Energioppgradering gir klimagevinst

 
Energioppgradering gir klimagevinstBildet: Ambisiøs energioppgradering kan gi en betydelig klimagevinst, sammenliknet med ikke å gjøre noe eller å rive og bygge nytt, viser studie. Illustrasjon: SINTEF / Getty Images
Å energioppgradere bygninger er mye bedre for klimaet enn å rive og bygge nytt, viser studie som forskere ved SINTEF og NTNU har gjennomført.

Underlaget for studien er klimagassregnskap for seks boliger fra en arkitektkonkurranse som ble arrangert i regi av forskningsprosjektet OPPTRE. Den betydelige klimagevinsten ved energioppgradering gjelder både med kort og lang tidshorisont, og med norsk elektrisitet (lavt klimafotavtrykk) og europeisk elektrisitet (høyere klimafotavtrykk).

– Samtidig er valg av tidshorisont og valg av utslippsintensitet for elektrisitet de to faktorene som gir størst utslag i klimafotavtrykket, sier seniorforsker Christofer Skaar i SINTEF.

Alternativer som også kan komme godt ut, er bruk av eksisterende enebolig med et bevisst forhold til energisparing – for eksempel nattsenking, temperatursoner og andre enkle ENØK-tiltak. Det samme gjelder nybygg med lavt energibehov og lavt klimafotavtrykk fra materialbruk.

Ombruk vil redusere klimafotavtrykket

Andre funn fra studien er blant annet at riving ikke er ubetydelig. Å tilrettelegge for ombruk av materialer vil bidra til å redusere klimafotavtrykket fra denne fasen.

– Riving og nybygg har typisk høyest klimafotavtrykk. Utgangspunktet har vært konvensjonelle nybygg. Nybygg må gjennomføres med høye klimaambisjoner for å konkurrere med oppgradering, med tanke på klima, sier Skaar.

Når man river en enebolig og erstatter den med en ny, vil dette som regel også gi økt arealbruk, noe som igjen gir et høyere klimafotavtrykk.

– En økning i areal bør derfor også medføre en økt funksjon, som for eksempel flere soverom, understreker Skaar.

Utviklet verktøy for fuktsikker oppgradering

Det er alltid en risiko for at redusert energibruk kan gå på bekostning av inneklima. Dette gjelder for eksempel hvis redusert energibruk oppnås gjennom redusert ventilasjon. For å minske denne risikoen har forskerne i prosjektet utarbeidet et risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus.

– Vi vil påpeke at datagrunnlaget for riving og nybygg er basert på en statistisk framgangsmåte, og resultatene for disse har relativt høy usikkerhet. Følsomhetsanalyser viser at konklusjonene likevel er robuste når det gjelder oppgradering som klimaeffektivt tiltak, sier Skaar.

Prosjektet har altså bidratt til å øke kunnskapen om klimafotavtrykket av oppgraderinger, men samtidig er det behov for mer kunnskap om klimafotavtrykket til nye eneboliger. Å redusere energibruk i eksisterende boliger gjennom tradisjonell ENØK har ikke vært en del av studien, men dette er også tiltak som vil kunne bidra til å redusere klimafotavtrykket.

Les mer: Energioppgradere eller bygge nytt? 

Fakta om OPPTRE:

• Forskningsprosjektet Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (OPPTRE) har som formål å foreslå et nivå for renovering av småhus i tre til nesten nullenergibygg (nZEB, nearly Zero Energy Buildings).

• OPPTRE er ledet av SINTEF Community med NTNU ved Fakultet for arkitektur og design som forskningspartner.

• Prosjektet er finansiert av EnergiX-programmet i Norges Forskningsråd og partnerne Systemhus, Mesterhus, Ratio Arkitekter, Hunton, VELUX, Isola, Flexit, Enova, Innlandet fylkeskommune og DiBK.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår