Tilbyr sjøledningsprosjekt på Hvaler

 
Tilbyr sjøledningsprosjekt på HvalerKart over prosjektområdet
AKTUELLE PROSJEKTER: Hvaler kommune utlyser entreprise på ny sjøledning Revholmen- Kallera.

Av Bjørn Laberg

Konkurransen gjelder leveranse- og anleggsarbeider i forbindelse med legging av ny spillvannspumpeledning fra Revholmen til Kallera, ny vannledning fra Revholmen til Trolldalen, samt en ny vannledning fra Norderhaug til Økholmen.

Anskaffelsens verdi anslås til 25 millioner kroner, eks. mva.

Alle ledninger skal tilkobles eksisterende utlagte rør i landtakene. Det blir derfor ikke aktuelt med graving av masser. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass, fjerning av eksisterende ledninger og samt bygging av ovennevnte anlegg.

Fremdrift:

Det er gitt tillatelse for gjennomføring av arbeidene i følgende tidsperioder:

• Januar, februar 2024
• Oktober, november, desember 2024
• Januar, februar 2025

Det er en forutsetning at avløpspumpeledning fra Kallera og 2000m sørover blir tilkoblet i landtak Kallera og installert med belastningslodd og forankringer på sjøbunnen i perioden januar-februar 2024. Det er knyttet en delfrist med dagmulkt til denne delen av anlegget. 

Entreprenør kan vurdere om videreføring ned til Revholmen og øvrige ledninger tas i samme periode, eller om videreføring av anlegget utsettes til neste arbeidsperiode fra oktober 2024 til februar 2025.

Hvaler kommune vil søke om utsettelse av frist i februar 2024, med foreløpig kan dette ikke hensyntas i tilbudsgivingen.

Hvaler kommune har en begrensing i budsjettet for denne kontrakten i 2024 på kr. 12,5 mill. eks. mva. for anlegget. Resterende kontraktssum kan ikke utbetales før 2025. Entreprenøren står fritt til å velge om arbeider som går ut over budsjettet på kr. 12,5 mill. i 2024, skal utføres i 2024 og faktureres i 2025. Alternativt må disse arbeider utføres januar-februar i 2025.

Oppdragsgiver: Hvaler kommune

Tilbudsfrist: 20. desember 2023

Verdi: cirka 25 millioner kroner

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår