Oppfordret til å tenke nytt

 
Oppfordret til å tenke nyttTo innovatører som håper norske kommuner kan rive ned sine brannmurer og selv komme opp med innovative løsninger i egen hverdag. Sivilingeniør Christen Ræstad i Vannklyngen til venstre og prosjektansvarlig for utbygging i Glitrevannverket IKS, Mårten Kyte, til høyre. (Foto: Odd Borgestrand).
NORSK VANN FAGTREFF: - Innovasjon i hverdagen handler om å gjøre tingene litt bedre og litt smartere hver eneste dag. Norsk vannbransje kan ikke bruke beregnede investeringer for de neste 20 årene, på 280 milliarder kroner, uten å skape næringsvekst.

Av Odd Borgestrand

Det mente sivilingeniør Christen Ræstad i Vannklyngen og prosjektansvarlig for utbygging i Glitrevannverket IKS, Mårten Kyte. De oppmuntret deltakerne under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen denne uka til å våge å tenke nytt, selv om faren for å mislykkes alltid er tilstede. De understreket at det faktisk er lov å gjøre feil også i offentlig sektor.

-Norsk vannbransje kan ikke bruke beregnede investeringer for de neste 20 årene på 280 milliarder kroner uten å skape næringsvekst. Dansk vannbransje eksporterer for 26 milliarder kroner hvert år, mens Norge står på stedet hvil med en eksport på om lag èn milliard kroner. Det er ingen grunn til at det skal være slik, men da må alle løfte i flokk, mente Christen Ræstad.

-Vi har stor påvirkningskraft 

i de små tingene i hverdagen. Vi må våge å spørre om jobben kan gjøres smartere, med færre arbeidstimer og på nye måter. Mange tenker store tanker og store prosjekter når ordet «Innovasjon» er tema, men det er viktig å se ut over eget fagområde og hente inspirasjon og løsninger også fra andre etater og organisasjoner. Helsesektoren har et eget program som de kaller medarbeiderdrevet innovasjon, og det handler nettopp om de små forbedringene i hverdagen, fortalte Mårten Kyte, som på vegne av de ni kommunene i Godt Vann Drammensregionen ønsker å være den krevende kunden som etterspør og bruker gode løsninger.

Medarbeiderdrevet innovasjon

-Innovasjon og effektivisering er i de fleste tilfeller to sider av samme sak. Innovasjon skal ikke være noe skummelt, men være en del av ledelse og daglig drift i selskaper og organisasjoner.

Norske kommuner er ikke primæraktøren for innovasjon, men erfaringen tilsier at mange kommuner har bygget brannmurer mot innovasjon. Vi har forventet at det er andre aktører som skal drive innovasjon, mente de to foredragsholderne.

-Selvkostsystemet er et godt finansieringssystem, men det gir minimal belønning for jobbe smartere. De som stikker seg fram kan enten bli utsatt for granskning og straff dersom de «tråkker utenfor».

Foreningen Akademikernes leder, Kari Sollien, tror ansatte i offentlig sektor frykter at innovasjon skal gå skeis. Da blir medarbeidere hengt ut både i kommunestyret og i sosiale medier.

-Alle har vi våre oppgaver, men innovasjon er ikke noe man skal lure inn fra sidelinjen, understreket Christen Ræstad.

-Det er helt avgjørende at vi setter av tid til innovative løsninger. Det kan ikke bli noe vi jobber med når alle andre oppdrag er utført, mente Mårten Kyte, som har lang fartstid som teknisk sjef i Xylem Water Solutions Norge, før han kom til Glitrevannverket.

-Det er viktig at vi river ned skillelinjene og prinsippforskjellen mellom privat og offentlig sektor i spørsmål om hvem som skal drive med innovasjon. Her er det murer som må fjernes, understreket de to i sitt foredrag.

Den krevende kunden

-Det er viktig å konkretisere funksjonskrav og rammer. Det er viktig å overlate til aktører i markedet å konkurrere om løsningene med stor romslighet for innovasjon og kreativitet.

Leverandørene må konkurrere om de smarteste metodene og det beste og mest effektive produktet.

Et eksempel er Oslo kommunes initiativ til NoDig Challenge. Dette har kostet noen millioner, men det har også ført til stolthet og positive ringvirkninger i hele Oslo VAV, mente Ræstad.

I Leverandørutviklingsprogrammet,

der NHO, KS, Innovasjon Norge, Difi og Forskningsrådet., er sentrale aktører, handler det om å løfte fram offentlige anskaffelser. Innovative anskaffelser har et stort potensial som strategisk virkemiddel når samfunnsutfordringer skal løses. Programmet ønsker å bidra til at anskaffelsene ikke forblir spennende enkeltprosjekter eller piloter, men skaleres og spres. Gjennom å samle initiativ til felles prosesser skal programmet arbeid bidra til raskere utvikling og innovasjon på områder der flere offentlige virksomheter deler samme behov, og dette skal være et felles innovasjonsløft.

Også en monopolvirksomhet bør oppføre seg som om den har en smart og effektiv konkurrent.

Innovasjon handler om holdninger og ledelse, mener Mårten Kyte. Granavolderklæringen til den nye norske regjeringen setter også fokus på innovasjon og effektivisering i norsk vannbransje. Det er nye og spennende signaler fra politiske myndigheter, mente de to innovatørene på Gardermoen.

-Innovasjon i hverdagen

handler om samarbeid mellom kolleger. De fleste av oss liker å bli sett og verdsatt for det arbeidet vi utfører. Derfor er det viktig at de nye ideene som dukker opp blir tatt på alvor og forvaltet videre på en god måte. Også i offentlig sektor ligger det læring i å gjøre feil, og det er lov å feile. Da er det viktig å dele også disse erfaringene og ikke gjemme dem unna, mente Mårten Kyte.

Innovasjon i hverdagen er et felles ansvar, mente de to, og stilte direkte spørsmål om hva slags medarbeider den enkelte ønsker å være, og hvilken leder de ønsker å være. Neste sentrale spørsmål var da hvilke muligheter den enkelte hadde til å realisere sine visjoner i egen etat eller på egen arbeidsplass. Dette handler ikke om teknologi, men om holdninger blant annet til, effektivisering, forenkling, næringsvekst og eksport.

-Du har større handlefrihet enn du tror. Endringene i Forsyningsforskriften i 2017 åpner for en rekke muligheter til kontakt med spennende aktører, blant annet gjennom dialogkonferanser og innovative anskaffelser. Som «krevende kunde» kan det offentlige gjennom sine innkjøp stimulere til innovasjon og utvikling av nye fremtidsrettede løsninger, for eksempel miljøteknologi eller velferdsteknologi.

-Dette er ikke skummelt. Det er faktisk lovlig og også i det offentlige blir initiativ verdsatt, konkluderte Ræstad og Kyte.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår