- Rørfornying reduserer klimagassutslipp og avfallsmengde fra bygg

 
- Rørfornying reduserer klimagassutslipp og avfallsmengde fra byggBildet: Frode Berntzen, salgs- og markedssjef i Olimb Rørfornying, borettslag / bygg. Foto: Odd Borgestrand
BRANSJEKOMMENTAR: - Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse har store fordeler – det har også gjenbruk av eksisterende rør. Med rørfornying kan innvendige avløpsrør få minst femti nye leveår med minimale inngrep i bygget.

Av Frode Berntzen,
salgs- og markedssjef i Olimb Rørfornying, borettslag / bygg

Stadig flere ser fordelene og gevinstene ved å bevare og rehabilitere eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge helt nytt. Bygg- og anleggsbransjen i Norge står for rundt 15% av totale klimagassutslipp fra norsk økonomisk aktivitet, og samtidig er Norge ett av få land som ikke når målene om 70 % materialgjenvinning i EUs rammedirektiv for avfall.

SINTEFs rapport Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer viser at ombruk av byggevarer kan bidra til å redusere avfallsmengden og utslippene i den norske bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Rørfornying er ombruk i praksis

1. juli 2022 kom det nye regler i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) for ombruk av byggematerialer i byggeprosesser, med mål om å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg. En av barrierene for ombruk av byggematerialer har vært de strenge kravene til dokumentasjon av brukte byggevarer.

Med rørfornying blir byggematerialer i praksis gjenbrukt – i stedet for å rive ut de eksisterende rørene og gjenvinne disse, blir rørene gjenbrukt der de er som «forskaling» for strømpen vi installerer. Slik bidrar rørfornying til å redusere de totale klimagassutslippene og avfallsmengdene fra bygg.

LES OGSÅ: Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis 

Rehabilitering er best for klimaet

I 2020 konkluderte SINTEF etter livsløpsanalyser av 120 byggeprosjekter at Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg for å nå klimamålene.

SINTEFs analyser viser at selv om klimagassutslippene fra materialer i nybyggprosjekter er betydelig redusert, så klarer rehabiliteringsprosjekter å holde utslippene enda lavere. Først og fremst fordi materialene som blir gjenbrukt i stor grad er de som representerer høye utslipp, som betong og stål.

Bevare og gjenbruke rør i bygninger

I Olimb Rørfornying er vi involvert mange i prosjekter som gjelder gamle rør i bygg og borettslag. Når spørsmålet står mellom totalrenovering eller rørfornying (rehabilitering) er det i praksis et valg mellom å rive ned og bygge opp nytt for å skifte alle rør – eller bevare og gjenbruke de eksisterende rørene.

Det er avløpsrørene som får den store slitasjen og som først må gjøres noe med. Vannrørene innvendig i bygninger slites nesten ikke. Tester som er gjort i eldre borettslag med eldre avløpsrør og vannrør (trykkvann) har vist at vannrørene fungerer utmerket og vil holde i minst hundre år til, kanskje opp mot to hundre (Kiwa Teknologiske Institutt kan bistå med tester av vannledninger). Avløpsrørene derimot har en maksimal levetid på rundt 50 år.

LES OGSÅ: Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt  

Bunnledning

Bildet: Forskning viser at vannrør har vesentlig lengre levetid enn avløpsrør. Med rørfornying kan de gamle avløpsrørene gjenbrukes i stedet for å rives. Foto: Adobe Stock

Store gjenbruksgevinster i borettslag

Vi mener det er viktig å gjenbruke avløpsrørene når det er mulig, både av hensyn til økonomi og miljø. Hvis avløpsnettet er den eneste «lidelsen» i en bygningskropp som ellers fungerer godt, ser vi ingen grunn til å gjøre operasjonene større enn nødvendig for å behandle problemet.

I de fleste borettslag ser vi også at beboere på eget initiativ har pusset opp badene sine, og da blir det meningsløst å rive nye bad for å skifte rør som kan rehabiliteres. Om badene uansett skal totalrenoveres kan rørbytte være et alternativ, men dere bør først vurdere om oppussing er strengt nødvendig, da det skaper store avfallsmengder og ofte er svært kostbart.

LES OGSÅ: Rørfornye eller skifte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

Rørfornying gir store besparelser

Med rørfornying kan innvendige avløpsrør få minst femti nye leveår med minimale inngrep i bygget. Å totalrenovere er et helt annet prosjekt, både i pris og praktisk gjennomføring. Normalt vil beboerne være nødt til å flytte ut i lengre perioder under en totalrenovering, mens det i de fleste tilfeller er fullt mulig å bo i leilighetene mens arbeidet med rørfornying pågår.

De store kostnadene ved å renovere alle bad og våtrom i borettslaget vil dessuten slå kraftig ut på fellesgjeld og økonomien til hver enkelt beboer. Mange millioner kan skille mellom rørfornying og totalrenovering, slik tilfellet var blant annet for Fredly Borettslag i Trondheim.

Full aktivitet

I hvilken grad våre kunder tenker på trender og klima og når de trenger vår hjelp til å fikse dårlige avløpsrør, er vi usikre på. Vi kan nok bli enda flinkere på å fortelle at rehabilitering er et tidsriktig og miljøvennlig valg, men til syvende og sist handler det nok mest om å få løst et problem for kundene. Og det gjør vi så absolutt! Vi har 15 til 17 rørfornyingsprosjekter i borettslag og sameier gående rundt om i landet til enhver tid, og flere store prosjekter er på trappene.

Utsiktene for mer rehabilitering av rør i bygg synes å være gode. Med trendene og forskerne på vår side ser vi ekstra lyst (og grønt) på det.

LES OGSÅ: Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering?

 
comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår