Intensivprogram skal endre hele byggenæringen

 
Intensivprogram skal endre hele byggenæringenBildet: Teknisk sjef Trond Even Fagerli i Norgips (t.v.) og produktsjef for VVS, Kjetil Løften i Pipelife.
Smart Innovation Norway har gitt grønt lys og omstillingsmotoren i Innovasjon Norge har bevilget penger til intensivprogrammet «ByggSammen.» Første case ut på nyåret er «Avfallsfrie byggeplasser.»

– ByggSammen er et modulbasert kursprogram, skreddersydd virksomheter innen bygge- og anleggsnæringen. Med det mål for øye å løse praktiske problemstillinger som hindrer digitaliseringen i den enkelte virksomhet og næringen som sådan. Opplegget er utarbeidet i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Smart Innovation Norway og BIM Verdi, og kan tilpasses nærmest hvilken som helst utfordring vi som næring måtte stå ovenfor, sier daglig leder Halvor Jensen i løsningsleverandøren NTI, som denne gangen arrangerer de tre samlingene programmet består av.

Aktører fra hele verdikjeden

Blant de som så langt har meldt seg på finner vi blant annet; Norgips, JM, A. Auli, Gausdal Landhandleri, Pipelife og Logiq.
Gjennom intensivprogrammet skal de deltagende denne gangen se på praktiske løsninger for å få slutt på den store produksjonen av avfall i næringen. Å kjøpe mer materialer enn man har behov for. Sortere det og til slutt betale for å bli kvitt det, er åpenbart en dårlig løsning for alle. Bare i 2019 ble det produsert to millioner tonn søppel på norske byggeplasser.

– Presis prefabrikasjon og «Avfallsfrie byggeplasser» er den eneste rasjonelle veien å gå. Å kaste kostbare ressurser er ikke bare idiotisk, det er direkte umoralsk. Vi må derfor bli enige om en moderne metodikk, en ny ansvarsfordeling og et langt tettere samarbeid. På tvers av fag, roller og aktører. Fokuset må vekk fra pris og den enkeltes jag etter marginer og over på hvordan vi gjennom en presis verdikjede kan bli mer lønnsomme og samfunnsnyttige, sammen, sier produktsjef for VVS Kjetil Løften i Pipelife.

Tre faktiske prosjekter allerede i gang

Det første prosjektet hvor Avfallsfrie byggeplasser har blitt testet ut er på det fjorten blokker store Landås-prosjektet i Asker. Hvor Betonmast, NTI, BA-Digital, Maxbo og Bergene Holm har deltatt.
Det andre prosjektet - hvor Pipelife i samarbeid med Chr. M. Vestrheim AS prøver ut sine ideer for prefabrikasjon og montering - er «BUS 2» for Helse Bergen. Et nytt barne- og ungdomssykehus som har vært under planlegging på Haukeland siden sent nittitall.
I tillegg gjennomfører JM og Norgips i disse dager et pilotprosjekt for ferdigtilpassede gipsplater på Bergerløkka i Asker. Målet er å kunne montere platene - inkludert ferdige hull for veggbokser til elektro og lignende - direkte uten nærmere tilpasning.

– Hensikten med piloten er å finne ut hva som er best for kundene, hva som er gjennomførbart for oss og hva som er mest hensiktsmessig med tanke på logistikk og byggeplass. Chr. M. Vestrheim AS er så heldige å ha Norges første «digitale rørlegger» i Christian Svendal. Å ha en som både kan fag og BIM, har vist seg å være ytterst verdifullt. Erfaringene fra denne piloten vil vi dele og diskutere på den første ByggSammen-samlingen, sier Løften.

Skal avdekke hverdagens «pes»

På den første samlingen av ByggSammen er målet å avdekke den respektive deltagers «pes» og hva dette bunner i. I tillegg vil det bli en konsis innføring i programmets innovasjons- og arbeidsmetodikk, og man vil skape en felles forståelse for visjon, mål og prioriterte tiltak. I de to neste samlingene vil man benytte det man her finner til å bli enig om en mer effektiv informasjonsflyt fra modell til bestilling. Fra produksjon, via transport og merking, til endelig montering. Alt basert på åpne standarder og et stødig fokus på økt lønnsomhet. For alle.

– Vi ser fram til å delta inn i dette intensivprogrammet og bidra med våre erfaringer for å skape en ressurseffektiv verdikjede. Vi er glade for at det etterhvert er mange flere aktører som også ønsker å spille med åpne kort, og som vil være med å bidra til ressurseffektiviseringen hvor fjerning av avfall er et viktig element. Om vi skal ha håp om framtidig lønnsomhet og suksess, er vi avhengige av at alle aktører - være seg konkurrenter, samarbeidspartnere eller kunder - jobber sammen for å løse næringens utfordringer, i felleskap. Vi vil derfor delta i sammenhenger som disse, uavhengig av hvilke andre som er med. Rett og slett fordi vi tror at det å dra mot samme mål vil gi resultater og skape gevinster for alle. Og fordi næringen er avhengig av standardisering for å effektivisere verdikjedene, sier avdelingsleder Bjørn Haug i entreprenør JM Norge AS.

Bunnlinja som teller

Teknisk sjef Trond Even Fagerli i Norgips er også av den oppfatning at deres rolle og forretningsmodeller må tilpasse seg en transparent og samhandlende næring. En næring som ikke krangler om smuler, men som sammen lager ei kake verdt å dele.

– Det er viktig at vi nå i felleskap kommer fram til arbeidsformer og prosesser som er allmenngyldige langs hele verdikjeden. Spesielt for oss som produsent er det avgjørende at vi blir enige om standarder og metodikk som er skalerbare, lar seg overføre og som ikke tilgodeser enkelte ledd av verdikjeden. Alle rollene forandrer seg drastisk med disse grepene. Den som ikke vil endre seg, vil nok neppe være med inn i fremtiden. For oss er det der viktig å være til stede ved det bordet der forandringene utformes og løsningene skisseres. Selv må vi gjøre store endringer i våre produksjonslinjer. Av den grunn er det viktig at vi jobber i takt med resten av næringen, tar ett skritt om gangen og sørger for at det enkelte skritt faktisk er økonomisk bærekraftig. Dette intensivprogrammet tror jeg kan hjelpe oss nettopp på den veien, avslutter Fagerli.

Fakta:

Hva er intensivprogrammet «ByggSammen»?

• ByggSammen er et modulbasert intensivprogramm for virksomheter i en eller annen gren av den mangesungne, norske bygge- og anleggsnæringen, ment å løse praktiske problemstillinger som i dag hindrer digitalisering i den enkelte virksomhet og i næringen som sådan.

• Programmet ledes av Fredrik Bjørntvedt med erfaring fra prosessledelse i innovasjon og strategi fra NRK, og Andre Mamelund fra system- og løsningsleverandøren Logiq AS.

• ByggSammen er godt egnet for små og mellomstore virksomheter i byggenæringen (fra 10-250 ansatte) som ønsker å forenkle måten de jobber på gjennom smart digitalisaering. Slik at de kan konsentrere seg om virksomhetens kjerneaktivitet.

• Din deltagelse i intensivprogrammet er delvis finansiert av Innovasjon Norges Oppstartsmotor, én liten egenandel og noen timers egeninnsats mellom de tre samlingene programmet består av. ByggSammen tilbys gjennom en uavhengig regional arrangør, et nettverk eller en organisasjon.
 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår