Søker ITB-ansvarlig og teknisk rådgiver

 
Søker ITB-ansvarlig og teknisk rådgiverBildet: Nordenden av Presterød skole. Det er her den store flerbrukshallen skal ligge. Illustrasjon: Spir Arkitekter
AKTUELLE PROSJEKTER: Tønsberg kommune søker ITB-ansvarlig og teknisk rådgiver til byggingen av nye Presterød skole.

Av Bjørn Laberg

Presterød skole skal utvides fra to parallell til tre parallell. Antall klasser skal utvides fra 14 til 21 klasser (ca 200 nye elever). Til sammen vil det være omtrent 570 elever ved skolen etter planlagte tiltak. 

Det skal bygges et nytt tilbygg/skolefløy og flerbrukshall på omtrent 4300m2 BTA, samt ombygging av omtrent 1450m2 BTA eksisterende skoleareal. Eksisterende gymsal skal rives. Spir Arkitekter og Landskapskollektivet har utarbeidet et skisse-/forprosjekt.

Eksisterende bygningsmasse blir i dag i hovedsak forsynt med elektrisk energi via el-kjel. Etter utbygging skal ny varmesentral drifte eksisterende- og nytt bygg til oppvarming og kjøling. Eksisterende høytemperert anlegg beholdes. I ny bygningsmasse skal det leveres lavtemperert anlegg.

Dette skal inngå i leveransen:

• Integrasjon av ventilasjonsanlegg
•Integrasjon av alle varmeanlegg
• Integrasjon av el-kjele
• Integrasjon av alle energimålere
• Integrasjon av alle romkontroller
• Kalenderfunksjon for alle anlegg
• Alarmkonsoll for alarmer
• Eksisterende tekniske anlegg skal også integreres sammen med nytt anlegg.

Det skal leveres et komplett solcelleanlegg ferdig prosjektert, montert, tilkoblet, idriftsatt og testet på tak av ny flerbrukshall ved Presterød skole. Målet med installasjonen er å sikre kostnadseffektiv egenproduksjon av energi samt å bidra til å styrke byggherres grønne profil.

Denne konkurranseutlysningen gjelder kontrahering av teknisk rådgiver og ITB-ansvarlig:

ITB-ansvarlig:

Oppgaver og ansvar i henhold til NS 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB). Prosjektering, utførelse, idriftsettelse og idriftsettelse.

Teknisk rådgiver: 

• Bistå byggherren i forhandlinger med tilbyder for kontrahering av totalentreprenør utførelse

• Følge opp totalentreprenøren på byggherrens vegne under detaljprosjekteringen av tekniske anlegg, slik at de blir prosjektert som forutsatt

• Følge opp at tekniske anlegg leveres og monteres som avtalt på byggherrens vegne under utførelse

• Bistå byggherren under installasjonsfasen

• Følge opp totalentreprenøren på byggherrens vegne når det gjelder idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Prøvedrift 12 måneder.

•  Bistå byggherren under overlevering

Oppdragsgiver: Tønsberg kommune
Tilbudsfrist: 9. oktober 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår