Eksplosjonssikkert filteranlegg på Holstad

 
Eksplosjonssikkert filteranlegg på HolstadFilteranlegget fra Camfill er unikt for frørenserier i Norge.
GK Inneklima sørger for betydelig bedre produksjonsmiljø ved frørenseriet til Felleskjøpet på Holstad.

– Vi har ansatte som sier at de nå kan bruke kontaktlinser på jobb, forteller vedlikeholdssjef Tor-Egil Nesheim ved Felleskjøpet Holstad.

Produksjonen ved frørenseriet innebærer at store mengder fint støv ristes løs og sirkulerer i inneluften. Ved å installere filteranlegget fra Camfill, ser man store forbedringer i produksjonsmiljøet.

– All tidligere aspirasjon i fabrikken er frakoblet og erstattet av det nye filteret. Filtreringen skjer først gjennom 56 HemiPleat filterpatroner. Deretter blir luften HEPA-filtrert før den blir ført tilbake i produksjonslokalet. Det fanger partikler på 0,3 mikron og virkningsgrad på 99,97 %; det vil si operasjonsstuerent, forklarer Christian Olavessen, Key Account Manager i GK Inneklima og prosjektleder.

Med så store mengder fint støv i luften, oppstår det også en eksplosjonsfare. Derfor er det montert to tilbakeslagsventiler på avtrekksluften som veier hele 350 kg hver, begge montert med trykkforsterkede rør.

– Disse vil forhindre at en eventuell eksplosjon i filteret slår inn i fabrikken. Filteret er også utstyrt med to eksplosjonsluker på utsiden av fabrikken som vil blåse til himmels dersom en eksplosjon skulle oppstå, forklarer Olavessen.

– Det har blitt mye mindre støy og mye mindre støv. De ansatte stortrives med det nye anlegget, forteller vedlikeholdssjef Tor-Egil Nesheim.

Filteranlegget sørger for en tryggere arbeidshverdag for de ansatte ved frørenseriet.

– Det har blitt en kraftig forbedring av sikkerheten ved anlegget med tanke på eksplosjoner. Det er vesentlig bedre enn det var tidligere, og vi oppfyller nå dagens krav til sikkerhet, forteller Nesheim.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle