Sensorovervåking kan hindre oversvømmelser

 
Sensorovervåking kan hindre oversvømmelserBildet: På risten i vanninntaket kan det feste seg kvister, grener, stein, is, søppel og annet som tetter inntaket. Dette kan medføre at vannet renner over veien, og at veien må stenges. Foto: Ingvild Amble/ Viken
Mange vannrør under veiene våre, såkalte stikkrenner og kulverter, er sikret med rister for å hindre at kvister, grener, jord, stein, is og søppel og annet blokkerer røret. Likevel blir ristene ofte tette, og når det regner mye kan vannet flomme over veien.

‒ Vi må rydde inntaksristen med jevne mellomrom. Blokkeringer kan føre til at vannet flommer over veien, som igjen kan føre til at vi må stenge veien. Eller vi kan få store skader på veien eller boliger og eiendommer i nærheten, sier Imad Bahson, spesialrådgiver i seksjonen Fremtidens transporter i Viken fylkeskommune.  

Imad Bahson leder et pilotprosjekt med automatisk overvåking av inntaksrister.

— En sensor i vanninntaket registrerer vannstanden og entreprenøren kan rykke ut når det er behov for å rense inntaket. Vanligvis må entreprenøren reise ut og inspisere disse inntakene, sier spesialrådgiver Imad Bahson i seksjon for fremtidens transporter i Viken fylkeskommune. Foto: Ingvild Amble/ Viken 

Tidlig varsel

— Vi håper dette kan gi oss et tidlig varsel om at en blokkering er på gang, slik at vi kan rykke ut og rydde opp før vannet finner sin egen vei, forklarer ingeniøren, men understreker samtidig at utstyret de tester ut fortsatt er under utvikling, sier han.  

— Hvis dette viser seg å virke bra, kan vi både redusere problemer og skader ved store nedbørsmengder og gjøre det enklere og mer effektivt å drifte veiene våre.   

Trådløs fjernovervåking  

‒ Den store fordelen med utstyret, i tillegg til at det har tilkoblede sensorer, er at det er selvforsynt med strøm via et batteri og at det kommuniserer via 5G-nettet. Dermed kan vi montere denne typen utstyr uten å ha tilgang til strømnettet eller kommunikasjonslinjer. Vi kan montere det der det er behov, og det koster mindre enn om vi skulle koblet oss på faste nettløsninger. Informasjonen fra sensorene sendes til en ekstern portal hvor vi kan stille inn rutiner for alarmer.

Imad forteller at 5G-nettet også er raskere og har flere mulighet for kommunikasjon over lengre avstander enn dagens mobilnett.  
 

SE VIDEO HER

‒ Vi kan for eksempel sette alarmer for vanndybde oppstrøms og vanndybde nedstrøms, henholdsvis i forkant og bakkant av inntaksrist. Når vi ser økning i vanndybde gjennom et døgn, kan vi sende et varsel til entreprenøren, sier Imad, som ønsker å få til en ordning der denne informasjonen sendes til Vikens egne systemer.  

Imad Bahsons avdeling har jobbet sammen med byggeledere på drift og vedlikehold i område vest (tidligere Buskerud) for å finne steder som vil gi gode testmuligheter. Vestfossen ble identifisert som et problemområde, og derfor er pilotanlegget installert der.  

Mer vann, større problemer

Klimaendringene vil etter all sannsynlighet føre til økt nedbør, både større mengder og mer intenst regn, og dermed blir det mer vann i bekker og elver.

‒ Mer vann øker risikoen for overvann og flom på infrastrukturen vår – på veiene våre. Vi må derfor etterse rørene regelmessig, sier Bahson.  

‒ I piloten ønsker vi å se om overvåkingsutstyret kan hjelpe entreprenørene. Det sparer dem for tid og ressurser om de slipper å overvåke rennen manuelt, og et tidlig varsel om tilløp til blokkering gjør at de kan fikse problemet før det egentlig oppstår, sier han. 

Bahson forklarer at de også ønsker å teste bruk av denne typen sensorer og dataflyt i forbindelse med andre typer anlegg, slik at fylkeskommunen kan yte enda bedre tjenester på flere områder.  

Sensoren står ved siden av vanninntaket og registrerer vannstanden i inntaket. Foto: Ingvild Amble/ Viken

Nye løsninger gir nye muligheter 

‒ Kanskje kan vi også utvikle helt nye tjenester som kommer innbyggerne til gode, sier Bahson, som mener denne piloten er et godt eksempel på mulighetene Viken fylkeskommune kan utnytte ved å samarbeide på tvers av avdelinger på Samferdsel.  

‒ Kostnadsøkninger i driftskontraktene utfordrer de økonomiske rammene til drift og vedlikehold. Med teknologi som gir bedre og mindre ressurskrevende overvåking av ulik infrastruktur, kan vi effektivisere driftsoppgaver som krever tett oppfølging, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes.  

Han følger spent med på prosjektet ved Vestfossen, og sier at Viken ønsker å teste nye løsninger sammen med anleggsbransjen.   

Kilde: Viken fylkeskommune

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår