Tilbyr totalentreprise på varmeprosjekt

 
Tilbyr totalentreprise på varmeprosjektIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Narvik kommune søker totalentreprenør til ombygging av varmeanlegg i Fagernesveien 2 og 3.

Av Bjørn Laberg

Anskaffelsen gjennomføres av Narvik kommune, på vegne av det heleide kommunale foretaket Narvik Havn.

Narvik Havn KF eier en del eiendomsmasse i tilknytning til sine havneanlegg. Deler av disse eiendommene er utleid og i den sammenheng er det tidvis behov for renovering, ombygging og tilbygg samt tilrettelegge for energieffektive bygg og fornybare energiløsninger.

Litt om prosjektet:

Som en del av Narvik Havns planer om energieffektivisering av bygningsmassene er det etablert ny varmesentral med varmepumper i Fagernesveien 2. 

• Den nye varmesentralen leverer varme til både Fagernesveien 2 og 3. Som neste ledd i effektiviseringen skal varmeanlegget i Fagernesveien 3 bygges om for å bedre utnytte varmepumpenes potensiale. Fagernesveien 3 er i dag varmet opp av en kombinasjon mellom radiatorer (ca. 40 % av bygningsmassen) og elektriske varmeovner (ca. 60 %). 

• Denne anskaffelsen omfatter komplett utskiftning av eksisterende radiator- og EL-varmeovner til nytt lavtemperatur radiatoranlegg, inkl. nødvending prosjektering, nødvendige søknader for alle arbeider (ansvarlig søker), gjennomføringer, nødvendig tilpasning/ombygging, sanering av eksisterende utstyr, mv.

• Det skal gis tilbud på komplette VVS-installasjoner for bygningen. Anleggene skal utformes for minimum 20 års teknisk levetid. Bygningens totale effekt- og energibehov skal dokumenteres og drøftes med byggherren, før endelige bygningsmessige og tekniske løsninger velges.

• Rehabiliteringen er å anse som en del av et nytt varmepumpesystem, hvor væske-tilvann varmepumper (3x60 kW) er installert som primær oppvarmingskilde/grunnlast. I tillegg til varmepumpene er det en ny EL-kjel i Fagernesveien 2 (200 kW), en eldre EL-kjel i Fagernesveien 3 (95kW) og en oljekjel i Fagernesveien 3.
Fagernesveien 2: Varmepumper 3x60 kW + EL-kjel 200 kW
Fagernesveien 3: EL-kjel 95kW + oljekjel

• Arbeider iht. denne beskrivelse omfatter rehabilitering av eksisterende varmedistribusjonsanlegg i Fagernesveien 3, samt utvidelse av dette, der det i dag er elektrisk fyring. Arbeidene inkluderer ny samlestokk i varmesentralen. Leveransen omfatter komplett prosjektering og leveranse av radiatorvarme for hele bygget, samt varmetilførsel til 4 stk. ventilasjonsaggregater.

• Det skal forberedes for vannbårent varmebatteri i det ventilasjonsaggregatet som i dag er elektrisk oppvarmet. Det legges opp ledningsanlegg for fremtidig tilkobling til vannbårent varmedistribusjonsanlegg. Grensesnitt settes 1m fra eksisterende aggregat. Rørene skal avsluttes med stengeventiler og blindes.

Tiltakshaver: Narvik kommune
Tilbudsfrist: 13. juli 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår