Revidert avløpsdirektiv øker behovet for rørfornying

 
Revidert avløpsdirektiv øker behovet for rørfornyingBildet: Strømperenovering av avløpsrør kan gjøres helt uten å grave, og lekkasjer fra vannledninger kan i mange tilfeller også løses med rørfornying. Foto: Olimb Rørfornying AS
Revideringen av EUs avløpsdirektiv stiller strengere krav til avløpsrensing i Norge. Fremmedvann overbelaster renseanleggene og fører til økte utslipp, og med rørfornying kan fremmedvannet på ledningsnettet reduseres.

EUs avløpsdirektiv er under revidering, og det vil stille strengere krav til avløpsrensingen i norske kommuner. Fremmedvann fører til store kapasitetsproblemer på ledningsnettet og økt belastning for avløpsrenseanleggene – disse er ikke dimensjonert for å håndtere de økte vannmengdene, og det urensede avløpsvannet kan slippe ut og forurense drikkevann, grunn og resipienter.

Dårlige rør øker mengden fremmedvann

Sprekker og brudd på vann- og avløpsrør gjør at lekkasjer, overvann og andre kilder til fremmedvann kan trenge inn på avløpsnettet og gi høyere risiko for forurensing. Dårlige vann- og avløpsrør kan også føre til at fremmedvann forurenser drikkevannsforsyningen, med påfølgende fare for liv og helse.

Oppgradering av renseanlegg er kostbart

- Å oppgradere renseanleggene på grunn av fremmedvann er både unødvendig og dyrt. Investeringen norske kommuner må gjøre for at renseanleggene skal oppfylle de nye kravene vil øke vann- og avløpsgebyrene betraktelig, noe som i disse tider vil merkes ekstra godt for den jevne innbygger. Det bør derfor gjøres utbedringer på ledningsnettet – og det haster – men å grave opp og bytte rørene er kostbart, tidkrevende og ikke særlig bra for miljøet, skriver Olimb Rørfornying AS i en pressemelding.

Enormt vedlikeholdsetterslep

I Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen er det definert at andelen fremmedvann som sendes til renseanleggene skal reduseres med 30 % innen 2030, og at vann- og avløpsledningsnettet skal ha en gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt på henholdsvis 1,2 % og 1,0 % frem til 2040.
Landsgjennomsnittet for fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger ligger på rundt 0,7 % de tre siste årene. Med denne fornyelsestakten vil det ta rundt 150 år å fornye hele ledningsnettet, og i mellomtiden vil fremmedvann fortsette å presse renseanleggene.

Rørfornying setter fart på ledningsfornyelsen

- Den gode nyheten er at rørfornying kan utføres raskere, enklere og rimeligere enn full oppgraving og rørbytte. Rørfornying er også bedre for miljøet – med rørfornying blir den eksisterende ledningen benyttet som forskaling, uten behov for å grave opp og kjøre bort masser fra grøften. Med rørfornying får de eksisterende ledningene samme levetid og tetthet som et nytt rør. Dette gir mindre fremmedvann som lekker inn og ut på rørene – og da reduseres også behovet for å oppgradere avløpsrenseanleggene, skriver Olimb Rørfornying videre i pressemeldingen.

Gravefri rehabilitering av rør og kummer

Strømperenovering av avløpsrør kan gjøres helt uten å grave, og lekkasjer fra vannledninger kan i mange tilfeller også løses med rørfornying. Med metoden tettilsluttet rør må det kun graves opp ved anboringene, men det gir likevel vesentlig kortere gjennomføringstid enn full oppgraving og rørbytte. Kummene er også et kritisk punkt for å forhindre inn- og utlekking av fremmedvann, og med rørfornying finnes det også gode løsninger for å rehabilitere kummer gravefritt.

Foto: Olimb Rørfornying

Olimb Rørfornying AS har spesialisert seg på å fornye vann- og avløpsrør med minimal inngripen i grunn og bygg. I stedet for å grave opp eller rive ut gamle rør og montere nye, rehabiliterer man rørene på innsiden av det eksisterende rørnettet. Dette gir kortere installasjonstid og mindre belastning for folk, miljø og infrastruktur. Selskapet er den største og eldste aktøren innen rørfornying i Norge. Olimb Rørfornyings danske eier, Per Aarsleff Holding AS, er bransjeledende i Europa. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår