Tilbyr totalentreprise på VA-prosjekt

 
Tilbyr totalentreprise på VA-prosjektIllustrasjonsbilde. Foto: Odd Borgestrand
AKTUELLE PROSJEKTER: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid søker totalentreprenør til VA-prosjekt i Nes kommune.

Av Bjørn Laberg

Nes kommune ønsker å etablere ny avløpsledning mellom Rånåsfoss renseanlegg og Ekravegen pumpestasjon på Bodung. Bakgrunnen for anlegget er at det planlegges større etableringer av en rekke nye boliger og næringseiendommer i området ved Rånåsfoss. 

Det er derfor behov for større kapasitet og eksisterende renseanlegg på Rånåsfoss har ikke nødvendig standard eller kapasitet. VA-traséen er hovedsakelig planlagt å ligge i Glomma. Anleggsarbeidet deles inn i to entrepriser; Ekravegen og Rånåsfoss pumpestasjon utføres som en totalentreprise. Ledningsnettet mellom stasjonene blir en beskreven entreprise etter NS 3420.

Det planlegges en ny avløpspumpestasjon på Rånåsfoss, som erstatning for dagens renseanlegg. Avløpspumpestasjonen skal frakte avløpsvann via en ny ca. 8,5 km lang sjøledning i Glomma nordover til ny Ekravegen avløpspumpestasjon på Bodung. Fra Ekravegen pumpestasjon vil avløpsvannet følge eksisterende ledningsnett.

Det vil bli inngått kontrakt på levering og montering av to komplette pumpestasjoner knyttet til prosjektet.  Det er i denne sammenheng avgjørende at hovedentreprenør for denne entreprisen samarbeider med pumpeleverandøren som er valgt og som tiltransporteres prosjektet. 

Litt om prosjektområdet:

RÅNÅSFOSS
Nytt ledningsanlegg i tilknytning til ny avløpspumpestasjon på Rånåsfoss (annen entreprise) med ledningsnett gjennom jernbanen til Glomma, hvor deler utføres ved boring i fjell og inntrekking av ledninger.

SJØLEDNING
Sjøledning med loddbelastning i Glomma, som tilknyttes landtaksledninger ved Rånåsfoss og ved Bodung. Vanndybden i Glomma er inntil ca. 20 meter. Legging av ledninger på slike dyp, og i bestemt posisjon, krever erfaring og tilstrekkelig mannskap og utstyr. Tiltakshaver ønsker å innhente pris på alternative løsninger for levering av sjøledninger. 

Pris skal oppgis på følgende alternative sjøledninger.
• Levering og montering av 280 PE100-RC SDR11 avløpsledning med belastningslodd.
• Levering og montering av ferdig vektet 280 PE100-RC SDR11 avløpsledning.

EKRAVEGEN
Nytt ledningsanlegg i tilknytning til nye Ekravegen avløpspumpestasjon (annen entreprise) på Bodung, med nytt ledningsnett ut i Glomma, utført med styrt boring og inntrekking av ledninger.

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK). ØRIK er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Gjennom ØRIK skal disse kommunene, så langt det er praktisk mulig, samarbeide ved inngåelsen av leverandøravtaler for varer og tjenester.

Tiltakshaver: ØRIK
Tilbudsfrist: 20. oktober 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår