Mo Fjernvarme AS utvider fjernvarmenettet

 
Mo Fjernvarme AS utvider fjernvarmenettetBildet: Daglig leder i Mo Fjernvarme AS, Tonje Tetmo Juliussen. Foto: MIP
Mo Fjernvarme gjennomførte første byggetrinn på bydelen Gruben i Mo i Rana i 2019. Selskapet har nå besluttet å utvide fjernvarmenettet videre østover i denne bydelen.

Selskapet har allerede inngått leveranseavtaler med Myrtun borettslag (høyblokkene), Rana Kommune (Rana Arbeidssenter) og Bil i Nord. Samlet energileveranse for utvidelsen vil bli om lag 2,8 GWh/år.

Mo Fjernvarme startet detaljprosjekteringen i begynnelsen av januar, og graveaktivitetene vil komme i gang etter påske. Hovedutbyggingen skal etter planen være ferdig til 1.november i år.
Gravearbeider

Den nye rørtraseen starter fra eksisterende trase ved E12-Byggtorget. Hovedledningen vil følge E12 opp til Steinbekkhaugveien, med to forgreiner, og videre langs Fairbanksveien inn til høyblokkene. Med alle kundene tilkoblet blir den nye traseen om lag 2 km lang. Hovedledningen dimensjoneres med tanke på ytterligere utbygginger på Gruben, og fjernvarmerørene får en oppgradert isolasjonsklasse for å minimere varmetap.

LES OGSÅ: - Kun CO2-nøytral oppvarming i år

- Vi er glade for investeringsbeslutningen, og ser frem til å komme i gang med gravearbeidene. Vi vet at mange næringsbygg i dette området vil ha mye å vinne på å knytte seg til fjernvarme-nettet. For kundene er fjernvarme både enkelt og sikkert, og bidrar til et godt klima både inne og ute. Dette er et viktig skritt videre med tanke på utviklingen av fjernvarmenettet og bærekraftige bydeler, -uttaler daglig leder Tonje Tetmo Juliussen og markedssjef Terje Sund-Olsen.

 

Bildet: Markedssjef Terje Sund-Olsen. Foto: Bjørn Laberg

Fakta om Mo Fjernvarme AS (2023)

Produksjon: 91 GWh/år
Fornybarandel: 99,6 %
Kapasitet: 22 MW grunnlast
45 MW reserve-/spisslast Trasélengde: 33 km Ansatte: 5 ansatte
Omsetning: 67 MNOK
Aksjonærer: Mo Industripark AS (60%)
Helgeland Kraft AS (40%)

• Den første fjernvarmeaktiviteten i Mo i Rana startet i 1985. Mo Fjernvarme AS ble stiftet 8.11.1999, og eies av Mo Industripark AS og Helgeland Kraft AS, med hhv. 60 og 40 % av aksjene. Selskapets primære virksomhet er lønnsom distribusjon og salg av fjernvarme, basert på gjenvunnet energi fra energiintensive bedrifter i Mo i Rana. Sekundært kan selskapet gjennom datterselskap, aksjeinnskudd eller på annen måte delta i energigjenvinning og fjernvarmevirksomhet andre steder.

• I 2023 produserte Mo Fjernvarme 91 GWh fjernvarme. Nesten alle større bygg i sentrale deler av Mo i Rana er tilknyttet nettet til Mo Fjernvarme. Gjenvunnet energi holder også fortau, gågate, hovedvei i sentrum samt fotballbaner snø- og isfri gjennom vinteren. I Mo Industripark mottar blant annet et fiskeoppdrettsanlegg og en fabrikk for oksygenproduksjon store mengder fjernvarme. Målt i energileveranse pr. innbygger, rangeres Mo Fjernvarme som et av største fjernvarmeselskapene i Norge.

• Mo Fjernvarme er et av få fjernvarmeanlegg i landet som baserer seg helt på utnyttelse av industriell overskuddsenergi. Historisk sett har fjernvarmen i stor grad erstattet fyring med fossil olje hos kundene, og dermed spart miljøet for store utslipp av CO2, NOx og SO2. I dag trekkes også effektavlasting i strømnettet og økt fleksibilitet i energiforsyningen frem som store gevinster.

• Mo Fjernvarme har som målsetting å ha null «CO2-fotavtrykk», som i denne sammenhengen betyr å ikke bruke fossilt brennstoff i produksjonen av fjernvarme. Bedriften har de siste årene investert betydelig i økt gjenvinningskapasitet, og installert elkjel samt tatt i bruk sertifisert bioolje for å kunne dekke spisslast og avvikssituasjoner uten bruk av fossil energi. I 2023 var andelen fossil energi kun 0,1 %.

• Selskapet har 5 ansatte og holder til i lokaler ved innkjøringen til Mo Industripark. Det meste av produksjonsanleggene er lokalisert inne i parken, nært spillvarmekildene.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår