Luftige nyttårsforsetter

 
Luftige nyttårsforsetterBildet: For lite luft innendørs medfører at forurensninger hoper seg opp. Godt luftskifte reduserer trolig risikoen for astma- og allergiutvikling.
- Vi vet fortsatt ikke nok om hvilket klima vi egentlig skal etterstrebe innendørs. Det er et klart behov for mer forskning knyttet til sammenhengen mellom inneklimaet og vår helse.

Av Kim Robert Lisø,
administrerende direktør, GK Inneklima

Vi er bare et lite stykke inn i det nye året, og mange av oss har forsetter om lange turer i skog og mark, for å sikre en smule mosjon - og sunn og frisk luft. Vi sier gjerne at vi blir syke av å være inne, og det blir vi. Kanskje ikke så rart, når vi er «innesperret» i mer enn 90 prosent av livet - hjemme, på skolen, på jobb eller i et eller annet framkomstmiddel. 

En av hovedkildene til et dårlig inneklima er fuktskader, skader som kan medføre helseproblemer. Denne kunnskapen har vært kjent i flere tusen år, men vi vet fortsatt ikke nok om sammenhengen mellom inneklima og helseutfordringer. Vi vet at fuktskader påvirker luftkvaliteten i bygg, og er en risikofaktor for negative helseeffekter - men vi vet ikke helt hvordan mikrobiell vekst, kjemiske reaksjoner og flyktige organiske forbindelser påvirker vår helse. Vi vet også at fyring med ved, kull og olje er en vesentlig kilde til partikkelforurensning, som er en av de viktigste årsakene til helseutfordringer globalt.

Tilstrekkelig med luft er uten tvil avgjørende for å oppnå et godt inneklima. For lite luft innendørs medfører at forurensninger hoper seg opp. Godt luftskifte reduserer trolig risikoen for astma- og allergiutvikling. I dagens moderne boliger løser vi dette med et balansert mekanisk ventilasjonsanlegg som fjerner forurensinger i inneluften, sikrer «riktig» innetemperatur og reduserer risikoen for helsefare. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning kan i tillegg sikre økt luftskifte også når det er kaldt ute, og filtrere bort luftforurensninger utenfra, samtidig som det brukes mindre energi til oppvarmingen.

I moderne kontor- og skolebygg styrer vi varme, ventilasjon, kjøling og belysning slik at det kun brukes energi når det er behov for det. Ved hjelp av sensorteknologi måles tilstedeværelse av mennesker i byggene, dagslysforhold og temperatur. Ventilasjonssystemene styres slik at luftmengde, lys og temperatur er mest mulig i samsvar med det tilgjengelig kunnskap tilsier er vårt faktiske behov.

Strenge energikrav til bygninger bidrar til å redusere klimagassutslipp og er dermed et viktig bidrag i kampen mot klimaendringer. Dagens fokus på isolasjon, lufttetthet og effektiv ventilasjon av våre bygninger er etter vår vurdering riktig og viktig, men sikrer i seg selv ikke nødvendigvis et godt inneklima. Det er også slik at et godt inneklima i stor grad er avhengig av hvordan bygget innredes, brukes, rengjøres og vedlikeholdes. Og, det er fortsatt mange uavklarte problemstillinger knyttet til helseutfordringer og de omgivelsene vi tilbringer mesteparten av livet i. Det i seg selv er oppsiktsvekkende.

Dagens myndighetskrav er i tillegg - følge SINTEF Byggforsk - «inkonsistente, skaper forvirring og mangler oppdatert faglig forankring». Derfor registrerer jeg med glede forskningsprosjekter i regi av instituttet som tar sikte på å bidra til mer kunnskap og mer presise anbefalinger om luftmengder og ventilasjonsstrategier for behovsstyrte ventilasjonsanlegg i boliger, skoler og kontorbygg. Slik forskning vil også bidra til å utvikle partnerbedriftene og næringen, og kan utløse nye produkter og tjenester.

Resultatene, gode anbefalinger, basert på faktisk eksponeringsrisiko, bruksmønster og optimal energibruk, vil være et vesentlig bidrag til et sunt inneklima. GK er stolte partnere, og ser fram til å bidra i utviklingen av framtidsrettede ventilasjonskonsepter som både bidrar til lav energibruk - og et sunt og godt klima der vi tilbringer mesteparten av tiden vår.  

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår