Varslervernet styrkes

 
Varslervernet styrkes
Arbeidsmiljøloven har i dag egne regler om arbeidstakeres rett til å varsle og gir beskyttelse mot sanksjoner fra arbeidsgiver. Regjeringen har evaluert varslingsreglene og kommet til at de hovedsakelig fungerer bra, men at det er enkelte forbedringspunkter som en ny lovendring tar sikte på å ivareta.

Av advokat Anniken Astrup, Føyen Torkildsen Advokatfirma DA

Varsling er et begrep som brukes om arbeidstakeres rett til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Gode og reelle muligheter til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er et vesentlig trekk ved et godt og velfungerende arbeidsmiljø og en sunn bedriftskultur, og kan bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel adferd blir avdekket og opphører.

De nye reglene som vi nå finner i et nytt kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven er ment å styrke varslingsvernet og gjøre retten til å varsle mer synlig og tilgjengelig for arbeidstakerne. Virkeområdet for reglene er utvidet, og arbeidsgivers plikt til å etablere rutiner for intern varsling er betydelig skjerpet.

Hva innebærer de nye reglene?
De nye reglene inneholder i hovedsak følgende endringer:

  • Alle virksomheter som sysselsetter mer enn 5 arbeidstakere, er forpliktet til å etablere varslingsrutiner.
  • Varslingsrutinene må være skriftlige og lett tilgjengelige for alle ansatte i bedriften.
  • Reglene og rutinene skal utarbeides i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte.
  • Rutinene skal inneholde en oppfordring til å varsle, hvordan man skal gå frem for å varsle og fremgangsmåte for mottak/behandling av varsel.
  • Det skal gjelde taushetsplikt for varslerens identitet ved varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.
  • Varslingsreglene gjelder også for innleid arbeidskraft.

Med de nye reglene vil et langt større antall bedrifter enn i dag ha plikt til å etablere varslingsrutiner.
Det stilles også strengere krav til varslingsrutinenes innhold.

Hvilke krav stilles til varslingsrutinenes innhold?
Varslingsrutinene skal være skriftlige, og rutinene skal være tilgjengelige for alle arbeidstakere i virksomheten. Det er et krav om at varslingsrutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Som et minimum skal varslingsrutinene minst inneholde følgende:

  • En konkret oppfordring til arbeidstakerne om å varsle om kritikkverdige forhold.
  • Fremgangsmåten for varsling - beskrive hvordan det kan varsles og hvem det kan varsles til.
  • Fremgangsmåten for mottak, behandling og oppfølging av varsler – beskrivelse av hvordan et varsel vil bli behandlet og hvem i virksomheten som vil behandle varselet.

Hva må virksomheten gjøre?
Vi anbefaler at virksomheter som mangler skriftlige rutiner for varsling etablerer dette så raskt som mulig for å unngå pålegg fra Arbeidstilsynet. Rutinene må etableres i samråd med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. For virksomheter som allerede har rutiner for intern varsling, vil det være nødvendig å ta en gjennomgang av disse for å sikre at de tilfredsstiller lovens minstekrav. En slik gjennomgang bør gjøres i samråd med de ansatte og deres tillitsvalgte.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår