Første duktile rørlengder til Prosjekt Ny vannforsyning Oslo

 
Første duktile rørlengder til Prosjekt Ny vannforsyning OsloBildet: Her losses de første lengdene med duktile rør til Oslos nye vannforsyning. Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS
De første rørlengdene til Oslo kommunes nye hovedledning for vannforsyning har ankommet. Dette er Norges største prosjekt med duktile rør i vannforsyning, og PAM Norges største leveranse.

Totalt skal 24 kilometer duktile vannledninger i dimensjon opptil DN2000 legges i
tunnel under Oslo.

– En viktig milepæl. Dette er første del av en særdeles stor rørleveranse til vårt prosjekt, sier Lars Henrik Aasen i JV AF Ghella, i en pressemelding.

De er nå i gang med bygging av et nytt stamnett med hovedvannledninger i Oslo. Nye hovedledninger for drikkevann bygges som en del av prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Parallelt bygges det en tunnel for ny vannforsyning til byen mellom Holsfjorden og Huseby, samt et nytt vannbehandlingsanlegg. De nye hovedledningene får en samfunnskritisk viktig rolle i å sikre Oslos innbyggere rent vann. Prosjektet utføres av JV AF Ghella, et joint venture arbeidsfellesskap med AF Gruppen og Ghella.

Onsdag 19. september kom den første transporten i form av syv vogntog med rør og rørdeler prosjektets riggplass på Disen. Leveransen består av DN1200 rør som skal brukes til å sikre midtre bydel vann, og skal legges konvensjonelt i dagsonen på Disen.

Bildet: Teknisk sjef Ole-Jakob Bjerke i Saint- Gobain PAM Norge var egenhendig med på mottak av den første transporten. Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS

Trygg vannforsyning

– Mer rør og flere deler til denne dagsonen kommer i 2024, mens leveransen til hovedtunnelen kommer i 2025. Dette ser vi fram til, sier Aasen. Han er anleggsleder på Disen, produksjonsleder for grunnarbeid og produksjonsleder for alt av rør i tunnel og dagsoner i prosjektet.
Det nye stamnettet skal gi byen en trygg vannforsyning fra både dagens vannbehandlingsanlegg på Oset og det nye anlegget på Huseby. Ledningsnettet bygges med duktile rør, og er altså det største vannprosjektet i Norge til nå. Rør og mye av rørdelene leveres av Saint-Gobain PAM Norge, med Brødrene Dahl som grossist.

Transporten som ankom Disen nylig er en stor milepæl også for leverandørene.
– Vi var svært fornøyde med å bli valgt som leverandør. Derfor var det ekstra moro å få være til stede på den første leveransen. Det er en stor tillitserklæring å få være med på å levere rør i det mest robuste materialet på markedet. Duktile rør i stamnettet er med på å sikre Oslo en trygg vannforsyning i mange generasjoner, sier teknisk sjef Ole-Jakob Bjerke i PAM Norge.

Han var egenhendig med på mottak av den første lasten med rør og deler, som ankom riggplassen på Disen 19. september. Den markerer starten på en teknisk krevende og omfattende leveranse, og ikke minst en krevende logistikkoperasjon som skal følge de samme strenge miljø- og klimakravene som resten av prosjektet. Denne transporten har gått med en kombinasjon av tog og lastebiler på biodiesel. Det senere hovedvolumet skal i stor grad transporteres med skip, for minst mulig miljøfotavtrykk pr rør.

Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS

Duktile rør

Stamnettet består av en 11 kilometer lang rentvannstunnel mellom Huseby og Stubberud, 50 000 kubikkmeter beredskapsbasseng i fjell samt en tre kilometer lang tunnel mellom Oset ved Maridalsvannet og Disen. Hovedledningene for drikkevann bygges med totalt 24 kilometer duktile rør, i dimensjoner opptil DN 2000. Det vil si rør med to meter diameter. Hoveddelen
av ledningsnettet bygges i dimensjon DN1500, mens deler av det i dagsonen altså bygges i den noe "mindre" dimensjonen DN1200. Alt av rør samt mye av muffer og andre deler leveres av PAM Norge. Duktile rør har stor mekanisk styrke, tåler høye trykk og sikrer lang levetid på det  ferdige anlegget.

Hovedvolumet av rør skal leveres i 2025-2027. Det skjer i en stor og kompleks logistikkoperasjon i samarbeid mellom Saint-Gobain PAM, PAM Norge, Brødrene Dahl, JV AF Ghella og byggherre Oslo VAV.
– God logistikk har stor innvirkning på JV AF Ghellas fremdrift i prosjektet. Dette er et stort logistikkprosjekt, basert på godt samarbeid mellom mange parter. Planlegging og leveransen av denne første transporten har gått veldig bra og akkurat som forventet. Den gir en god indikasjon om at dette skal gå bra, sier Lars Henrik Aasen.
– Det er en stor og viktig leveranse for hele Saint-Gobain PAM. Det er utfordrende, og gir hele organisasjonen en god mulighet til utvikling, sier Ole- Jakob Bjerke i Saint-Gobain PAM Norge.

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal etter planen testkjøres i 2027, og alle arbeider skal være avsluttet i 2028.

Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår