Optimisme hos Novema Aggregater

 
Optimisme hos Novema AggregaterBildet: Administrerende direktør Lars R. Reinemo i salgsselskapet Exhausto AS (t.v.) og fabrikksjef Kennet Andre Schulz i Novema Aggregater AS. Foto: Trond Schieldrop
– Styrken til Exhausto AS og Novema Aggregater AS på Flå er at vi tilpasser våre aggregater til bygg for å tilfredsstille eksisterende og kommende krav til både energibruk og fysisk plassering.

Av Trond Schieldrop 

Det sier administrerende direktør Lars R. Reinemo i salgsselskapet Exhausto AS og fabrikksjef Kennet Andre Schulz i Novema Aggregater AS.
Siden 1967 har fabrikken hatt fast tilholdssted på Flå med 1100 innbyggere midt i Hallingdal. I denne bygda med Rv7 og Bergensbanen som nærmeste nabo, har Exhausto AS og Novema Aggregater AS utviklet en sterk posisjon i ventilasjonsbransjen i Norge. I fordums dager var det lite automatikk i aggregatene, men med revolusjonen innen intern automatikk, har selskapet bygd opp en sterk kompetanse på digitalisering og skybaserte løsninger.  

Enkel tilgang for analyse

- Exhausto AS tilbyr alle nivåer for regulering; fra enkelt kontrollpanel til skyløsninger der våre kunder kan fjernstyre aggregatene hvor som helst i Norge med et unikt passord for å øke sikkerheten. Kundene kan avlese alle verdier og konfigureringer hvor som helst i landet, mens aggregatet er i normal drift. Med nettilgang har byggets eier, våre kunder og vi enkel tilgang for analyse og eventuell feilsøking, sier Reinemo og Schulz til VVS aktuelt.
Flesteparten av aggregatene som produseres på Flå selges til næringsindustrien i Norge. Salgs- og markedsverdien er på cirka 250 millioner kroner der 65-70 prosent av aggregatene produseres i Hallingdal. 

– Vi har noe eksport til Danmark og Sverige, men vi ser nå på muligheten for å øke eksportandelen til våre søsterbedrifter i Exhausto. I tillegg til Flå har vi en fabrikk i Odense i Danmark, forteller Reinemo og Schulz.  

Bildet: - Noen av aggregatene tar det lengre tid å bygge. De største som vi monterer nå har en produksjonstid på to uker, sier Schulz. Foto: Exhausto AS

Franskeid

Exhausto Gruppen er eid av franske Aldes. Exhausto omsetter for cirka 65 millioner EURO årlig, har cirka 270 ansatte og en tilstedeværelse over hele Europa. Det gamle tilholdsstedet til Exhausto var Skandinavia og Nord-Europa (Norge, Sverige, Danmark og Tyskland). I 2016 kjøpte Aldes Exhausto for å bli en ledende aggregatprodusent. 
– I dag er vi den aggregatsentrale delen av Aldes-gruppen, som utvikler og produserer ventilasjonsaggregater for hele gruppen. Unntaket er Nord-Amerika som har egen fabrikk i USA. I Nord-Europa leverer vi aggregater til Tyskland og Frankrike. Det største volumet av aggregater til Frankrike skjer fra fabrikken i Odense, sier Reinemo. 

Kundetilpassede aggregater

– Hva er det spesielle med aggregatene som produseres på Flå og hva gjør dere for å få større innpass i det skandinaviske markedet?

– Vi kan lage kundetilpassede aggregater til hvert nybygg de skal inn i. I renoveringsmarkedet kan det være begrenset med plass i tekniske rom, og vanskeligere å tilpasse dem den eksakte romstørrelse. Styrken til Novema Aggregater AS er at vi er flinke til å tilpasse aggregatene til bygg med spesielle tekniske krav til luftmengde og virkningsgrad. Aggregatene leveres med intern automatikk som er selve hjernen i produktet. Vi kan også bistå kunder som velger å bygge egen automatikk inn i produktet, sier Reinemo og Schulz.

Bildet: Bygging av større ventilasjonsaggregater krever godt håndverk. Foto: Trond Schieldrop

Skybaserte serviceoppdrag

- I store bygg kobler vi våre aggregater opp mot SD-anlegget, som henter signaler fra vår kontroller (datahjerne).
Exhausto sin automatikkløsning utvikles i nært samarbeid med underleverandør og tilpasses markedsbehovene.
– Jobber vi sammen med en kunde med et aggregatprosjekt f.eks. langt inne i en fjord, og langt fra kundens adresse, kan vi overvåke systemet fra vårt hovedkontor på Skjetten. Her kan vi sammen med kunden, eller tekniker på stedet, bruke sky-løsningen eller Team-Viewer til våre servicerelaterte oppdrag. Slik sett sparer vi mye reisetid og vi kan enkelt diagnostisere eventuelle feil via en nettilgang, sier Reinemo og Schulz.

Tilvirkningsprosess

Fabrikken på Flå har 37 ansatte. Fra råplater ankommer fabrikk i den ene enden til aggregatene går ut porten i den andre enden, tar tilvirkningsprosessen to uker. Her stanses råplatene til dører og bakpaneler.
 – Dette omfatter alle materialer for å ferdigstille et aggregat. Alle rammer kappes og tilpasses i produksjonen. Alt av varmevekslere, batterier, kjøleløsninger til vann og varme, elbatterier til oppvarming, kompressorer og vifter kjøper vi fra underleverandører, sier Schulz. Han legger til at aluminiumsprofiler på 6 meters lengde kommer fra underleverandør, og kappes og tilpasses på Flå.

Fulle ordrebøker

Fabrikken på Flå har ordrebøkene fulle. 
– Det er ikke en optimal situasjon for vårt salgsselskap med lange leveringstider, men for fabrikken sikrer det arbeid i lang tid fremover. Vi har vært inne i en periode med uforholdsmessig lang leveringstid. Etter koronaen hadde vi problemer med å få levert komponenter til rett tid fra underleverandører. Leveringstiden er nå på vei ned p.g.a. tiltak gjort i fabrikk. Leveringstiden fra vår fabrikk i Odense er per dags dato kortere. Det er helt klart en fordel å kunne spille på to fabrikker som samarbeider nært, sier Reinemo. Normal leveringstid fra Exhausto er mellom 6-8 uker. 

Bildet: Ordrebøkene på Flå er fulle. Novema Aggregater er i stand til å levere hvilket som helst kundetilpasset aggregat. Foto: Trond Schieldrop

Hovedkunder

– Våre hovedkunder er norske ventilasjonsentreprenører. De har kunder som representerer butikkjeder, borettslag, store industribygg, boligbygg m.m. Vi produserer ikke avfuktningsaggregater til svømmehaller, mens alt av vanlige klimaløsninger er vårt hoved nedslagsfelt. Vi leverer ventilasjonsløsninger til de aller fleste bygg, sier Reinemo og Schulz.

– Hvor lang tid tar produksjonen fra råvarene kommer inn i den ene delen av fabrikken til de står ferdig for transport til kunde?

– Avhengig av hvor stort trykket er i fabrikken er normal produksjonstid 20 dager. Standardaggregater produseres raskere. Etter brannen i 2017 ble fabrikken ombygd med gode internlogistikkløsninger. Vi starter utstansing av plater som knekkes, bøyes og bukkes, plasseres i oppbevaringssoner og prosjektmerkes. Deretter kommer montørene og trekker dem inn i montasjehallen. Vi har flere montasjehaller med fallsikring i tak slik at vi kan jobbe i høyden, understreker de. 
– Store prosjekter har en byggetid på to uker fra vi begynner å skru paneler til alt inventar er montert og aggregatet går ut av døra.

Deleproduksjon

– Vår deleproduksjon er en uke i forkant av produksjonen slik at vi kan øke fleksibiliteten som følge av produksjonsendringer. Noen av aggregatene tar det lengre tid å bygge. De største som vi monterer nå har en produksjonstid på to uker, sier Schulz. Han kan fortelle at det er begrensninger i hvor høye og brede de kan være.
 – Statens Vegvesen har satt begrensninger på tillat bredde og høyde på norske veier. Noen av aggregatene er 3 meter høy, 3 meter bred og 8 meter lange. I alle prosjekter er teknisk forskrift styrende og stiller krav til energibruk, varmegjenvinning m.m. Vi samarbeider med entreprenører som bl.a. leverer luftfordelingen for å skape sunne bygg med riktig inneklima. Vi må sørge for at kunden får riktig luftmengde og kvalitet slik at inneklimaløsningen blir optimal og som beskrevet. Hjertet i våre leveranser er i dag komplette ventilasjonsaggregater mens spjeld, ventiler og perifere deler håndteres av våre kunder. Vi har et løpende samarbeid med kunder for å optimere luftfordelingssystemer, understreker Schulz. 

Grønne bygg og energieffektivisering

Novema Aggregater er i stand til å levere hvilket som helst kundetilpasset aggregat. Kravet til grønne bygg, energieffektivisering og riktig ventilasjon blir nå mer vektlagt i anskaffelsesprosessen.
– I halvannet år er miljøvaredeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration) blitt frontet. Her blir våre produkter dokumentert med EPD-sertifikater. Exhausto og våre fabrikker kan levere generiske, produkt- eller prosjektspesifikke EPD’er til prosjekter. Sluttkunde vil i større grad vektlegge slike miljødeklarasjoner. Nå er det ikke lengre bare pris, men også miljøfaktorer som spiller en avgjørende rolle i leverandørvalg. Vi er fleksible når det gjelder å bygge kundetilpassede aggregater. De kan kortes ned i høyde og bredde eller utvides ut fra byggets beskaffenhet. Er det spesielle bygningstekniske utfordringer, kan vi bygge etter mål. 

Bildet: Etter en brann i 2017 ble maskinhallen tilpasset nye krav som sikrer en naturlig flyt ved produksjon av nye ventilasjonsaggregater. Foto: Trond Schieldrop

Drivere på energi

De norske kravene til standarder er langt høyere enn i land lengre syd i Europa. 
– Vi i Norden utvikler og produserer «Rolls-Royce aggregater» sammenliknet med Sør-Europa. Etter hvert må alle land i Europa tilfredsstille de nye EU-kravene. Som EØS medlem må også vi implementere direktivene. I og med at Norge har et kaldt klima stiller det ekstra strenge krav til f.eks. varmegjenvinning godt over 80 prosent. Energikravene på vifter, såkalte SFP-verdier er <1,5. Dette er strengere krav enn i dagens TEK og Norge som land er drivere i å sikre energibesparende løsninger.  I tillegg til fabrikken på Flå produserer Odense-fabrikken varmepumpeaggregater som leveres til bl.a. datalagringssentraler. Vi jobber med en rekke store prosjekter og har rodd i land en ordre der varmepumpeteknologi brukes til å kjøle om sommeren og varme om vinteren i den grad slik haller har store varmebehov, sier Reinemo.

Tøffere marked

Norsk byggebransje sliter hardt. Store næringsbygg- og boligprosjekter har stoppet opp. På spørsmål om dette på Novema på Flå, svarer Reinemo:
– De noe negative prognosene for byggenæringen kom i 2022. Rentene gikk opp og investorene holdt tilbake sine prosjekter. Det som ble igangsatt og sluttført særlig på boligbyggsiden, er vanskelig å få solgt. Kanskje vil vi se en forsiktig igangsetting av prosjekter i 3. kvartal 2024.  Ventilasjonsbransjen har så langt klart seg rimelig bra også gjennom 2023. Min spådom er at vi kanskje får en nedgang på næringsbygg i 2024 og som vil forsterke seg i 2025. Prognosenterets tall for 2024 viser at produksjonsverdien av næringsbygg skal ned med 8 prosent og opp i 2025. I dagens marked er det svært sjelden de treffer riktig med slike prognoser, sier han.

Bildet: - Nye komponenter i våre tavler testes før implementering i ferdig produkt, sier fabrikksjef Kennet Andre Schulz. Foto: Trond Schieldrop

Nært samarbeid over landegrensene

Samarbeidet mellom Norge og Danmark med utvikling og produksjon av aggregater er avgjørende for å styrke Exhaustos posisjon i markedet. 
– Mottoet er ikke å jobbe mot, men med hverandre. Dette krever et nært samarbeide med utviklings- og produksjonsteamene i Danmark og Norge. Vi har et tett samarbeid mellom fabrikksjefene i Odense og på Flå der vi gjensidig bruker våre løsninger for å optimalisere våre aggregater med nye tekniske funksjoner. Smart utvikling av optimale løsninger i Odense eller Flå kan vi bruke fritt i våre aggregater, sier Reinemo og Schulz. 

De kan fortelle at Novema Aggregater hele tiden er på jakt etter dyktige medarbeidere. 
– Vi ser nå på muligheten for å ansette ukrainere med industrikompetanse på Flå. Det er vår plikt som stor arbeidsgiver å samarbeide godt med lokale myndigheter. Vi er spente på om vi sammen kan sikre ukrainere inn i arbeidslivet og derav sikre en forbedret hverdag og integrering i lokalsamfunnet. Det blir en vinn-situasjon for alle, sier Reinemo og Schulz til slutt.

 

 

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår