Dobler rensekapasiteten

 
Dobler rensekapasitetenFoto: NCC
Nye Hokksund renseanlegg dobler rensekapasiteten for Øvre Eiker kommune. Det er NCC som er entreprenør for anlegget, og de sikter mot overlevering til Øvre Eiker kommune høsten 2025.

Å planlegge et renseanlegg er en kompleks oppgave. Det krever nøye vurdering av flere faktorer for å sikre optimal funksjonalitet og effektivitet. Dette har kommunen og NCC løst med godt samarbeid og en god samspillsprosess ved oppstart av prosjektet. Resultatet blir et renseanlegg som møter Øvre Eiker kommunes behov for bærekraftig avløpshåndtering og nødvendig økt kapasitet. 

Vellykket samspillsfase med gode diskusjoner  

Samspillsfasen mellom NCC og Øvre Eiker kommune har vært en nøkkeldriver for prosjektet. Kommunen har ikke bare vært en aktiv deltaker, men også en verdifull sparringspartner for NCC når det gjelder renseteknikk.   

- VA-avdelingen i kommunen har en svært solid kompetanse på renseteknikk, og vi har hatt mange gode diskusjoner i prosjektet. Dette gjenspeiler seg i anleggets avanserte tekniske løsninger, som er skreddersydd for å møte kommunens behov for framtiden. Dette samarbeidet har vært avgjørende for å forstå lokale behov, minimere forstyrrelser og optimalisere ressursbruken i prosjektet, sier Bao Huynh, prosjektleder i NCC Norge.   

Les mer om prosjektet her

Avansert renseteknologi som svarer til dagens krav   

Hokksund renseanlegg vil møte de nye kravene for avløpsrensing, og oppgraderingen vil gi en positiv effekt for Drammenselva, samt en renere Oslofjord.   

Det nye renseanlegget vil utføre nitrogenrensing i tillegg til en skjerpelse av fosforfjerning på 95%. Anlegget har et forhøyet krav til vannrensing, og det vil blant annet bli installert et UV-anlegg som siste trinn i renseprosessen. Dette vil bidra til å fjerne ytterligere bakterier, og derfor føre til enda høyere rensegrad.   

- Som et resultat av en meget grundig samspillsfase, ser vi nå de økonomiske fordelene med å ha avklart prosessen på forhånd. Øvre Eiker får et renseanlegg som er svært kostnadseffektivt, og svarer til de behovene som også framtiden krever. Vi opplever samarbeidet med kommunen som profesjonelt, og det nye renseanlegget vil være et effektivt bygg som løser kommunens behov, sier Bjørn Kristian Hole, avdelingsleder i NCC Norge.  

Hokksund renseanlegg illustrasjon
Illustrasjon: NUNO arkitektur

Rett før jul sendte Klima- og miljødepartementet brev til de 118 kommunene i nedbørsfeltet til Oslofjorden med klar oppfordring om å delta aktivt, målrettet og effektivt i innsatsen for å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen for en ren og rik Oslofjord. Over halvparten av Norges befolkning bor i disse kommunene.  

Mer om Utviklingen i Oslofjorden

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er i brevet optimistisk med tanke på å snu utviklingen i Oslofjorden, men forutsetter at alle kommunene i nedbørsfeltet gjør sin del av jobben.  

-Målet er at vi i fellesskap styrker arbeidet med tiltak for fjorden slik at vi sammen kan bedre fjordens tilstand og sikre at vi kan få en ren og rik Oslofjord til glede både for nålevende og fremtidige generasjoner, skriver Bjelland Eriksen i brevet.   

Kommunene oppfordres i brevet om å jobbe systematisk med miljøtiltak knyttet særlig til utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse, samt starte planleggingen for å få på plass nitrogenfjerning fra avløpsvann.  

Fasade Hokksund renseanlegg

Bilde fra 19.02.2024

Fremtidssikret for vekst   

Anlegget er ikke bare designet for dagens behov, men også med tanke på den forventede befolkningsveksten i Øvre Eiker de kommende årene. Hokksund renseanlegg er planlagt for å klare en kapasitet på 30 000 personekvivalenter. Dagens renseanlegg betjener en befolkning på overkant av 20 000 personer.  

-Nye Hokksund renseanlegg er et svært viktig prosjekt for kommunen. Det legger til rette for at vi kan si ja til nye boligprosjekter, og vekst i næringslivet. Det er også et svært viktig klima- og miljøtiltak, som får effekter også utenfor kommunens grenser. Renseanlegget er et av flere tiltak som gjør det mulig for Øvre Eiker å være en vekstkommune også i tiden som kommer, og et viktig tiltak for bærekraftig utvikling, sier kommunedirektør, Susanne Vist.   

Hokksund renseanlegg skal være ferdig i løpet av våren 2025, og har en kontraktsverdi på 330 millioner kroner.  

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår