GK planlegger signalbygg i Tromsø

 
GK planlegger signalbygg i TromsøBildet: Gneiskvartalet føres opp av GK Gruppen Eiendom i Norrønna-feltet i Tromsø. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter
AKTUELLE PROSJEKTER: I Tromsø skal GK Eiendom bygge et høyteknologisk og bærekraftig kontorbygg på 10.500 kvm BTA over tre etasjer, i gneis, tre og glass.

Av Bjørn Laberg / illustrasjoner: Dyrvik Arkitekter

Gneiskvartalet har ambisjoner om å bli Tromsøs første BREEAM Excellent-prosjekt. I tillegg skal prosjektet bli ett av Norges første WELL-sertifiserte bygg, med minimum Gold sertifisering. WELL Building Standard er en sertifisering for helsefremmende bygg og er et rammeverk for å identifisere, måle, verifisere og følge opp byggkvaliteter. I dette prosjektet inkluderer det blant annet helse- og vellværetiltak som aktive arbeidsstasjoner, treningsrom og attraktive fellesområder. 

GK vil være i front

Bakgrunnen for utviklingen av et nytt næringskvartal i Tromsø er at den lokale avdelingen til GK Inneklima har behov for nye lokaler. Etter en lengre prosess der man ikke lyktes med å finne et egnet sted, bestemte GK Eiendom AS seg for å utvikle et eget prosjekt med plass til flere enn sin egen avdelingen.
– Som utvikler av nye prosjekter i egen regi er GK Gruppen Eiendom opptatt av å følge opp GK Gruppens ambisjoner om å være et klimaforbilde og gå i front ved utvikling av bærekraftige næringsbygg. Dette skal være førende for de løsninger vi velger både når det gjelder design og miljøkonsept, herunder energi. Samtidig er vårt utgangspunkt at vi ikke utvikler prosjekter som en showcase; for oss betyr bærekraft i denne sammenheng at bygget er tilpasset lokasjon, klima, brukere og tilgjengelig teknologi, sier Kaare Kran i GK Gruppen.

Norsk båndgneis

Gneiskvartalet vil ligge attraktivt til på vestsiden av Tromsøya i et etablert bolig- og næringsbyggområde. Det nye kontorbygget blir lokalisert i innflygningssonen til Tromsø lufthavn og må derfor forholde seg til strenge høyderestriksjoner. Disse ytre begrensningene «presser» bygget ned i grunnfjellet – derav assosiasjonen til gneisen, en bergart som er formet under sterk press. Byggets steinkledde sokkel og det lett bølgende taket er inspirert av de vakre tegningene en finner i norsk båndgneis. Oppgaven har vært å kombinere en høy utnyttelse, en bygningskropp presset ned i terreng og arealeffektive kontorlokaler som oppfyller oppdragsgiverens ambisjoner om inneklimakvaliteter utover standardkrav.

Stein, tre og glass

Gneiskvartalet er planlagt å bli et næringsbygg i stein, tre og glass, dersom Dyrvik Arkitekter og Steinsvik Arkitektkontor får det som de vil. Eksisterende bebyggelse på eiendommen består av mindre kontorbygg med en utforming som er lite tilpasset dagens krav til effektive kontorarealer. Med de føringene Avinors strenge høyderestriksjoner for Tromsø lufthavn gir, er det så godt som ingen muligheter for utbygging innenfor gjeldende regulering fra 80-tallet. Det er et ønske om å utvikle området med en høyere utnyttelse og flate tak for å tilpasse seg høyderestriksjonene. Det er satt høye miljøambisjoner for prosjektet: for å nærme seg et nullenergibygg skal det produseres strøm ved hjelp av et stort solcelle-anlegg på taket. I tillegg består store deler av fasaden i andre og tredje etasje av solcelle-paneler. Bygningsintegrert vindkraft ble utredet i innledende fase. 

Vinterhage og frodig oase

For å redusere CO2-avtrykket jobbes det blant annet med en tre-bærekonstruksjon med korte spenn i store deler av bygget. Håndtering av overflatevann er et viktig tema når byggets fotavtrykk dekker nesten hele det tilgjengelige arealet. Takene er tenkt utført som blågrønne tak som kan ta opp store nedbørsmengder ved behov. Takflatene har også en viktig funksjon med tanke på lagring av snø. Prosjektet ligger nord for polarsirkelen og dermed i et arktisk klima. Lokaliseringen påvirker også byggets utforming. Det er lagt spesielt vekt på å skape et godt inneklima gjennom hele året, noe som støttes av kravene i forbindelse med WELL-sertifiseringen. Bygget inneholder bl.a. en stor vinterhage mot øst. Det skal bli en frodig oase for hele bygget der man kan følge årstidene fra innsiden. Vinterhagen er også et tiltak for å håndtere store snømengder og for å minimere energiforbruket. Istedenfor å smelte snøen kan den bli liggende på utsiden av vinterhagen og likevel vil man få nok dagslys inn i bygget.

Stor interesse fra mulige leietakere

Byggherre GK Inneklima ser frem til å flytte sin lokale avdeling inn i nye, lyse lokaler i det som kan bli Tromsøs mest miljøvennlige og moderne kontorbygg. GK tar med seg all erfaring og kompetanse som totalteknisk entreprenør inn i planleggingen av det nye næringsbygget.
- Vi ønsket å utvikle noe selv som reflektere våre ambisjoner når det gjelder bærekraft. I tillegg er det viktig at bygget passer inn i lokalt klima og i eksisterende infrastruktur, sier Christopher Karlsen, administrerende direktør i GK Gruppen Eiendom.
- Siden Tromsø kommune vedtok reguleringsplan for Gneiskvartalet og det ble klart at bygget blir en realitet, har vi merket stor interesse. Mange potensielle leietagere er nysgjerrige, og vi er veldig glade for at vi nå har inngått avtale med blant annet teknologibedriften Atea. Vi ønsker oss leietagere som tar bærekraft på alvor, som er opptatt av teknologisk innovasjon og som sammen med oss kan være med i planleggingen av hvordan bygget skal fungere, forteller Karlsen.

Lokalprodusert strøm 

Atea er et ledende IT-selskap med mer enn 7000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. 
- Atea arbeider målrettet med å redusere våre egne klimagassutslipp og har de siste årene bevisst valgt smarte bygg som er bygget for energieffektivitet. Nye lokaler i Tromsø føyer seg inn i den rekken. Vi ønsker å kutte utslipp både transport, reise, elektrisitet og varme og avfall. Derfor er byggene hvor vi har vår virksomhet i viktige, sier Kim Rune T. Olsen, leder Atea Troms og Finnmark.
Det planlegges felles møtefasiliteter for alle leietagere med sømløs booking av møterom via app. Møteromssenteret inkludere også romslige fellesarealer i restauranten/foajé og Gneisvartalets private gårdsrom. Gneiskvartalet vil ha tilstrekkelig både bil- og sykkelparkering der du kan lade batteriet med lokalprodusert strøm fra solcellene på taket. Det vil også bli tilrettelagt en elbil-pool for byggets leietakere og området for øvrig, som kan bookes i samme app som møterom. På denne måten ivaretar man fleksibilitet, samtidig som kostnaden for transport/bilbehov reduseres – og miljøambisjonene imøtekommes i større grad. 

FAKTA Gneiskvartalet:

Sted: Norrøna, Tromsø
Tiltakshaver: Fiolvegen Tromsø AS (GK Gruppen Eiendom AS)
Arkitekt forprosjekt: Dyrvik Arkitekter AS 
RI Reguleringsplan: Steinsvik Arkitektkontor AS 
Landskapsarkitekt: LoLe Landskap AS
Rådgivende ingeniører: GK Inneklima AS, Multiconsult AS, Erichsen & Horgen AS, DIFK AS, Norconsult AS
Bruttoareal: cirka 9800 m2 BTA
Miljøspesifikasjoner: Passivhus, Energiklasse A, BREEAM NOR Excellent, WELL Gold
Energibruk per år: Under 90 kWh/m2 per år (beregnet levert energi – egenprodusert el ikke trukket fra)
Status: Detaljregulering og forprosjekt
Antatt byggestart: Våren 2022
Ferdigstillelse: 1. kvartal 2024
Verdi: 300- 350 millioner kroner

Bildene: Eksteriør- og interiørmiljø fra Gneistkvartalet. Alle illustrasjoner: Dyrvik Arkitekter

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår