- Unge VA-ingeniører bør være nøkkelpersoner

 
- Unge VA-ingeniører bør være nøkkelpersonerBildet: Han var kledd for anledningen, lederen i VA Yngre, Martin Steinsland. Han har påtatt seg rollen som leder av det norske Vannforsvaret. Montasje: Odd Borgestrand
NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2022: - Ta vare på dyktige fagfolk, sørg for bredere samarbeid og slipp unge krefter til. Da vil mye av rekrutteringsproblematikken i norsk vannbransje være løst.

Av Odd Borgestrand

Det er den korte oppsummeringen av to innlegg om rekruttering under Norsk Vanns årskonferanse i Drammen.

Kompetanseoverføring

Martin Stensland er prosjektansvarlig i Asker kommune og leder i VA-yngre. Nå står han i front for en ung generasjon VA-entusiaster som ønsker å ta i bruk teknologi i hverdagen samtidig som de ønsker enda bedre kompetanseoverføring fra seniorene i bransjen.  Norsk vannbransje er under press, og noe spøkefullt tok han på seg ansvaret for å være lederen for det norske Vannforsvaret (se bildet)

- VA-yngre har lyktes med en storstilt rekrutteringskampanje de siste årene og har nå drøyt 500 medlemmer i et interessenettverk drevet av og for unge i vannbransjen. VA-yngre er relevant for alle under 40 år i bransjen, fra rådgivende ingeniører, entreprenører, feltarbeidere eller kommunalt ansatte som har VA-fagene som sitt interessefelt. Totalt 27 norske bedrifter bidrar med sponsormidler til foreningen, sa Stensland.

Advarte mot rovdrift

Stensland kom med klare meldinger til seniorene i norsk vannbransje, som også er i flertall under årskonferansen til Norsk Vann i Drammen tirsdag og onsdag.
- Dere skal ikke drive rovdrift på VA-ynge medlemmene. Dere skal sørge for at de ikke støver ned foran PCen. Sørg for at de får god opplæring samtidig som de kan bidra med egen kompetanse og husk å være inkluderende.  Samspillet mellom ung kompetanse og bransjenestorer med lang erfaring er det viktig.  Ledere må være villig til å inkludere de unge, slik at de blir en integrert del av vannbransjen så raskt som mulig, fortsatte Stensland.

Henger 10 år etter

- Unge VA-ingeniører kan og bør brukes som nøkkelpersoner til digitalisering av prosjekter. Her har vannbransjen forsømt seg selv og henger 10 år etter veibygging og jernbane, hevdet han.
Unge har behov for å få meningsfulle oppgaver. De som har valgt å jobbe med vann har valgt å jobbe med en svært viktig ressurs. Mange unge får en ansvarsfølelse for dette og blir dermed ambassadører for bransjen, mente Stensland.
- La de unge være med å ta viktige avgjørelse, og la de få spillerom til å dele av sin kompetanse. Ta med deg de unge som reisevenn på de viktige konferansene og ta vare på dem, var oppfordringen fra lederen i VA Yngre.

Store oppgaver

Divisjonsdirektør for Vann og avløp i Norconsult AS, Truls Inderberg, trakk fram en tidlig rapport fra Norsk Vann der det i klartekst ble understreket at det er staten som har ansvaret for å utdanne nok arbeidskraft i dette landet. 
- Det vil i så fall bety at norsk vannbransje kan skyve ansvaret over på Staten, men så enkelt kan det ikke være, mente Inderberg.
En oversikt fra Norsk Vann sier at det er stor etterspørsel etter folk med VA-faglig kompetanse på CV-en. Vann- og avløpssektoren står foran store oppgaver i årene som kommer.

Kloke hoder"Behov for innovasjon og teknologiutvikling, utvikling av renseprosesser, nye måter å utvide og fornye ledningsnettet på, store utbyggingsprosjekter, i tillegg til drift og vedlikehold av den samfunnskritiske infrastrukturen knyttet til vann og avløp, vil holde kloke hoder og ivrige hender med spennende og utfordrende oppgaver i all overskuelig fremtid", heter det i en av nyhetsartiklene til organisasjonen. Inderberg viste til at Norsk Vann selv har sagt at det er behov for et 40-talls nye sivilingeniører og like mange ingeniører. I tillegg har bransjen behov for 110 nye driftsoperatører hvert år.  

Lurt å tenke annerledes

- Vi liker å si at det er rekrutteringen som er problemet til norsk vannbransje, men det argumentet kjøpte ikke Inderberg uten videre, sa Inderberg
Mulighetsstudien for norsk vannbransje, som kom i fjor, viser at de mellomstore og små kommunene har problemer med framdrift. Det er ikke vanlig i norsk VA er å samarbeide på tvers av kompetanser eller kommunegrenser, men mulighetsstudien viser at det er smart å samarbeide. 
- Det er lurt å tenke annerledes for å utnytte de medarbeiderne vi har. Vi har en felles oppgave ved å inspirere unge folk til å velge vannfag.  Hvis vi samler alle som er i gang med sivilingeniørutdanning innen vannteknikk er det totalt 200 superflinke ungdommer som nå er i gang på NMBU og NTNU, og det dekker behovet Norsk Vann mener bransjen har behov for.

Mer enn bare lønn

- Vi må tilby unge fagfolk store og kompetente fagmiljøer. Det er organisasjoner som NRV/NRA, Bergen Vann og de store kommunene som trekker til seg de unge jobbsøkerne. Det handler om mer enn lønn. De vil gjerne ha varierte og meningsfulle oppgaver, mente Inderberg. 
-Vi må tenke nytt ved å benytte de unge på en effektiv måte. Hvordan kan vi bruke våre samlede ressurser mest effektiv? Det er positivt at unge ingeniører går fra rådgiverselskapene til kommunene, og også den andre veien. Ulike miljøer må dra nytte av hverandre for å lære av hverandre.
Mange kommuner våger å tenke nytt. Vi løser best samfunnsoppdraget ved å løse oppgavene med vår samlede kompetanse. Det er smart å samarbeide, konkluderte Inderberg. 

Praktikere og teoretikere

Avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik, Anne Rørvik, markedsførte også sin skole under årskonferansen i Drammen. 
- Ved denne skolen er det plass til både praktikere og teoretikere, og skolen har et mål om å være den mest framtidsrettede skolen innen yrkesfag. Rekruttering til vannbransjen er en viktig sak for skolen, og her er det studiemuligheter både på heltid, deltid eller nettbasert undervisning, sa Rørvik.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår