, Vest-Agder (21.5 poeng)
11. Hamar, Hedmark (20 poeng)
12. Risør, Aust-Agder (19,5 poeng)
12. Asker, Akershus (19,5 poeng)
12. Stange, Hedmark (19,5 poeng)
12. Klæbu, Trøndelag (19,5 poeng)
13. Bergen, Hordaland (19 poeng)
13. Gol, Buskerud (19 poeng)
14. Fauske, Nordland (18 poeng)
15. Voss, Hordaland (17,5 poeng)
15. Gausdal, Oppland (17,5 poeng)
15. Fjell, Hordaland (17,5 poeng)

Den høyest mulige poengsummen i undersøkelsen er 33 poeng.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår