Varsler tøffere konkurranse for entreprenører

 
Varsler tøffere konkurranse for entreprenørerBildet: - Vi skal ha mer infrastruktur for pengene. Samtidig mener vi det er penger å tjene for entreprenørene i samferdselssektoren, slo Statssekretær Tommy Skjervold fast. Foto: Odd Borgestrand
ARCTIC ENTREPRENEUR: - Det er viktig at norske entreprenører rigger seg for en enda tøffere konkurranse, blant annet fra utenlandske aktører som ser at det norske infrastrukturmarkedet er et spennende marked.

Av Odd Borgestrand

Det sa statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, under åpningen av Arctic Entrepreneur.

Det ble et stort forfall av både statsminister og en rekke statsråder da administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørens Forbund ønsket velkommen til årets Arctic Entrepreneur. Samtlige statsråder måtte møte under ekstraordinært statsråd i forbindelse med utnevnelse av nye statsråder i den nye flertallsregjeringen.  Dermed måtte statssekretær Tommy Skjervold steppe inn på kort varsel for samferdselsminister Jon Georg Dale.

Bygger landet
- Jeg er buss for tog, sa en offensiv statssekretær Tommy Skjervold, som slo fast at også den nye regjeringen skal fortsette å bygge landet.
- Da er vi avhengig av et godt samarbeid og god dialog med landets entreprenører. For å bygge landet må det bevilges midler, og samferdselsbevilgningene er økt med 75 prosent de siste fem årene. Da handler det også om å finne de beste løsningene, slik at midlene blir utnyttet på best mulig måte.
Vi skal ha mer infrastruktur for pengene. Samtidig mener vi det er penger å tjene for entreprenørene i samferdselssektoren, slo Skjervold fast. 

Teknologi-vinnere
- Nå ligger det 1000 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan. Det er enorme summer, der vi må ta i bruk ny teknologi som gir oss nye muligheter. Det er de som tar i bruk ny teknologi som blir vinnerne også i denne bransjen. Våre reformer betyr økt konkurranse og det er helt avgjørende at aktørene innen bygg og anlegg er i stand til å tenke omstilling.
Vi mener regjeringen har gjennomført en del reformer, blant annet gjennom økt konkurranse.  Derfor er Nye Veier blitt en suksess, og vi ser at Statens Vegvesen også er inne i en positiv reformutvikling.  Det har vært stor oppmerksomhet rundt den nye jernbanereformen, og vi mener det er nødvendig med omstilling også på dette området.
Det betyr også økt konkurranse fra utenlandske aktører, som ser at det er penger å tjene på norsk infrastruktur. Det er viktig at norske entreprenører rigger seg for denne konkurransen, sa Skjervold.

Mer infrastruktur for pengene
Samferdselsminister Jon Georg Dale har sendt en klar bestilling til etatene og virksomhetene som arbeider med ny Nasjonal transportplan. Nytten av investeringene skal økes, kostnadene skal ned og ny teknologi skal på plass.

Oppdragsbrevet fra ministeren ble referert under åpningsforedraget på Arctic Entrepreneur, og brevet gjør det klart at alle prosjekter som skal være del av ny NTP først skal være nøye regnet på, med vekt på å finne frem til optimal bruk av ressursene. I tillegg skal etatene og virksomhetene vurdere hvordan ny teknologi kan effektivisere transportsystemet.
– Vegdirektoratet, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor skal til sommeren legge frem de første resultatene av dette arbeidet, og samferdselsministeren er  trygg på at kostnadene vil gå ned og at det blir flere innovative løsninger på utfordringene med høyest prioritet.

Gode rammebetingelser
Svært mye handler om rammebetingelser og satsing på infrastruktur når MEF-folket møtes.   Medlemmene i MEF er gjennomgående godt fornøyd med oppdragsmengden, men det etterlyses kontrakter i alle størrelser.  Antallet tvister med Statens Vegvesen må også ned, og der har begge parter en stor jobb å gjøre, ble det understreket av både statssekretær og  administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb.

Videohilsen fra statsministeren
Med MEF-direktørens tette bånd til Statsministerens kontor tok statsminister Erna Solberg seg tid til å tale inn en videohilsen til Arctic Entrepreneur-konferansen. På grunn av regjeringsutvidelsen var det ikke mulig for Solberg å stille opp, men hennes hilsen varmet.
- Dere er med å bygge landet med de mange ulike anlegg av veier, broer, tuneller, VA-anlegg, kabelgrøfter og annen infrastruktur som mange andre kanskje ikke tenker så mye på, men som er viktig for at vårt samfunn skal fungere. Den nye regjeringsplattformen er god også for norsk anleggsbransje. MEFs små og store medlemsbedrifter blir ivaretatt. Regjeringen er opptatt av stabile rammevilkår, og vi lever av lønnsomme bedrifter.

- Vi vil forenkle måten det offentlige Norge jobber på. Unødvendig byråkrati og stivbente regler skal gjennomgåes. Rommet for forenkling er fortsatt stort. Kostnader med rapportering og lovkrav som MEF har rapportert inn til oss skal vi se nærmere på. Vi vil ha et arbeidsliv der useriøse og kriminelle ikke skal ødelegge for den seriøse delen av bransjen. Vi har styrket Arbeidstilsyn og Akrim-sentrene, slik at de kan skape orden der regler brytes, sa Solberg.

Yrkesfagene
Statsministeren lovte å åpne for fornyelse av yrkesfagenes studieprogram og styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere. - Etterutdanning av yrkesfaglærere er viktig for regjeringen. Morgendagens anleggsteknikere og framtidens MEF-medarbeidere skal komme inn i yrkeslivet med en god kompetanse, lovte statsministeren.
Hun benyttet sin videohilsen også til å takke alle bedrifter innen anlegg som har lærlinger. Antallet lærlinger er økt med 70 prosent siden 2011.  Det er et løft næringen skal være stolt av, og som vi i regjeringen er glad for. Det gleder også at anleggsbransjen tar inn unge som har hull i sin CV. Mennesker som ellers hadde opplevd at systemet ikke fungerte har nå fått en meningsfull hverdag. Mange av disse er lojale, og svært gode medarbeidere, sa Solberg blant annet.

VVS aktuelt følger Arctic Entrepreneur de neste dagene. Mer også i neste magasinutgave av VVS aktuelt.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår