- GK opplever vekst og stabil drift i et mer krevende marked

 
- GK opplever vekst og stabil drift i et mer krevende markedBildet: Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen. Foto: Nicolas Tourrenc GK Gruppen
- I et mer krevende marked vinner vi både nybyggingsprosjekter og serviceavtaler som gir en sunn og balansert ordrereserve for konsernet, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen.

- Det er gledelig å se at aktiviteten opprettholdes og omsetningen øker i alle tre land, samtidig som underliggende drift er i gradvis bedring. GKs ordrereserve holder seg stabil, selv om det er regionale forskjeller i ordreinngang og til tross for at vi opplever at enkelte prosjekter utsettes. Mer krevende markedsforhold, særlig knyttet til boligbygging, treffer ulikt i våre geografier og markeder og det gjøres grep for å tilpasse organisasjonen og kapasiteten til et marked som ventes å bli krevende også i 2024, sier Lisø.

GK hadde totalt 1 423,7 MNOK i driftsinntekter i 3. kvartal 2023, en økning på 5 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2022. Akkumulert etter årets ni første måneder var driftsinntektene på 4 703,7 MNOK, mot 4 267,5 MNOK på samme tid i fjor (opp 10,2 prosent).

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal isolert var 23,9 MNOK, mot -43,3 MNOK i fjor. Underliggende drift var stabil i kvartalet og til tross for at økte materialkostnader og utviklings- og engangskostnader påvirker resultatet, ble resultat før skatt (EBT) 3,9 MNOK, mot -57,2 MNOK i 3. kvartal i fjor.

Samlet per 3. kvartal 2023 utgjorde EBITDA 43,7 MNOK (-18,1 MNOK), mens EBT endte på -14,4 MNOK, mot -63,2 MNOK per 3. kvartal 2022.

GK Norge

GKs norske virksomhet kan vise til en vekst på nesten 9 prosent per 3. kvartal 2023, med en omsetning på 3 164,7 MNOK, mot 2 907,3 MNOK etter 3. kvartal 2022.  

Akkumulert driftsresultat (EBITDA) ble 26,6 MNOK (-6,9 MOK), mens resultat før skatt (EBT) ble 14,4 MNOK, mot -27,4 MNOK etter 3. kvartal i 2022. Høy produksjon, produktivitet og sunn prosjektportefølje gir bedret lønnsomhet.

Ordrereserven er betydelig styrket sammenliknet med 3. kvartal 2022 med 3 488,5 MNOK sammenliknet med 2 053,4 MNOK, men det er regionale forskjeller som følge av usikkerhet og at økt konkurranse treffer ulikt i ulike regioner.

GK Sverige

GKs svenske virksomhet har en omsetningsvekst på mer enn 12 prosent per 3. kvartal 2023, med en omsetning på 1 115,5 MNOK, mot 993,4 MNOK etter 3. kvartal 2022.

Akkumulert resultat før skatt (EBT) ble -23,0 MNOK (-11,7 MNOK) per 3. kvartal 2023. Underliggende drift er i stadig bedring, og resultat justert for engangskostnader knyttet til restrukturering og organisasjonsutvikling viser en positiv utvikling, men preges av store regionale forskjeller.

GK Danmark

GKs danske virksomhet opprettholder produksjonsvolumet og forbedrer lønnsomheten. Akkumulert omsetning per 3. kvartal 2023 var på 443,2 MNOK, en økning på drøyt 15 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2022.

Driftsresultatet (EBITDA) etter 3. kvartal 2023 var 4,0 MNOK, mot 0,5 MNOK i 2022. Resultat før skatt var (EBT) 1,8 MNOK, mot -0,9 MNOK per 3. kvartal 2022, en resultatforbedring på 2,6 MNOK. 

Ordreinngangen i GK Danmark var god i kvartalet, og samlet ordrereserve per 30. september var på 184,1 MNOK.

Vinner nye kontrakter og oppdrag

- GK har i kvartalet vunnet flere stor prestisjeprosjekter i både Norge, Sverige og Danmark, et resultat av at vi prioriterer kunder og prosjekter som passer vår strategi og kompetanse, samt at vi har fullt fokus på effektiv prosjektgjennomføring og god risikostyring. Vi vinner også flere serviceavtaler og omfanget av vår servicevirksomhet øker i tråd med strategien om en balansert kundeportefølje, sier Lisø.

GK har Norges største fagmiljø for automasjon og byggautomasjonsvirksomheten kan vise til betydelig vekst og solide resultater i 2023. Dette kan i høy grad tilskrives det stadig økende fokus på smarte tekniske installasjoner som både gir energieffektiviseringsgevinster og gjør bygg til integrerte deler av energisystemet.

Bygninger spiller en viktig rolle i det grønne skiftet og GK er en pådriver både for samarbeid på tvers i verdikjeden, fornuftige rammevilkår, ombruk av materialer og komponenter samt forskning og pilotprosjekter. Innovasjon og utvikling av nye løsninger er viktig for å gjøre byggenæringen til en enda viktigere del av løsningen på veien mot lavutslippssamfunnet.

Skandinaviske arbeidsmiljødager

- Vi ser også at sykefraværet og turnover er nedadgående, noe som bidrar til økt produktivitet. Det jobbes systematisk med HMS, men vi er ikke fornøyde med vår egen skadestatistikk. En ulykke er alltid en for mye og det legges stor innsats i forebyggende arbeid. I oktober ble det gjennomført felles arbeidsmiljødager på tvers av landene hvor det ble satt særlig fokus på rapportering av uønskede hendelser, vernerunder og risikovurderinger. I GK skal vi jobbe sikkert, eller ikke i det hele tatt. Vårt mål er en HMS-kultur som er tydelig og som omsettes til handlinger slik at alle kommer trygt hjem fra arbeidsdagen, avslutter Lisø.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår