Canes vil gi rørleggere kompetansehevning

 
Canes vil gi rørleggere kompetansehevningBildet: Canes har inngått et samarbeid med Kompa AS, et uavhengig fagmiljø, for å sikre at kursene gir en faglig tilnærming til de ulike oppgaver vannbehandling står foran.
Canes har tatt initiativ til å arrangere vannbehandlingskurs rundt om i de større byer. Dette i samarbeid med Canes sine samarbeidspartnere, Kompa as, HL Hydronics AB, Adey og Presisjonsteknikk AS.

Nylig ble "Nasjonal Veileder for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg" publisert, noe som bransjen har ventet på i lang tid. Denne veilederen er en nøkkelkomponent for å opprettholde god vannkvalitet i lukkede energianlegg og er avgjørende for bærekraftig energioptimalisering i rørleggerfaget. Canes har en visjon om å gjøre rørleggeren til en viktig partner i energioptimaliseringen av bygg og anlegg.

Dedikerte kurs

Dette reflekteres nå gjennom deres innsats med dedikerte kurs som gir rørleggere tilgang til bransjeledende kunnskap og erfaring. De nye bransjestandardene som er fastsatt i den nasjonale veilederen, innebærer blant annet at vannbårne anlegg bør ha årlig ettersyn og service. Canes ser et betydelig behov for oppdatering og forbedring av både nye og eldre anlegg i Norge for å møte veilederens anbefalinger og for å oppnå bedre energieffektivitet. I mange tilfeller kan riktig vannbehandling være løsningen, enten det handler om å forbedre eksisterende systemer eller erstatte utstyr som er i dårlig stand. Helge Skogstad, leder for teknisk service i Bærum Verk Rørleggerbedrift, har observert økende problemer med både varme- og kjøleanlegg.

- Til og med relativt nye gulvvarmeanlegg på tre til fire år kan oppleve utfordringer på grunn av manglende tiltak eller utilstrekkelige filtre. Mangel på riktig vannbehandling kan raskt føre til problemer som redusert effektivitet og skader på anlegget, sier Skogstad.

Utfordringer med moderne bygg og anlegg

Moderne bygninger er nå så godt isolert at behovet for oppvarming eller kjøling ikke er like hyppig som før. Dette fører til lengre perioder med inaktivitet for anleggene, og skaper ideelle forhold for oppbygging av biofilm. Biofilm er en konsekvens av tilstedeværelsen av bakterier og virus i varmeanleggets vann, og den trives spesielt godt i temperaturområdet mellom 20 og 50 grader Celsius. I anlegg der forholdene er ideelle for bakterievekst, mellom 20 og 50 °C og lav vannhastighet eller stillestående vann, kan biofilm dannes på røroverflatene raskt. Når anleggene blir aktivert igjen ved fyringsesong start, blir konsekvensene tydelige. Magnetitt/ jernoksid, sammen med biofilm, kan danne isolerende lag i rør og ventiler. Dette resulterer i hyppige driftsproblemer og ujevn fordeling av varme i anlegget, noe som er svært frustrerende for anleggseierne. 

Kompetanseheving gjennom Canes' kurs i vannbehandling

Mange anleggseiere og eiendomsforvaltere søker nå rørleggere med kompetanse som kan veilede dem i å øke energieffektiviteten og redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene for varme- og kjøleanlegg. Canes forbereder bransjen for å imøtekomme dette behovet ved å styrke rørleggeres kompetanse gjennom vannbehandlingskurs. Canes' vannbehandlingskurs er delt inn i to nivåer og arrangeres over hele Norge, samt på Teams. Nybegynnerkurset gir en grundig introduksjon til vannbehandling og dens betydning. Videregående kurs fokuserer på ulike filtreringsteknikker, kjemiske prosesser, vakuumavgassere og nødvendige prosedyrer. I tillegg legges det vekt på deling av bransjeerfaring, tips og triks, samt HMS-protokoller, inkludert sikker jobbanalyse.

Tilstandsvurdering og vannbehandlingskontroll

Canes har inngått et samarbeid med Kompa AS, et uavhengig fagmiljø, for å sikre at kursene gir en faglig tilnærming til de ulike oppgaver vannbehandling står foran. Gjennom kurset deler Kompa sin ekspertise og viser hvordan retningslinjene fra den nasjonale veilederen for vannbehandling kan implementeres i praksis. Rørlegger og kursdeltagere kan også ta ytterligere kurs hos Kompa for grundigere produktnøytral opplæring og få kompetansebevis innen vannbehandling. Før man kan igangsetter tiltak, er det avgjørende å utføre en tilstandsvurdering av et lukket energianlegg. Dette innebærer å kartlegge anleggets komponenter og utføre en væskeanalyse for å vurdere anleggets helse. Dette er det første kritiske steget som må tas før man kan velge passende produkter og løsninger. Uten riktig kunnskap kan det også bli kostbart å ta beslutninger basert på antakelser.

Interesse for fagfeltet vannbehandling

Kompas egenutviklede løsning, "Inspektor," muliggjør effektiv vannbehandlingskontroll. Den gir rørleggere muligheten til å utføre grundige vannbehandlingskontroller for kundene sine og tilby årlige serviceavtaler basert på innsamlede data. Canes har nylig sendt ut invitasjoner til kunder med spesielt fokus på vannbehandling. Rørlegger Asbjørn Tronstad fra Rørlegger Nils Torgrimsen AS er en av dem som allerede har vist interesse etter å ha deltatt på nybegynnerkurset. Han har oppdaget det store potensialet innen dette fagområdet.
Tronstad påpeker at rørleggerfaget ofte er assosiert med kloakkarbeid og kjøkkenrør, men Canes viser at faget har mye bredere anvendelsesområder. Han er inspirert av muligheten til å delta i noe nytt og ser et marked som har hatt for lite fokus på vannbehandling. Med økt bevissthet om potensialet for energieffektivisering og kostnadsbesparelser, er det store muligheter for rørleggere med oppdatert kompetanse.

På vei mot en bærekraftig fremtid

På kursene er det også satt av til en teknisk gjennomgang av løsningene som Canes tilbyr. Dette gir deltakerne praktisk erfaring med produktene, hjelper dem med å forstå hvordan de fungerer i praksis, og gir muligheten til å få svar på eventuelle spørsmål. Canes tilbyr et bredt spekter av produkter for rensing og behandling av vann i varme- og kjøleanlegg, og en oppdatert presentasjon gjør kurset enda mer relevant og interessant for bransjen.
Helge Skogstad fra Bærum Verk Rørleggerbedrift har deltatt på flere av Canes' kurs og mener at kurset om vannbehandling er en viktig bidragsyter til kompetanseutvikling blant rørleggere. Han påpeker at muligheten til å dele erfaringer og samarbeide med andre som jobber med lignende utfordringer er svært verdifullt. - Dette bidrar til at bransjen som helhet blir bedre rustet til å tolke hva som kreves for å forbedre anleggene og sikre en bærekraftig fremtid, mener Skogstad.

Helhetlig vurdering av anlegget

Økt fokus på energisparing gjør vannbehandling mer relevant enn noensinne. Canes ser en økende trend der rørleggere blir mer involvert som energirådgivere, og de bistår kunder med å identifisere mulige energityver i anleggene sine. For å sikre rask tilgang til vannanalyser under kundebesøk, tilbyr både Canes og Kompa gratis vannanalyseflasker fra Eurofins for vannanalyser som skal inn til analyse og tolkning. Gjennom samarbeidet med Kompa kan rørleggere bruke Inspektor til å kartlegge og analysere kundenes varme- eller kjøleanlegg. Dette gir en helhetlig vurdering av anlegget og prioriteringsliste over anbefalte tiltak for driftsoptimalisering. Med Canes' kurs i vannbehandling kan rørleggere følge de nye retningslinjene fra den nasjonale veilederen og bidra til optimale driftsbetingelser for kundenes varme- og kjøleanlegg.
.
Les Canes’ brosjyre på vannbehandling her.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår