Tilbyr rammeavtale innen vei, vann og avløp

 
Tilbyr rammeavtale innen vei, vann og avløpIllustrasjonsbilde. Foto: Odd Borgestrand
AKTUELLE PROSJEKTER: Asker kommune utlyser konkurranse om rammeavtale på entreprenørtjenester vei, vann og avløp.

Av Bjørn Laberg

Kommunen har til hensikt å inngå kontrakt med to leverandør for entreprenøroppdrag innen vei, vann og avløp. Entreprenøren skal på denne rammeavtalen gjennomføre:

• Tilstrekkelig planlegging og prosjektering av arbeidene
• Søknadsprosess etter plan- og bygningsloven
•  Utførelse av anleggsarbeider
•  Innmåling og innlevering komplett sluttdokumentasjon

Vann og avløp

Størstedelen av oppdragene vil være relatert til vann- og avløpsnett med tilhørende installasjoner. Eksempler er nyanlegg og rehabilitering av blant annet kummer, ledningsnett, pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, renseanlegg, flom, ras og overvannstiltak med mer.

Vei

Arbeider kan omfatte grøfterensk, utskifting av sluktopper og rister i og utenfor vei, reparasjon av og utskiftning av stikkrenner og bekkeinntak, reparasjon og utskiftning av kantstein, masseutskiftning og oppbygging av vei, gangvei og fortau, skilt, asfaltering av egne anlegg samt krattrydding etc. Håndgraving ifm kabler eller andre steder hvor maskiner ikke kan brukes må påregnes.

Andre anlegg

Opparbeiding av parkanlegg og grunnarbeid for bygg og renovasjon er eksempler på andre typer anlegg det kan bli gjort forespørsler om.

Litt fra kravspesifikasjonen: 

• Asker kommune er opptatt av å utfordres for å henge med i utviklingen for digital samhandling og løsninger. Entreprenør må derfor ha erfaring med bruk av digitale modeller og 3 dimensjonale visualiseringsverktøy for bruk i felt.

• Entreprenør forplikter seg sammen med byggherre til å jobbe aktivt for å ta i bruk ny teknologi, og løsninger for å fremme læring og utvikling. Partene skal samarbeide om å velge løsninger som fremmer langsiktig lønnsomhet, samt effektiv energi - og ressursbruk.

• Entreprenør skal ha ressurser som er sertifisert dronepilot og ha nødvendig drone for scan av terreng med nøyaktighet innenfor 5cm i x,y,z. Entreprenør skal ha løsning for å dele historiske dronefoto ved bruk av nettleser.

• Andelen utslippsfri maskinpark som etterspørres vil defineres i hvert enkelt avrop. For prosjektene omfattet av rammeavtalen er ambisjonen 60 % utslippsfri andel av maskiner og transport løpet av avtalens første 2 år, med videre opptrapping. 

Det gjøres særlig oppmerksom på at det ikke er tillatt med mer enn tre leverandørledd ved utførelsen av kontrakten. Leverandøren kan med andre ord ikke ha mer enn maksimalt to ledd i leverandørkjeden under seg.

Oppdragenes totale antatte verdi er cirka 100 millioner kroner, ekskl. mva. pr år. 
Antatt total maksimumsverdi over hele avtaleperioden (8 år) er beregnet til 1 000 000 000 kroner, ekskl. mva.

Oppdragsgiver: Asker kommune
Tilbudsfrist: 24. januar 2024
Verdi: inntil 1 000 000 000 kroner

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår