- Politikere må stå til ansvar

 
- Politikere må stå til ansvarBildet: - Politikerne vil ikke ha en ny vannverkssak på Nedre Romerike. Det politikerne glemmer er at dette er en mistillit både til dem selv og til oss som nå er i ledelsen i NRV/NRA., sier Thomes Trømborg. Foto: Odd Borgestrand
Det er gått 15 år siden den store vannverksskandalen på Nedre Romerike. Nå tar daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRV/NRA), Thomes Trømborg, bladet fra munnen.

Av Odd Borgestrand

I «Rørbloggen», et faglig forum for vannbransjen initiert av Hallingplast AS, og med en rekke eksterne fagfolk som leverandører, går Trømborg hardt ut mot lokalpolitikerne på Nedre Romerike. Han bekrefter overfor VVS aktuelt at han ofte blir møtt med den mye omtalte vannverkssaken når politikerne ikke ønsker å diskutere verken organisasjon eller framtidig investeringsnivå. 
- Politikerne vil ikke ha en ny vannverkssak på Nedre Romerike. Det politikerne glemmer er at dette er en mistillit både til dem selv og til oss som nå er i ledelsen i NRV/NRA. Det er helt nye personer som nå leder organisasjonene. Vannverkssaken var kort fortalt et underslag og svindel, mens infrastrukturen som ble bygget i denne perioden var framtidsrettet og god, sier Thomes Trømborg.

Blander kortene

- Det er nettopp den gode infrastrukturen vi nå har nytt godt av i mange år. Dermed blander politikerne kortene, og de er lite profesjonelle i sin holdning. De ser ikke det totale bildet, og uttaler seg ut fra manglende forutsetninger. Det er 15 år siden vannverksskandalen på Romerike, og nå må vi bli ferdig med dette, mener han.
- Som daglig leder i NRV/NRA er jeg er opptatt av å gjøre en best mulig jobb for vår region og for samfunnet i framtida. Vi har et viktig samfunnsoppdrag og vi har en klar strategi for hvordan vi skal løse dette oppdraget. Dersom våre eiere velger en annen løsning enn det vi som fagpersoner foreslår så er de i sin fulle rett. Men da må de også ta konsekvensene av sine beslutninger. Det vil vi bli svært klare på, skriver Thomes Trømborg i sin blogg, som VVS aktuelt har fått tillatelse til å gjengi.

Ingen kommentar fra politisk ledelse

Ordfører i Nittedal kommune, Hilde Thorkildsen, er leder i representantskapet for Nedre Romerike Vannverk IKS, og dermed øverste politiske leder for selskapet. VVS aktuelt har gjort to henvendelser til henne der vi har bedt henne kommentere utsagnene fra Thomes Trømborg som spesielt går på politikernes manglende evne og vilje til å diskutere organisasjonsform eller framtidig investeringsnivå. Hilde Thorkildsen har så langt unnlatt å svare på våre skriftlige henvendelser. 


 
Bildet: - For å bedre statusen til drikkevannet i Norge må det først og fremst jobbes målrettet med oppgradering av distribusjonssystemet, mener Thomes Trømborg i NRV/NRA. Illustrasjonsfoto.

Milliardinvesteringer

I hovedplanene for vann og avløp i perioden 2018 til 2033 legges det opp til investeringer på nærmere fire milliarder kroner i NRV/NRA.  
- Våre politikere ser på dette som et skremmende stort tall. Vi ser på fire milliarder fordelt på 16 år og fordelt på hver enkelt innbygger i vår region. Summen pr innbygger er på ingen måte avskrekkende, selv om totalsummen kan virke avskrekkende. På dette området må vi som jobber med dette hver dag bli mye bedre til å formidle vårt budskap og forklare hvorfor investeringene er nødvendig. Så er det samtidig et paradoks at til tross for fire milliarders investering vil vann og avløp fortsatt være betydelig rimeligere for en husholdning enn kostnadene til bredbånd og mobil, skriver Trømborg videre. 

Må komme i gang

Det er Statistisk Sentralbyrå som har beregnet snittalderen på de kommunale vannledningene i Norge, og det er til dels skremmende lesning. Vannledningene i Oslo er landets eldste med en snittalder på 59 år, mens det i resten av landet er en snittalder på 33 år, fortsetter Trømborg. 
- Vi trenger mer oppmerksomhet rundt konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet i vannbransjen. Både vi og en rekke andre selskaper og kommuner har hatt et for lite fokus på vedlikehold fordi fokuset har dreid seg om økonomi og ikke hva investeringene betyr for sikkerhet. Vi vet at store deler av norsk ledningsnett er fra 1970-tallet og andre deler av infrastrukturen er fra samme tidsperiode. Dette var en periode med til dels dårlige materialer. Det betyr at vi må komme i gang med vedlikeholdet.

Kommunalt system og offentlig fattigdom

- En av de store utfordringene er at norsk vannbransje er en del av et kommunalt system som ikke er så opptatt av vedlikehold. Vi kjenner alle til uttrykket «offentlig fattigdom», og alle vet at det er dyrt å være fattig. Mangel på vedlikehold blir veldig dyrt for vår bransje. Forebyggende vedlikehold er noe av det billigste vi kan gjøre. Selv om vann og avløp er basert på selvkostprinsippet tror de aller fleste kommunepolitikere at vann og avløp finansieres over skatteseddelen. Derfor er politikere opptatt av å ha lavest mulige gebyrer på vann og avløp, hevder Trømborg videre.
Thomes Trømborg mener Huseiernes Landsforbund har gjort en god jobb med å rette fokus på kombinasjonen av vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt når de har synliggjort hvilke kommuner som er gode eller dårlige å bo i. 

Større enheter i vannbransjen 

- Forbundet tar imidlertid ikke hensyn til hvilken tjeneste innbyggerne faktisk får for en lav pris. Derfor mener jeg det er viktig at vi kan etablere større enheter innen norsk vannbransje der vi kan utnytte ressursene på en helt annen måte enn i dag. Det betyr nødvendigvis ikke at vi går opp i kostnadsbildet, men at vi kan utnytte hver krone bedre enn i dag. Det betyr at vi må ha en strukturendring. Vi kan ikke styre ut fra kommunegrenser, og med små faglige enheter som gjør sitt beste ut fra sine begrensede forutsetninger. Klarer vi å løfte frem vårt fag vil vannbransjen bli mer synlig i det offentlige rom. Det betyr at vi må bli langt bedre på kommunikasjon. Vann og avløp er langt mer enn rør og produksjon av rent og godt vann. Det er også formidling av våre produkter og tjenester. I norsk sammenheng vil jeg trekke fram Oslo, Bergen, Trondheim og Drammensregionen når det gjelder ekstern kommunikasjon. Resten av landet er nærmest tilbakestående på dette området, mener Trømborg.

Askøy-saken må holdes varm

- Det har aldri vært noe politisk insitament å gjøre noe med vann- og avløpstjenestene. Den beste, -og dårligste, reklamen vi har fått de siste årene er nettopp Askøy-saken. Det er først nå politikerne har våknet, men jeg frykter at Askøy blir glemt i løpet av et par-tre år. Vi som bransje må faktisk holde denne saken varm. I tillegg til Askøy-saken trenger vi et mega ledningsbrudd på en motorvei eller lignende. En hendelse som stopper innfarten til Oslo eller Gardermoen og som gjør at hele samfunnsmaskineriet stopper opp. Dette for å synliggjøre den faktiske konsekvensen av ledningsnettets alder, samfunnsutvikling og utsatt vedlikehold. Utfordringen er jo at vi som bransje vil gjøre vårt aller ytterste for å utbedre bruddet og dermed begrense skadene så raskt som mulig. Det er jo vår plikt, men samtidig vil vi dempe effekten av bruddet. Tenk deg at vi bare hadde sittet på gjerdet og latt vannet flomme ut og akseptert at alt stoppet opp. Da hadde vi blitt lagt merke til. Vi ville nok blitt et offer med kraftige beskyldninger om inkompetanse.

Viktig med god vann-beredskap

Thomes Trømborg tar også for seg jordraset i Nittedal, som fikk store konsekvenser for hundrevis av innbyggere.Her oppsto det brudd på hovedvannledningen. 
- Vi i NRV oppdaget dette umiddelbart og orienterte teknisk etat og ordfører i kommunen. Utfordringen i de aller fleste kommuner i Norge er at de har et beredskapssystem der de setter stab og løser krisen det første døgnet. Etter ett døgn eller to er hele staben utslitt, fordi kommunene er organisert ut fra drift og ikke ut fra hendelser som pågår over tid. Der er vi i NRV, som et interkommunalt selskap, mer robuste ved at vi har en helt annen fleksibilitet enn den enkelte kommune. Med en totalmodell, der vi eksempelvis kunne hatt hele Romerike som ansvarsområde, ville vi hatt ressurser til å drifte alt av vann og avløp uten en stor ekstra belastning på den enkelte ansatte i forbindelse med uønskede hendelser.
- Jeg vil understreke at Nittedal kommune gjorde en god jobb ut fra sine forutsetninger, og kommunens innbyggere var godt fornøyd, men det er en erkjennelse at kommunen alene ikke har den fleksibilitet vi som et stort interkommunalt vannverk kan stille opp med, både bemanningsmessig og kompetansemessig, hevder Trømborg. 
Heller ikke på dette punktet har VVS aktuelt lykkes i å få en kommentar fra leder av representantskapet for NRV, som også er ordfører nettopp i Nittedal.

Tør politikerne å la være?

Thomes Trømborg opplyser at det på Nedre Romerike er utarbeidet en hovedplan som går over 16-års periode. Den gjeldende planen går fram til 2033. 
- Dette er viktig for å foreta nødvendige investeringer på et riktig tidspunkt for å holde kostnadsbildet på et fornuftig nivå. Forutsigbarhet er viktig for våre eierkommuner. Riktige investeringer på riktig tidspunkt er et samfunnsøkonomisk viktig grep. Derfor forventer jeg at kommunepolitikere også er seg bevisst på at det kommer en periode etter at de selv går ut av politikken. Hvordan tør en politiker å la være å ta de riktige investeringene til rett tid når de om 10 år kanskje må betale dobbelt så mye i avgifter fordi de gjorde feil prioriteringer? 
. Det er viktig å videreføre generasjonsprinsippet. Det innebærer at vi overtok en infrastruktur fra foreldregenerasjonen som vi vedlikeholder og reinvester slik at kommende generasjoner overtar en infrastruktur på lik linje med hva vi overtok.

Hele blogginnlegget kan du lese på Hallingplast sine hjemmesider, under «Rørbloggen» 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår