Planlegger nytt idretts- og badeanlegg i Askøy

 
Planlegger nytt idretts- og badeanlegg i AskøyBildet: Kleppestø ungdomsskole er nylig utvidet, og kan ta imot 600 elever, og Askøy videregående skole skal utvides i 2022 fra 500 til 1000 elever. Dagens idrettshall er for liten, og vil erstattes med en ny og større hall.
AKTUELLE PROSJEKTER: Askøy kommune inviterer til konkurransepreget dialog om samspillsentreprise for prosjektering av Myrane idrettshall og badeanlegg.

Av Bjørn Laberg

Askøy kommune i Vestland fylke ønsker å knytte til seg en komplett leverandørgruppe for gjennomføring av behov og krav, prosjektering, rivning av verkstedbygg, bygging av idrettshall og badeanlegg på Kleppestø. Dette innebærer også idriftsetting og 2 års prøvedrift. I tilknytning til dette prosjektet vil det i samme periode foregå bygging og rehabilitering av Askøy videregående skole. Prosjektverdi er anslått til 260 millioner kroner.

Kleppestø ungdomsskole er nylig utvidet, og kan ta imot 600 elever, og Askøy videregående skole skal utvides i 2022 fra 500 til 1000 elever. Dagens idrettshall er for liten, og vil erstattes med en ny og større hall, som er planlagt ferdigstilt 2024. I tillegg har helse- og omsorgstjenestene behov for utvidelse av sine tjenester i samme område.

Litt fra konkurransegrunnlaget:

• Myrane idrettshall og badeanlegg skal inneholde dobbel idrettshall (2 håndball-størrelser), klatrehall og et svømme-/badeanlegg. Det nye bygget er tiltenkt bygget på arealet der dagens verkstedsbygg til Askøy Videregående skole er.

• Verkstedbygget skal rives i denne konkurransen, før bygging av nytt idrettsbygg.  Det samme gjelder dagens Askøyhall som skal rives etter at nytt idrettsbygg er ferdig og tatt i bruk. Det skal lages en plan for gjenbruk av materialene i begge disse byggene.

• Nytt idrettsbygg skal knyttes til/legges til rette for nytt nær-/fjernvarme anlegg og nytt avfallssug-system. Utomhusarealet rundt nytt idrettsbygg skal opparbeides.

• Flere boliger i offentlig eie må saneres. Ny infrastruktur vil få direkte konsekvenser for noen private boliger i området. To private boliger må saneres.

• I forbindelse med bygging av Askøy videregående skole, vil det etter planen i perioden fra høst 2020, etableres ny anleggsvei inn i området, som etter hvert skal være permanent vei. Dette arbeidet og bygging av ny skole, skal foregå frem til sommeren 2022.

• Etter dette skal eksisterende bygg på denne skolen rehabiliteres, som er planlagt ferdig sommer 2023. Dette skjer i tilgrensing til tomten for idrettsbygget.

• Prosjektets fase 1 omfatter spesifikasjon av behov og krav og tilråding om valg av konsept, utarbeidelse av skisse-, forprosjekt og prosjektbeskrivelse samt fremdriftsplan og målsum for gjennomføring av fase 2.

• Etter ferdigstillelse av fase 1, vil prosjektets fase 2 omfatte detaljprosjektering, bygging, innredning/utrustning, idriftsetting og prøvedrift.

Påmeldingsfrist for informasjonsmøte (Teams) er tirsdag 17 november 2020

Frist for å stille spørsmål til del 1: 11. desember 2020

Frist for å stille spørsmål til konkurransen del 2: 26. april 2021

Frist for forespørsel om deltagelse: 1. mai 2021

Tilbudsfrist: 10. mai 2021

Verdi: 260 millioner kroner

Om Konkurransepreget dialog:
Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere runder fører en dialog med utvalgte tilbydere om alternative løsninger før det gis endelig konkurrerende tilbud. Formålet med konkurransepreget dialog er å identifisere og fastslå hvordan oppdragsgivers behov best kan oppfylles, gjennom en dialogprosess med tilbyderne om deres forslag til løsning. De utvalgte 3-4 leverandørene/tilbyderne vil få sine tilbud evaluert.
Sentrale kjennetegn for en slik samarbeidsform er tidlig involvering, reelt samspill, åpenhet, tillit og dialog. Større sannsynlighet for bedre risikohåndtering, budsjettsikkerhet, effektiv bruk av kompetanse og ressurser, kvalitet og miljøfokus, verdiskapning, færre konflikter og mer tilfredse eiere og brukere er gevinstene som oppdragsgiveren ønsker å hente ut av denne entrepriseformen.

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Askøy kommune


 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 - Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.

 

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår