Utvikler system for online fjernvarmemålinger

 
Utvikler system for online fjernvarmemålingerIllustrasjonsbilde. Foto: Dagens Byggeri
DANMARK: Nettbasert fjernvarmemåling skal forbedre CO2-regnskapet og redusere varmeregningen. I Danmark utvikles nå et nytt overvåkings- og målesystem for fjernvarme.

Teknologisk Institut vil i et utviklings- og forskningsprosjekt samarbeide med en rekke partnere for å skape nye muligheter for nøyaktige og lokale målinger i sanntid i fjernvarmenettet.
Teknologisk Institutt har gått sammen med Grundfos, AffaldVarme, Aarhus, Silkeborg Forsyning, ReMoni og TEGnology Aps for å utvikle et nytt overvåkings- og målesystem for fjernvarme.

Minimerer vametapet

Systemet skal effektivisere fjernvarmenettet, oppnå bedre forsyningssikkerhet og spare energi, og dermed både forbedre CO2-regnskapet og gjøre varmeregningen til forbrukerne mindre.

- De presise målingene for eksempel kan sjekke dagens tilstand på ledningsnettet, utnytte varmen i systemet bedre og gripe raskere inn dersom det oppstår uregelmessigheter. På lengre sikt kan systemet optimere fjernvarmenettet og minimere varmetapet. Dette kan spare på produksjonen av varme uten at forbrukerne kan føle det. Man må forvente at fremtidens fjernvarme blir mer og mer digitalisert, ikke minst i styringen av systemene. Jo mer presist du kan overvåke nettet og kontrollere det, jo bedre kan du også produsere og distribuere varmen, sier prosjektleder, rådgiver Jakob Fester, Institutt for teknologi, til dagensbyggeri.dk

Bør være langt mer fleksibel

I dag er sanntidsmålinger av temperatur, strømning og trykk i fjernvarmenettet begrenset til noen få steder i ledningsnettet, blant annet fordi hoveddelen av varmerørene er nedgravd under veier og fortau. Derfor har forsyningene stor etterspørsel etter en kommersielt tilgjengelig teknisk og økonomisk lønnsom løsning som kan supplere eksisterende målinger og smartmålerdata, dvs. data fra fjernavleste varmemålere i fjernvarmenettet.

– Som en stor fjernvarmeforsyning med over 45 lokale rørledninger trenger vi smarte datadrevne løsninger basert på reelle målinger for å drifte og overvåke vår fjernvarmeleveranse på en energieffektiv måte. Målepunkter i ledningsnettet bør være mye mer fleksible slik at de kan justeres eller bygges ut på en rimelig måte etter hvert som byen utvikler seg, sier fjernvarmesjef Elsebeth Arendt, AffaldVarme, Aarhus.

Trådløse mellomstasjoner

Et av få steder man i dag kan ha tilgang til måling på nedgravde fjernvarmerør i drift er i fjernvarmebrønner. Det er imidlertid sjelden tilgang på strøm og det er dårlige overføringsforhold for målesensorer, som må sende data tilbake til kontrollsentralene. En skikkelig utfordring, og samtidig er det begrenset fysisk tilgang til de fleste brønner. Derfor må det utvikles pålitelige klemmefølere som enkelt kan monteres på fjernvarmerørene. Sensorene skal hente strøm fra varmtvannet og overføre data tilbake til kontrollsentralen via solcelledrevne trådløse mellomstasjoner.

Relevante og pålitelige data

- Digitalisering av fjernvarmenettet gir tilgang til mer kunnskap, samtidig som man sparer timeverk til inspeksjon. For eksempel for å optimalisere vedlikeholdet, oppdage eventuelle lekkasjer og produsere varme til sluttbrukere i optimale former. Et sentralt element i prosjektet vil være en tilpasning til fjernvarmedistributørenes spesifikke behov. Her vil prosjektet konsentrere seg om å samle inn få, men relevante og pålitelige data – fremfor å miste oversikten over for mange, mindre velbegrunnede målinger. Nøyaktig hva som skal til, hvor ofte måles etc. vil avdekkes i tett dialog med representanter for sluttbrukerne; AffaldVarme Aarhus og Silkeborg Forsyning,  sier Jakob Fester avslutningsvis.

Project DH Sensor Power er støttet av det danske Energistyrelsens energiteknologiutviklings- og demonstrasjonsprogram, EUDP.

KILDE: Dagens Byggeri

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår