Klepp best på vann og avløp

 
Klepp best på vann og avløpBildet: Klepp kommune gikk til topps i Norsk Vanns kåring av beste kommune på vann- og avløp. Kommunen ble hedret for sin innsats under årskonferansen i Drammen. Prisen ble delt ut av ansvarlig for bedreVANN i Norsk Vann, Thomas L. Jørgensen i Norsk Vann. Klepp stilte med en stor delegasjon da prisen ble delt ut. Foto: Odd Borgestrand
NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2022: Klepp kommune er kåret til «Årets kommune». I 2021 var Klepp den eneste av de 77 bedreVANN-kommunene som hadde full score på tjenestekvaliteten for både vann- og avløpstjenesten.

Av Odd Borgestrand

Under Norsk Vanns årskonferanse ble kommunen hedret med diplom for sin langvarige innsats for nettopp å bli kåret til årets kommune. Her ligger det seks års intensivt arbeid bak de gode resultatene. Klepp er Årets kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i kommunen og samarbeid i IVAR IKS har oppnådd svært gode og bærekraftige VA-tjenester. 

Vannforsyning 

kommunen er best på alle de viktige indikatorene for sikkerhet og bærekraft. Totalt energiforbruk er lavt og energiproduksjon på vannverket tilsvarer 91 % av forbruket. Alle myndighetskrav til vannforsyningen er overholdt og ledningsfornyelsen er i tråd med behovet. 

Avløp 

På avløp overholder kommunen alle myndighetskrav og fornyer avløpsnettet i tråd med behovet. De to renseanleggene som renser kommunens avløpsvann har svært gode renseresultater, også for parametere det ikke er stilt krav til. Totalt energiforbruk tilsvarer snittet for kommunene. Biogassproduksjonen utgjør ca. 50 prosent av samlet forbruk, som er best. Avløpsnettet har også god funksjon med lite driftsforstyrrelser, fremmedvann og overløpsutslipp. 

Kostnader og gebyrer 

Klepp er den største kommunen av kommunene som er sammenlignet i rapporteringen bedreVANN. Regionalt samarbeid om vannproduksjon og avløpsrensing gir også stordriftsfordeler som andre kommuner med denne størrelsen ikke har. Selvkost er blant de laveste både vann og avløp, som gir lave VA-gebyrer for innbyggerne. 

Stolt kommune 

– De gode resultatene ville ikke vært mulig uten målrettet arbeid fra våre egne dyktige medarbeidere og samarbeidspartner IVAR IKS, sier Pål Thorvig Bergquist, fagansvarlig for vann- og avløp i Klepp kommune.

Det er seks år siden kommunen startet arbeidet med et stort løft for VA med ny hovedplan. Lokalpolitikerne forstod viktigheten av oppgradering av VA-ledningsnettet og aksepterte en 10 – 15 prosent årlig gebyrvekst i en 4-5 års periode. 

God dokumentasjon

- Vi har økt ledningsfornyelsen og arbeidet med lekkasjesøk, etablert digitale fjernavlesbare vannmålere, oppgradert pumpestasjoner, styrket hovedstammen på vann-nettet, utarbeidet detaljerte flomanalyser med tilhørende oppdimensjonering av overvannsnettet, samt styrket bemanningen på avdelingen. God dokumentasjon av infrastrukturen er avgjørende. Ledningskartet i Klepp er bygget opp kontinuerlig over en periode på 25 år. Vi har nylig omorganisert arbeidet med rørlegger-meldinger og søknader om sanitærabonnement, opplyser en stolt Bergquist.


Fakta om vann- og avløp i Klepp kommune:

Av de ca. 20 000 innbyggerne i kommunen er 97 % tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. IVAR produserer drikkevannet i det store felles vannverket på Jæren, Langevatn. Avløpsvannet renses i to renseanlegg hos IVAR, Bore, som er et stort silanlegg og Vik, som er et biologisk fosforfjerningsanlegg. Slammet leveres til Grødland biogassanlegg. Kommunen eier og drifter vann- og avløpsnettet og har ansvar for leveransene til abonnentene. Ledningsnettet består av 228 km vannledninger og 181 km spillvannsledninger, der gjennomsnittsalderen er ca. 29 år. Det er 57 pumpestasjoner på spillvannsnettet og andelen fellessystem er 1 %. Vann og avløpsvirksomheten i kommunalteknisk avdeling består av 10 ingeniør- og administrative årsverk og 20 årsverk med driftspersonell.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår