Jets Vacuum og Brødrene Dahl får innovasjonsstøtte

 
Jets Vacuum og Brødrene Dahl får innovasjonsstøtteFoto: Brødrene Dahl
Jets Vacuum vil dele kloakken i to. Brødrene Dahl skal gjenoppfinne seg selv som rørleggerens beste venn. Nå får de til sammen nesten 1,1 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

10 millioner kroner i støtte

Prosjektene til Jets Vacuum og Brødrene Dahl er to av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

Jets Vacuum: Verdiskaping i doskålen

Hver gang du spyler etter et dobesøk, blander etterlatenskapene dine seg med avfallsvann fra dusj og vask. Det er dårlig ressursbruk, mener Jets Vacuum. Toalettprodusenten fra Hareid tar nå initiativ til å utvikle et todelt kloakksystem, der svartvann og gråvann holdes separat. Gevinstene er mange. Mindre ressurser trengs til rensing når gråvannet sluses ut og gjenbrukes til for eksempel vanning, bilvask og toalettspyling. Næringsstoffer fra svartvannet kan på sin side gjenbrukes i landbruket.

Sammen med Minoko Design skal Jets Vacuum nå utarbeide et systemkart som gir oversikt over vann- og avløpsstrukturene, identifiserer behov og viser hvilke løsninger som kan være aktuelle. Prosjektet skal trekke på kompetanse fra avløpsetat, renseanlegg, forskningsmiljøer og byggentreprenører. Juryen er begeistret for hvordan prosjektet bruker designkompetanse for å få dybdekunnskap om et tema som har høy samfunnsverdi.

Foto: Jets Vacuum

«Det innsiktsbaserte arbeidet kan i seg selv revolusjonere hvordan vi tenker og designer avløpssystemer i Norge i fremtiden. Dette er et helhetlig bærekraftig prosjekt, både miljømessig og økonomisk, til beste for både bedriften og samfunnet som helhet,» står det i juryuttalelsen.

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

Brødrene Dahl: Innovasjon i rør

Nye aktører og leveransemodeller truer etablerte aktører i vann- og avløpsbransjen. Nå skal Brødrene Dahl bruke designmetodikk for å utvikle nye og innovative løsninger til sine kunder. Visjonen til Brødrene Dahl er å gjøre kundenes hverdag enklere. Men hva trenger egentlig dagens kunder? Dette ønsker VVS-giganten å finne ut av, og de får hjelp fra Sprint Consulting. En arbeidsgruppe bestående av designere og representanter fra ulike deler av Brødrene Dahl går nå i gang med prosjektet. De skal bruke designmetodikk for å samle inn og analysere innsikt fra intervjuer, observasjoner, eksperimenter og workshoper. Dette skal omsettes i kundereiser, prototyper og idéer til mulige løsninger.

Juryen påpeker at VVS-bransjen kan bli bedre på å ta hensyn til sluttkundenes behov, og at lærings- og overføringspotensialet i dette prosjektet derfor er ekstra stort.

«Brødrene Dahl anerkjenner behovet for nyskaping og ønsker å inkorporere designmetodikk i sin innovasjonsstrategi. De har lagt en sterk plan for brukerinvolvering, fra dybdeintervjuer til opprettelse av brukerpanel, noe som er avgjørende for designdrevet innovasjon. Med støtte fra DIP kan selskapet maksimere sin finansielle styrke for å utforske innovative forretningsmodeller og tjenester,» står det i juryuttalelsen.

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår