Sikrer vann til mosseregionen for 135 millioner

 
Sikrer vann til mosseregionen for 135 millionerRåde Graveservice AS, her representert ved administrerende direktør Terje Andersen, (t.v) sikret seg kontrakten på 100 millioner kroner for å etablere den nye hovedvannledningen fra Rygge til Vestby. Administrerende direktør Johnny Sundby i MOVAR IKS kjenner seg trygg på valget av hovedentreprenør.
Mosseregionen vann, avløp og renovasjon, MOVAR, lever opp til sin visjon om å levere framtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste, når de over nyttår går i gang med en ny hovedvannledning.

Av Odd Borgestrand

Prosjektet har en kostnadsramme på 135 millioner kroner.

Trygg forsyning i mange år

- Dette er en helt nødvendig investering for å trygge god og sikker vanntilførsel til de 80.000 innbyggerne som i dag bor i Moss, Vestby, Råde og Våler kommuner. I dag leier MOVAR kapasitet i Moss kommune sitt nett for å levere nok drikkevann til Vestby og deler av Våler kommuner. Hovedvannledningen, en PE-ledning med en dimensjon på 800 millimeter, skal også sikre at vi får to transportveier for nordre bydel i Moss, Vestby og Våler. Dermed blir det en trygg forsyning i mange år framover for en region i sterk vekst. Vi dimensjonerer også ved å legge til rette for et framtidig reservevannsamarbeid i hele Østfold, Follo og også Oslo, forteller administrerende direktør i MOVAR IKS, Johnny Sundby til VVS aktuelt.

Viktig løft

Det er et viktig løft for regionen som nå blir realisert. Avisoverskrifter de siste årene har i sterk grad vært preget av en vannbransje som sliter med gammelt ledningsnett og høy lekkasjeprosent. Nå utvider MOVAR sin hovedvannledning i en strekning på totalt 9,2 kilometer, hvorav Råde Graveservice AS skal etablere første strekning på åtte kilometer de neste snaue to årene.  Den siste drøye kilometeren er tenkt som et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og Moss kommune, med Statens vegvesen som byggherre.  Målet er at hele ledningsstrekket skal stå ferdig rundt årsskiftet 2022/2023.
- Dette handler om økt kapasitet og leveringssikkerhet, understreker sektorsjef for vann og avløp i MOVAR, Kaj-Werner Grimen.

Krysser E6 og jernbane

Etableringen starter ved Årvoll i Rygge i syd og går fram til kommunegrensa mellom Moss og Vestby i nord. Det skal bygges også ventilkamre/pumpestasjoner, lufteklokker, tappepunkter og brannvannuttak langs traseen.  Her blir det også kryssinger under både E6 og jernbanesporene ved Kambo. Ledningen vil også krysse elver, bekker, broer og høyspentledninger. Den nye vannledningen blir en helsveiset ledning i PE, som er et foretrukket materiale for vannledninger på grunn av sin fleksibilitet. Her vil det heller aldri oppstå noen korrosjonsutfordringer, og ledningen vil ha en levetid på minimum 100 år. Dette er vurderinger rådgiverselskapet står bak, og som byggherre MOVAR og entreprenør Råde Graveservice er enig i.

Hogst skaper bekymring

Rådgiverselskapet COWI i Fredrikstad er prosjekterende og ingeniørene her har lagt ned et formidabelt arbeid, mener Grimen. Planarbeidet startet allerede i 2016, og det er kommet fram en rekke forslag til framføringsveier. Det blir lett støy når infrastruktur skal etableres. Det gjelder ikke bare vei og bane, men også vann og avløp. Heller ikke MOVAR har sluppet unna denne debatten. Det er nå ryddet et anleggsbelte på 9,5 meter på hver side av der ledningen skal legges. Dette for å skape arbeidsrom for anleggsmaskinene.

- Vi forstår at hogsten kan skape bekymring hos enkelte. Tømmer, kvister og hogstmaskinene setter sine tydelige spor i terrenget, men dette er dessverre helt nødvendig før vi kan bygge den nye hovedvannledningen, forteller Kaj-Werner Grimen.

Anleggsbeltet på 9,5 kilometer har satt sine spor i terrenget, men MOVAR lover å gjøre sitt beste for at ulempene for turfolket i Mossemarka skal bli minst mulig. Foto: Odd Borgestrand

Grundig reguleringsprosess

Anleggsbeltene på hver side av turstiene skal få vokse seg til igjen, etter at hovedvannledningen er bygget ferdig, forsikrer sektorsjefen videre. Kaj-Werner Grimen lover at MOVAR sammen med entreprenøren Råde Graveservice skal gjøre alt de kan for å minimere ulempene.

- Den endelige traseen er et resultat av en grundig reguleringsprosess, der vi har sikret bred involvering av myndigheter og de mange interessentene som blir berør av prosjektet. Vi har også inngått avtaler med alle berørte grunneiere i god tid før oppstart, understreker Johnny Sundby.

 

Dette er den prosjekterte traseen, fra Rygge til Vestby grense, en strekning på 9,2 kilometer.

Stor interesse

I en tid preget av stor usikkerhet i anleggsbransjen var det stor interesse blant flere entreprenører for å sikre seg dette oppdraget. Til slutt var det fire aktører som leverte inn sine tilbud i den åpne anbudskonkurransen.  MOVAR stilte en rekke tøffe krav både til tekniske og faglige kvalifikasjoner. Det ble blant annet stilt krav om at leverandøren må kunne vise til erfaring fra tilsvarende oppdrag, opparbeidet de siste 10 år.  Aktører som ikke har lagt ledninger i 800 mm størrelse og i en lengde på minimum 500 meter kunne blant annet ikke delta i konkurransen. Et velfungerende kvalitetssikringssystem, god gjennomføringsevne og kapasitet var også blant kriteriene. Dermed ga MOVAR tydelige signaler om at det ikke kun var pris som avgjorde hvem som til slutt skulle få oppdraget. Pris ble vektet med 70 prosent, mens oppdragsforståelse og gjennomføringsplan ble vektet med 20 prosent. De siste 10 prosentene ble fordelt mellom kompetanse og erfaring og krav til og ferdigstillelsestid.

Betydelig gap

- Det var betydelig gap mellom laveste og høyeste tilbud, og etter en totalvurdering gikk Råde Graveservice seirende ut av konkurransen med sitt tilbud på 100 millioner kroner. Det var dette selskapet som ga oss det beste tilbudet ut fra de kriteriene som var satt. Når igangsettingstillatelsen fra Moss kommune er på plass har entreprenøren tre uker på seg til å starte opp maskinene. Håpet er dermed å komme i gang rett før jul eller rett over nyttår, og det er opp til Råde Graveservice å bestemme hvor på den aktuelle strekningen de vil starte opp, opplyser sektorsjef Kaj-Werner Grimen.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår