Søker leverandør til bioenergiprosjekt

 
Søker leverandør til bioenergiprosjektIllustrasjonsbilde
AKTUELLE PROSJEKTER: Sigdal kommune søker leverandør til bioenergiprosjekt i kommunale formålsbygg på Nerstad og Eggedal.

Av Bjørn Laberg

Sigdal kommune har formålsbygg for samfunnshus, skole og barnehage på Nerstad og Eggedal. Byggene varmes med vannbåren varme, og dagens varmekilde er elkjeler med strøm som energikilde. Med bakgrunn i ustabile strømpriser ønsker kommunen å erstatte dagens elkjeler med kjøp av varme fra bioenergi til de omtalte formålsbyggene.

I kommunens vedtatte Energi- og klimaplan fra 2000-tallet er det vedtatt at biovarme skal utredes utnyttet som varmekilde for kommunal bygningsmasse både i Eggedal, Prestfoss og på Nerstad. Prestfoss ble tilknyttet fjernvarme fra bioenergi for 12 år siden, mens det ikke ble realisert denne typen planer for Nerstad og Eggedal. Begge de sistnevnte vurderes nå som aktuelle igjen.

Grupper:

Gruppe 1: Formålsbygg Nerstad
Gruppe 2: Formålsbygg Eggedal

Det er anledning til å gi tilbud på en eller begge gruppene. Det kan ikke gis deltilbud innen den enkelte gruppe, og ei heller alternative tilbud. Det vil bli inngått en kontrakt per gruppe

Litt fra behovsbeskrivelse Nerstad:

• Sigdal kommune har formålsbygg for samfunnshus, skole og barnehage på Nerstad. Byggene varmes med vannbåren varme, og dagens varmekilde er elkjeler med strøm som energikilde. 

• Sigdal kommune ønsker tilbud på levering av varmtvann til varme og tappevann for kommunens bygningsmasse på Nerstad. 

• Konkret dreier dette seg om levering av varme til Nerstad skole og samfunnshus, og Nerstad Barnehage. Begge bygg har egne fyrrom lokalisert på nordsiden av byggene. 

• Forbruk på elkjeler som i dag brukes til oppvarming, tappevann og andre elektriske apparater (inkludert belysning) av de aktuelle byggene var for skole og samfunnshus på 409.000 kWh/år i 2020 og 2021. Av dette anslås oppvarming og tappevann å utgjøre ca. 325.000 kWh/år. For barnehagen var totalt forbruk på elkjelen på ca. 140.000 kWh/år i 2021. Mye av dette forbruket er ikke knyttet til vannbåren varme.

Litt fra behovsbeskrivelse Eggedal:

Sigdal kommune er kjøper av varme levert til varmeveksler i eget fyrrom, og kjøper varme til avtalt pris pr kWh målt på varmeveksler. Leverandør har fullt ansvar for nødvendige investeringer til varmeleveransen til og med varmesentral med tilhørende varmeveksler. Dette innbefatter:

• Varmesentral - Varmesentralen inkluderer varmeproduserende utstyr som kjeler og el.aggregat , samt nødvendig utstyr for drift av fjernvarmenettet.

• Primærnett - Distribusjonsnett for varmt vann mellom varmesentral og kundesentral.

• Kundesentral - Varmeveksler og nødvendig utstyr for regulering og måling av varme. Det er her varmen veksles mellom kundens vann og leverandørens vann.

• Kommunen er selv ansvarlig for nødvendige investeringer og påkostinger i Sekundærnett - distribusjonsnett hos kunden som ligger etter eventuell veksler og måler, inkludert eksisterende elkjele.

FAKTA:

Tiltakshaver: Sigdal kommune

Tilbudsfrist: 2. februar 2023

Varighet: Kontrakten har en varighet fra og med 6. februar 2023 til og med 5. februar 2033. Sigdal kommune har opsjon på å forlenge avtalen i inntil 10 år, med 120 måneder av gangen.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår