Samarbeid er nøkkelen i krisesituasjoner

 
Samarbeid er nøkkelen i krisesituasjonerDet er viktig å innlede et bredt samarbeid når det oppstår alvorlige hendelser innen vannforsyningen, mente fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Vestland, Haavard Stensvand. (Illustrasjonsfoto: Odd Borgestrand)
VANNDAGENE PÅ VESTLANDET 2020: - Enhver krise vil påkalle et behov for samarbeid på tvers av etater og over kommunegrensene. Det er alltid en fare for å bli nærsynt når kriser oppstår.

Av Odd Borgestrand

Det mente fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Vestland, Haavard Stensvand, som under den digitale utgaven av Vanndagene på Vestlandet fikk i oppgave å komme med både råd og erfaringer i forbindelse med epidemier og pandemier knyttet til vannbransjen.

- Risiko og sårbarhetsanalyse er viktig, og fylkesmannens rolle er blitt enda tydeligere med tanke på beredskap også i fredstid. Vårt oppdrag er blant annet å ivareta sikkerheten når det gjelder vann og avløp. Det viktigste arbeidet med tanke på vannforsyning er det generelle beredskapsarbeidet, som vi er satt til å overvåke. Det er viktig at kommunene har gode system på samfunnsberedskap, der vannforsyning er en svært viktig del. Evnen til å levere  trygt drikkevann er kritisk fordi tilgang til vann er en grunnleggende fysiologisk forutsetning for alt liv. Svikt i vannforsyningen får store konsekvenser for en rekke andre samfunnsfunksjoner, understreket Stensvand.

- Enhver krise vil påkalle et behov for samarbeid på tvers av etater og over kommunegrensene. Det er alltid en fare for å bli nærsynt når kriser oppstår, mente Stensvand. Beredskapssystemet for vannforsyningen må derfor integreres som en del av det totale beredskapssystemet både lokalt og regionalt. Vannforsyningen kan ikke leve sitt eget liv, men være en del av det totale puslespillet. Det gjelder også under dagens pandemi. Det er viktig at vi har et felles system for hvordan kommunen driver god varsling og har et oppegående kriseberedskapssystem, understreket Stensvand videre.

Fylkesmannen hadde nær dialog med Askøy etter krisa der 2000 personer ble syke, 76 personer innlagt på sykehus og to personer døde etter utbrudd av bakterien Campylobacter som oppsto i drikkevannet i Kleppe høydebasseng i juni 2019. Innledningsvis oppstår det en «kaosfase» når alvorlige hendelser inntreffer.

- Det kunne vært en fordel å få på plass bedre struktur og ta i bruk planverk og rutiner enda tidligere enn det som var tilfellet på Askøy, mente fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Vestland. Det er stort behov for informasjon. Dette er ressurskrevende, og det kunne vært mobilisert flere interne ressurser til kommunikasjonsarbeidet, og dessuten mer samordning på regionalt nivå. Egne ressurser strekker ofte ikke til, og derfor er samhandling med eksterne ressurser viktig. Det gjelder eksempelvis å ta rask kontakt med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, slik vi ser i dagens pandemi. Det bør være en lav terskel for å be om ekstern bistand, slik Bergen kommune har bedt om i dagens Corona-situasjon, sa Haavard Stensvand i sitt foredrag.

Han mente det også er viktig å planlegge med nok ressurser i kommunen til også å ta imot ekstern bistand.

- Ei lokal krise kan raskt bli en regional eller nasjonal krise, og det er lav terskel for når nasjonale myndigheter forventer informasjon. Det er et læringspunkt i den interne evalueringa i kommunen at det kunne vært bedre kontakt opp mot Helse Bergen og mot Fylkesmannen i tidlig fase. Innen vannforsyning handler det ofte om omdømme og tap av tillit til leveransene. Tillit til myndighetene er viktig, men vi må ikke ta det for gitt. Dette kan ikke kjøpes av et PR-byrå, understreket Haavard Stensvand.

- Alt som handler om helse må baseres på logisk og saklig informasjon, men det er ikke bestandig dette ikke når fram på grunn av frykt og mangel på trygghet. En viktig del av pandemi-håndteringen er å forstå at mange er bekymret, avsluttet fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Vestland, Haavard Stensvand.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår