- Heidenreich tar Åpenhetsloven på alvor

 
- Heidenreich tar Åpenhetsloven på alvorBildet: Kjetil Grønbakken
- I tråd med vårt arbeid for økt bærekraft og anstendig arbeid, pågår arbeidet med å innføre Åpenhetsloven. Store deler av loven ble i praksis innført da vi starter vårt arbeid for å bli ledende innen bærekraft.

Det sier Kjetil Grønbakken, markeds- og bærekraftsdirektør hos VVS-grossisten Heidenreich i en pressemelding.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i år. Den skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

- FNs bærekraftmål er en rettesnor i Heidenreichs arbeid for økt bærekraft. Vi har prioritert fem av disse for å bli ledende på bærekraft. Å bidra til å sikre anstendig arbeid og retten til et godt liv er ett av de sentrale punktene, og dette er kjernen i Åpenhetsloven. Loven skal sikre at næringslivet ivaretar menneskerettigheter, sier Grønbakken videre.

Hvem gjelder loven for?

Loven gjelder foreløpig for større virksomheter, så vel private som offentlige. Den omfatter aksjeselskap, børsnoterte selskaper og andre som oppfyller minst to av tre krav:

• Mer enn 50 årsverk (i gjennomsnitt) gjennom regnskapsåret

• Årlig salgsinntekt som overstiger kr 70 millioner

• Balanse som overstiger kr 35 millioner

- Foreløpig omfatter loven i underkant av 9000 norske bedrifter, og Heidenreich er en av disse. Den påvirker ikke direkte bedrifter som ikke oppfyller de nevnte kravene, men som leverandør til virksomhet som omfattes av loven, kan en få krav om å dokumentere arbeidsforhold i egen bedrift og hos underleverandører, sier Grønbakken.

Hva gjør Heidenreich?

- Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Plikten til å gi informasjon innebærer at vi på forespørsel må oppgi bl.a. hva vi gjør for å trygge gode arbeidsforhold hos egne ansatte og leverandører, vårt arbeid med å legge til rette for rettferdig rekruttering og medarbeidere med spesielle behov m.m. Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi praktiserer i dag vurderinger med hensyn til valg av leverandører. Vi vurderer, så langt det er mulig, risikoen for at noen av våre leverandører bryter med menneskerettighetene, velger løsninger og materialbruk som ikke er bærekraftige eller opptrer i strid med økonomisk lovgivningen. Loven er iverksatt, men rutiner for rapportering og innsyn skal først være på plass innen neste sommer, understreker Grønbakken.

Heidenreich har mye på plass allerede

- Vi har blant annet fått på plass Likestillings- og mangfoldsdokumentasjonen, som også inngår i kravene til års rapporteringen for 2021. Dette går bl.a på kravet om ARP, dvs aktivitets og redegjørelsesplikten i forhold til kjønnsbalansen, likestilling og lønnsbalansen. Vi har foretatt vesentlighetsanalyse, vi jobber utfra at likestilling er mer enn kjønn (11 punkter) og vi har forebyggende tiltak. Av forebyggende tiltak kan vi nevne at Heidenreich ansetter uavhengig av kjønn, religion, etnisk bakgrunn og legning. Det er kvalifikasjoner og personlig egnethet som er avgjørende. Heidenreich har varslingsrutiner på plass, vi har etiske krav både mot våre samarbeidspartnere og internt i organisasjonen. Vi har klare retningslinjer for hvordan våre kolleger bør håndtere sin tilstedeværelse på SoMe i forhold til om de kan oppfattes som privatpersoner kontra representanter for Heidenreich. Vi har også konkrete tiltak innen etiske dilemmaer og hvordan en skal opptre i forhold til gaver fra eksterne etc, sier han.

Hva skal jobbes videre med?

- Loven er iverksatt, men rutiner for rapportering og innsyn skal først være på plass innen neste sommer. Vi skal sikrestille at vi overholder de forpliktelsene som loven har: Denne sier blant annet at Virksomhetene er forpliktet til å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger jf. lovens § 5.  I hovedsak stilles det tre krav til denne redegjørelsen som Heidenreich jobber for å tilfredsstille: 

1. En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» 

2. Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger 

3. Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

- Dette innebærer konkret at vi skal blant annet se på etiske vilkår inn i alle våre samarbeidsavtaler og ikke kun med vareleverandører som vi har i dag. Dette innebærer f. eks innen transport, husleie, strøm etc. Vi skal foreta en vesentlighetsanalyse for å jobbe videre med aktsomhetsvurderingene. Høsten 2022 skal vi gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse, og resultatene fra denne vil naturlig også inngå i denne prosessen. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal være klare for offentliggjøring senest 30.06.2023. Vi vil opprette et eget område på vår nettside heidenreich.no hvor vi publiserer og oppdaterer i henhold til Åpnehetslovens krav, sier Kjetil Grønbakken avslutningsvis i pressemeldingen.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår