Tilbyr VA-prosjekt i Inderøy kommune

 
Tilbyr VA-prosjekt i Inderøy kommuneIllustrasjonsbilde. Foto: Odd Borgestrand
AKTUELLE PROSJEKTER: Inderøy kommune, Enhet veg, vann og avløp, innbyr til konkurranse for prosjekt Vann - Hovedvannledning Vist – Hustadlandet.

Av Bjørn Laberg

Inderøy og Steinkjer kommune skal etablere en ny 200mm vannledning fra eksisterende vannkum i Steinkjer vannverk lokalisert på Vist, til endeledning i Inderøy vannverk på Hustadlandet. Dette er et strekk på ca 2,6 km lengde. Det skal også etableres en kobling mot en annen endeledning i Inderøy vannverk lokalisert på Kroks.

Formålet med ny vannledningen er å etablere en tilknytning mot Steinkjer vannverk slik at det blir mulig å forsyne deler av Inderøy vannverk fra Steinkjer vannverk, og tilsvarende at Inderøy vannverk kan gi deler av Steinkjer vannverk reservevannforsyning.

I tillegg til hovedvannledningen skal det legges nye stikkledninger for vann til sju eiendommer i Steinkjer kommune. Disse eiendommene ligger nært kommunegrensa mot Inderøy og er i dag forsynt fra Inderøy vannverk. Arbeidet omfatter også etablering av 8 stk vannkummer. Det skal legges med drensrør langs vannledningsgrøfta på alle strekninger som går over dyrket mark. På deler av strekningen blir det nødvendig med sprenging av fjellgrøft.

Alle arbeider på dyrket mark skal være ferdig innen den 30. april 2024. Frist for ferdigstillelse av alle arbeider er den 15. juni 2024.

Tiltakshaver: Inderøy kommune
Tilbudsfrist: 22. august 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår