NRVA søker ITB-koordinator

 
NRVA søker ITB-koordinatorIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Nedre Romerike vann- og avløpsselskap (NRVA) søker ITB-koordinator til nytt biogassanlegg i Lillestrøm kommune.

Av Bjørn Laberg

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) bygger regionalt biogassanlegg for
behandling av avvannet avløpslam på Krogstad Miljøpark. Anlegget er plassert i nærheten av FV. 170 i Lillestrøm kommune, om lag 20 km fra NRVAs renseanlegg i Strømmen. Anlegget skal ved siden av håndteringen av avvannet slam fra NRVAs eget renseanlegg også motta slam fra flere
andre renseanlegg i østlandsregionen. 

Forberedende grunnarbeider for byggetomten ble ferdigstilt mai 2022. Bygg- og grunnarbeider startet opp sin aktivitet sensommer 2022. Teknisk montasje for elektro og VVS har planlagt oppstart Q4 2023, og øvrige maskin-/prosessteknisk montasje i Q1 2024.

Litt fra konkurransegrunnlaget:

Denne anskaffelsen gjelder bemanning av byggherres prosjektorganisasjon med ITB-koordinator for utførelse og idriftsettelse ved det nye biogassanlegget. I denne anskaffelsen er oppdragsgiver ute etter en person med erfaringsbakgrunn innenfor større næring- og industribygg, og med fordel inneha god tverrfaglig og teknisk forståelse.

Prosessanlegget vil ha egen styringsstrategi, og det vil være tilknyttet fagspesialister for slambehandling og biogassproduksjonen som vil ha det overordnede ansvaret for innkjøringen av prosesstrinnene. ITB-koordinator vil ha ansvaret for de bygningstekniske delsystemene, men det vil likevel være grensesnitt/ integrasjon mellom de bygningstekniske delsystemene og slambehandlingsprosessene som krever koordinering.

ITB-koordinator vil på vegne av byggherre blant annet ha ansvar for å:

• Opprette, kvalitetssikre og gjennomføre en sluttfaseplan for prosjektet som ivaretar funksjonsmålene satt av byggherre.

• Planlegge og gjennomføre integrerte tester (mye knyttet til brann- og rømning, opp mot adgangskontroll, heiser, brannspjeld i ventilasjonsanlegg osv.)

• Systematikk/strategi for drift- og vedlikehold – system for FDV og forebyggende vedlikehold

• Planlegge og lede opplæring for driftsorganisasjonen.

• Pådriver for innsamling av og utarbeidelse av FDV dokumentasjon og «Som-bygget»- dokumentasjon

• Kontrollere funksjonaliteten av de tekniske anleggene og bidra til å optimalisere funksjoner og energibruk.

• Bistå i opprettelsen og gjennomføringen av detaljerte fremdriftsplaner for sluttfasen av prosjektet.

• Bistå byggherre i oppfølging av endringer og andre krav fra tekniske entreprenører relatert sluttfaseaktiviteter.

• Følge opp tverrfaglig koordinering og fremdrift i sluttfasen.

Oppdragsgiver: Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA)

Tilbudsfrist: 2. oktober 2023

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår